Slávik – školské kolo

Dňa 29.4.2022 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Svoj talent i odvahu v nej prejavili žiaci 1.- 4. ročníkov. Každý súťažiaci zaspieval dve ľudové piesne.
V kategórii 1.-3. roč. zvíťazili:
– 1. miesto Hugo Horňák z 3.C,
– 2. miesto Tamarka Drozdová z 1.B,
– 3. miesto Paulínka Korbová z 2.B.
V kategórii 4.-6. roč. získal 1. miesto Samko Bielik z 4.A.
Výhercom blahoželáme. Postupujúcim do okresného kola, ktorými sú Hugo a Samko, držíme palce pri ďalšej reprezentácii školy.