Popoluška

DIVADLO Z KRABICE  A  SPOJENÁ ŠKOLA SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV 

POZÝVAJÚ ŽIAKOV ZŠ a DETI MŠ V SPRIEVODE PANI UČITELIEK

NA  DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

POPOLUŠKA 

KTORÉ SA USKUTOČNÍ

28.6  a   4.7 o 14:15  hod

V TELOCVIČNI ŠKOLY