Advent v symbolike

Obdobie adventu prežívame intenzívne na celej škole.

Nie len tým, že v triedach svietia adventné sviece, nie iba tým, že sme spoločne zapojení v hre Anjelik a vzájomne si preukazujeme láskavosť a skutky milosrdenstva….

My prežívame advent na každej hodine…aj na technike 🙂

Výborným nápadom z tvorivej dielne pani učiteľky Marianny Beľanovej a pod jej vedením vznikla u siedmakov malebná adventná dedinka. Na hodinách techniky každý žiak vyrezal a ozdobil drevený domček. Duchovný rozmer: domček = srdiečko. Každý adventný deň vyloží jeden žiak svoj domček. Symbolizuje to, že Svätá rodina hľadajúca prístrešie práve v ten deň, prebýva v srdci tohto žiaka.