Vedecká hračka na princípe ťažiska

Teoretické poznatky z témy ŤAŽISKO TELESA sa dajú krásne aplikovať aj pri výrobe zaujímavých fyzikálnych hračiek. Základnou myšlienkou vedeckých hračiek s ťažiskom je, že sa ťažisko nachádza v nečakanom mieste objektu. Naši ôsmaci si to vyskúšali pri výrobe vtáčika, ktorý dokáže stáť na hrote zobáčika alebo chvosta.

Spracovala: RNDr. Beáta Guteková