Meteorologické pozorovania doma na dvore

Najviac sa deti naučia prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Aj preto na hodinách prírodovedných predmetov dávame našim žiakom aj úlohy projektového typu, pri ktorých majú možnosť rozvíjať nielen svoju tvorivosť, ale aj vytrvalosť, flexibilitu, schopnosť zorganizovať si prácu a podať svoj najlepší výkon. Naši siedmaci si v rámci domáceho projektu vyskúšali prácu meteorológov a na vlastnoručne zhotovených jednoduchých pomôckach dokázali odmerať smer či rýchlosť vetra, množstvo zrážok alebo úroveň nečistôt v ovzduší. Pozorované javy sa učili spracovať do prehľadných tabuliek a na základe nameraných hodnôt formulovať závery.

Agneska Saitz (7.B) – lapač nečistôt, zrážkomer, anemometer, smerová ružica

Violka Obrová (7.B) – zrážkomer , Oliver Világi (7.B) – smerová ružica, Nelka Chovancová (7.B) – anemometer, Karla Humeníková (7.B) – smerová ružica

Oli Lacková (7.B) – domáca meteorologická stanica s teplomerom a smerovou ružicou

Grétka Tešľová (7.B) – smerová ružica a anemometer

Justínka Takáčová (7.B) – zrážkomer a smerová ružica, Juraj Kornúc (7.A) – zrážkomer a anemometer

Patrik Talárovič (7.A) – meranie na profesionálnej meteorologickej stanici

Jakub Kardoš (7.A) – grafická interpretácia nameraných údajov

Sára Zálesová (7.A) – zrážkomer, teplomer a smerová ružica

Marek Múdry (7.B) – smerová ružica a anemometer

Spracovala: RNDr. Beáta Guteková