MATEMATICKÝ KLOKAN

27. 3. 2023 sme sa v našej škole zapojili do celoslovenskej súťaže Matematický klokan. Veľmi milo nás prekvapil vysoký záujem žiakov prvého stupňa. Z celkového počtu 84 žiakov bolo do súťaže prihlásených až 78 žiakov prvého stupňa. Súťažiaci boli rozdelení do viacerých skupín tak, aby každý mal dostatok priestoru na samostatnú prácu. Po spoločných úvodných informáciách sa už žiaci pohrúžili do práce, pri ktorej si overili svoje matematické vedomosti. Všetci sa veľmi snažili a veríme, že budú so svojimi výsledkami spokojní. My im už teraz blahoželáme za vynaložené úsilie, zodpovedný prístup a prejavený záujem. Taktiež veríme, že sa do súťaže prihlásia aj budúci rok v takomto hojnom počte.

Spracovala: Mgr. M. Lojová