Čestnosť sa vypláca

V piatok 14. júna 2024 odohrali dievčatá, ktoré celý rok navštevovali dramatický krúžok v anglickom jazyku, predstavenie s názvom The Honest Woodcutter.

„Predstavenie som si veľmi užila. Navštevovanie krúžku mi pomohlo zdokonaliť sa v angličtine a našla som si aj nové kamarátky,“ povedala Marta z 8.A, s ktorou súhlasili aj Sofia (5.A) a Viktorie (6.B).

„Niektoré veci by sa dali zlepšiť, ale aj tak som hrdá na to, ako sa to podarilo,“ povedala po vystúpení Viki a Sofi najviac povzbudili podporujúce pohľady štvrtákov.

Štvrtáci úsilie dievčat odmenili búrlivým potleskom a sami sa pýtali, či sa o rok môžu do krúžku pripojiť tiež.

Spracovala: Mgr. Karolína Kotorová