Dar pre druhých

Biela pastelka

Aj tento rok sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú od roku 2002 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Zbierka prebieha do  21.12.2022. Cieľom zbierky je  získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Za význam zbierky hovoria aj reálne príbehy ľudí, ktorým pomohli. Jedným z nich je Martin, otec 9-ročnej dcérky, ktorý sa musel vyrovnať s diagnózou Usherov syndróm. Ide o zriedkavé očné ochorenie, ktoré ho postretlo v aktívnom veku. Nepripraveného.
„Odrazu som začal narážať do stolov, do ľudí. Musel som skončiť s profesionálnym varením, a prijať skutočnosť, že môj zrak nie je dobrý a raz oň možno prídem definitívne. Ale objavil som Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, kde som našiel pochopenie a priateľov. Naučili ma používať bielu palicu, navštevoval som tréning efektívnej komunikácie a dokonca mi splnili sen. Spolu lektoroval som kurzy varenia pre nevidiacich a slabozrakých. Aj preto som už niekoľko rokov hrdým dobrovoľníkom zbierky Biela pastelka,” hovorí Martin.

OZ Dobré srdce

Okrem zbierky Biela pastelka prebieha na našej škole ešte jedna zbierka, ktorú organizuje OZ Dobré srdce.

Jednou z ich priorít je podporiť rozvoj detí v ťažkých sociálnych podmienkach. Aj keď ich prirodzené prostredie znevýhodňuje, snažia sa vytvárať im príležitosti tam, kde žijú. Pomáha im v tom aj projekt sociálnych štipendií. Každé dieťa, ktoré podporujeme, dostáva mesačne sumu peňazí závislú od študijného priemeru. Podmienkou získania štipendia je aj vzorná dochádzka, neospravedlnené hodiny nie sú tolerované.

Dosahovať čo najlepšie výsledky v škole deťom pomáhajú dobrovoľníci. Ročne ich je v priemere 30. Pracujú s deťmi od najmenších, učia ich základným návykom, zdokonaľujú ich slovenčinu. Staršie deti majú mentorov, ktorí im pomáhajú s prípravou do školy. Dobrovoľníci vedú tiež matematický krúžok a hravú angličtinu. Stretávajú sa spolu aj pri voľnočasových aktivitách, ako sú tvorivé dielne, tanečný a spevácky krúžok.

 

 

 

 

Svoj finančný dar umiestnite do boxov,  ktoré sú na vrátnici školy.