Neprehliadnite

Úprava vyučovania od 3.3.2021

POZOR ZMENA – ŠKÔLKARI A ŠKOLÁCI MÔŽU CHODIŤ DO ŠKOLY DO KONCA TÝŽDŇA Na základe aktuálnych informácií z Ministerstva školstva SR oznamujeme všetkým deťom a ich rodičom, že až do piatka 5. marca 2021 budú môcť všetky deti v materskej ...

Čítaj viac

Návrat do školy 1. marca 2021

Vážení rodičia, na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 5.2.2021, ABÚ Košice ako zriaďovateľa našej školy – plánujeme OBNOVIŤ školské vyučovanie na ...

Čítaj viac

Prevádzka školy od 8. 2. 2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach i primátora mesta Košice, Bezpečnostnej rady okresu Košice, Krízového štábu mesta Košice  a po komunikácii so zriaďovateľom sme prijali záver, že prevádzku 1.stupňa základnej školy od pondelka 8.2.2021 NEOBNOVÍME. Naďalej ...

Čítaj viac

Informácie k vyučovaniu od 11.01.2021

Aktualizované dňa 14.1.2021; Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Pre II. stupeň platia podmienky ako doteraz. Teda vyučovanie prebieha online od 11.01.2021 cez platformu MS Teams v štandardnom rozvrhu. Do 22.01.2021 je na domácom vzdelávaní aj ...

Čítaj viac

Nové číslo časopisu Čordáčik

Vážení rodičia a milí žiaci! V mene redakčnej rady školského časopisu Čordáčik Vám chceme zaželať milostiplné a požehnané Vianoce, veľa zdravia, lásky a pokoja do Vašich rodín. Prijmite od nás darček – online vydanie nášho 1. čísla v školskom roku ...

Čítaj viac

Vianočné prázdniny

Vážení rodičia a milí žiaci, vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia  v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Forma vyučovania po 11. januári 2021  bude aktualizovaná.

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Tvorivé hodiny slovenského jazyka a literatúry

Aj online vyučovanie môže byť zaujímavé… Online hodiny slovenčiny a literatúry nám pani učiteľka Molnárová často spestruje rôznymi zaujímavými aktivitami. Na chvíľu sa z nás stanú básnici, spisovatelia či novinári, ktorí sa hrajú so slovami, vytvárajú verše, rýmy, ale aj ...

Čítaj viac

Chemické prvky a naši ôsmaci

V čase online výučby je trošku náročnejšie realizovať niektoré experimenty na hodinách chémie. Aby bola výučba zaujímavejšia a žiaci si zlepšovali svoju vnútornú motiváciu, riešia v rámci predmetu okrem iných zadaní aj projektové úlohy. V tomto školskom roku sú naši ôsmaci zapojení do projektu ...

Čítaj viac

Karteziánsky potápač

Vo fyzikálnom poznávaní sveta a v bádaní pomaly napredujú už aj naši šiestaci, ktorým v septembri pribudla fyzika ako nový predmet. A hoci sme v súčasnej dobe pandémie odkázaní iba na online priestor, táto doba nám priniesla aj veľa osožných skúseností – vedieť sa vynájsť, ...

Čítaj viac

Prezenčné vzdelávanie žiakov prvého stupňa

Od 11. januára 2021 sme na našej škole spustili prezenčné vzdelávanie žiakov prvého stupňa pre rodičov pracujúcich v prvej línii. Škola bola otvorená denne od 7.  hodiny do 16. hodiny popoludní. V dopoludňajších hodinách žiaci pracovali s členkami inkluzívneho tímu ...

Čítaj viac

Z fyzikálnej kuchyne

Aj dnes vám dovolíme nazrieť do našej fyzikálnej kuchyne a ochutnať ďalšie menu… Tento raz sa varilo u našich šikovných ôsmakov na tému ŤAŽISKO. Fyzika nás obklopuje denne. Veď každý jeden náš krok je koordinovaný pád, pri ktorom presúvame polohu svojho ťažiska. ...

Čítaj viac

Projekt JEDNOTKY A MERADLÁ

Ani na fyzike nezaháľame počas obdobia online-vzdelávania a snažíme sa svoje zručnosti rozvíjať s pomôckami, ktoré sú dostupné doma. Pred začiatkom vianočných prázdnin dostali naši šiestaci priestor zúročiť prvé nadobudnuté poznatky a vytvoriť projekt na jednu z nasledujúcich tém: Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo ...

Čítaj viac