Sviatok sv. Hieronyma

Záver septembra v cirkevnom kalendári patrí svätému Hieronymovi. Aj na našej škole sme si pripomenuli tohto cirkevného otca a najznámejšieho prekladateľa Svätého Písma. Deň so svätým Hieronymom začal svätou omšou v našej školskej kaplnke a pokračoval nepretržitým čítaním novozákonných spisov. Týmto vytrvalým čítaním sme chceli zvýrazniť hieronymovú tézu: “ak je Kristus podľa apoštola Pavla Božou mocou a Božou múdrosťou, potom kto nepozná Písmo, nepozná Božiu moc a múdrosť: teda kto nepozná Písmo, nepozná Krista.” Poznanie Krista je pre nás dôležitým pilierom pri duchovnej formácii a preto sme tento deň zavŕšili adoráciou, v ktorej sme ďakovali za možnosť spoznávať viac Krista skrze Božie slovo.