Voda pre život – život pre vodu

Voda pre život – život pre vodu

Ministerstvo školstva aj tento rok vyhlásilo celoslovenskú literárnu súťaž  Voda pre život – život pre vodu.

Cieľom súťaže bolo motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, pokúsiť sa vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu a cieľavedome pestovať u žiakov aktívny postoj k vode ako cennej prírodnine.

Súťažilo sa v 5. kategóriách, v poézii a v próze, do ktorých sa kreatívne zapojili viacerí žiaci primárneho vzdelávania.

V 1. kategórii: žiaci 2. ročníka ZŠ vyhrala 3. miesto žiačka

2. A – Viktória Szepesiová, s prózou Voda pre život.

V 2. kategórii: žiaci 3. ročníka ZŠ, vyhrala 3. miesto žiačka

3. B – Noemi Figurová, s prózou Záchrana.

Srdečne blahoželáme k úspešným umiestneniam!

Spracovala: PaedDr. Lenka Korfantová, Mgr. Martina Lojová

FOTOGALÉRIA TU!