Európsky deň jazykov

„Hranice jazyka sú hranicami môjho sveta.“ (L. Wittgenstein)

Európsky deň jazykov sa oslavuje 26. septembra už 20 rokov. Jeho cieľom je dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a šírenie kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. Medzi množstvo škôl, ktoré sa každoročne do osláv tohto dňa zapájajú, patrí aj naša škola. Počas vyučovacích hodín v týždni od 20. do 27. septembra sme ponúkli našim žiakom a študentom množstvo aktivít.

Piataci sa v rámci osláv tohto výnimočného dňa zapojili do medzinárodného projektu „Give me high five“ cez platformu eTwinning. Obkreslili svoje dlane a do prstov po anglicky písali farbu očí, mesiac narodenia, záľubu, obľúbené zviera a jedlo. Do dlane vpísali svoje meno, pozdrav a nakreslili slovenskú vlajku. Napokon sme tieto ruky poslali do vybraných zapojených škôl a tie nám na oplátku poslali svoje „high fives“.

Žiaci ôsmeho ročníka si zvolili aktivitu „Pošli správu vo fľaši“, pri ktorej do fľaše vystrihnutej z papiera vpisovali svoje obľúbené citáty z Biblie.

Najstarší žiaci základnej školy si mohli vyskúšať novú aplikáciu Jazykových výziev, ktoré majú mladých motivovať k používaniu cudzích jazykov. Deviataci niektoré výzvy plnili v triede a spolu sme sa pri nich aj zabavili.

Veríme, že všetky tieto aktivity motivujú žiakov k ďalšiemu štúdiu jazykov a už teraz sa tešíme na budúci rok.