Úspech na celoslovenskej súťaži

Od 11. do 14. júna 2023 prebehlo v Bratislave celoštátne kolo Olympiády mladých vedcov. Súťažiaci si zmerali sily v troch teoretických testoch, troch experimentoch a v teste s výberom odpovede a to všetko so záberom na vedomosti a zručnosti z predmetov fyzika, chémia a biológia. V skupine deviatich postupujúcich víťazov sa ako úspešný riešiteľ umiestnil aj náš deviatak Marko Šoffa a postupuje ďalej na letnú prípravu a septembrové výberové sústredenie. Srdečne blahoželáme!