Návšteva planetária

Ani nepriaznivé počasie neodradilo našich štvrtákov a v piatok pred prázdninami si výučbu prírodovedy obohatili návštevou planetária. Tam si nie len zopakovali to, čo sa o vesmíre naučili, ale sa aj dozvedeli veľa zaujímavých a nových informácií. Našli veľa súhvezdí, videli čierne diery, cestovali rýchlosťou svetla slnečnou sústavou i celým vesmírom a na záver si pozreli veselé vesmírne rozprávky s robotom Kosmixom. Pred odchodom do školy sme mali diskusiu s vedúcim planetária, p. Petrom Kaňukom, ktorý odpovedal na množstvo zaujímavých a zvedavých žiackych otázok.

Album

Spracovali p. uč. 1. stupňa