Deň starých rodičov

Vážení starí rodičia, milí rodičia, október je mesiacom úcty k starším. Vzhľadom k tomu vás všetkých srdečne pozývame na Deň starých rodičov vo štvrtok 19.10.2023 od 14.30.

Súčasťou Dňa starých rodičov je sprievodný program – tvorivé dielne MŠ, kultúrny program ZUŠ a ŠKD.

Tešíme sa na vás!