Tvorivé hodiny slovenského jazyka a literatúry

Aj online vyučovanie môže byť zaujímavé… Online hodiny slovenčiny a literatúry nám pani učiteľka Molnárová často spestruje rôznymi zaujímavými aktivitami. Na chvíľu sa z nás stanú básnici, spisovatelia či novinári, ktorí sa hrajú so slovami, vytvárajú verše, rýmy, ale aj ...

Čítaj viac

Úprava vyučovania od 3.3.2021

POZOR ZMENA – ŠKÔLKARI A ŠKOLÁCI MÔŽU CHODIŤ DO ŠKOLY DO KONCA TÝŽDŇA Na základe aktuálnych informácií z Ministerstva školstva SR oznamujeme všetkým deťom a ich rodičom, že až do piatka 5. marca 2021 budú môcť všetky deti v materskej ...

Čítaj viac

Návrat do školy 1. marca 2021

Vážení rodičia, na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 5.2.2021, ABÚ Košice ako zriaďovateľa našej školy – plánujeme OBNOVIŤ školské vyučovanie na ...

Čítaj viac

Chemické prvky a naši ôsmaci

V čase online výučby je trošku náročnejšie realizovať niektoré experimenty na hodinách chémie. Aby bola výučba zaujímavejšia a žiaci si zlepšovali svoju vnútornú motiváciu, riešia v rámci predmetu okrem iných zadaní aj projektové úlohy. V tomto školskom roku sú naši ôsmaci zapojení do projektu ...

Čítaj viac

Karteziánsky potápač

Vo fyzikálnom poznávaní sveta a v bádaní pomaly napredujú už aj naši šiestaci, ktorým v septembri pribudla fyzika ako nový predmet. A hoci sme v súčasnej dobe pandémie odkázaní iba na online priestor, táto doba nám priniesla aj veľa osožných skúseností – vedieť sa vynájsť, ...

Čítaj viac

Prezenčné vzdelávanie žiakov prvého stupňa

Od 11. januára 2021 sme na našej škole spustili prezenčné vzdelávanie žiakov prvého stupňa pre rodičov pracujúcich v prvej línii. Škola bola otvorená denne od 7.  hodiny do 16. hodiny popoludní. V dopoludňajších hodinách žiaci pracovali s členkami inkluzívneho tímu ...

Čítaj viac

Prevádzka školy od 8. 2. 2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach i primátora mesta Košice, Bezpečnostnej rady okresu Košice, Krízového štábu mesta Košice  a po komunikácii so zriaďovateľom sme prijali záver, že prevádzku 1.stupňa základnej školy od pondelka 8.2.2021 NEOBNOVÍME. Naďalej ...

Čítaj viac

Z fyzikálnej kuchyne

Aj dnes vám dovolíme nazrieť do našej fyzikálnej kuchyne a ochutnať ďalšie menu… Tento raz sa varilo u našich šikovných ôsmakov na tému ŤAŽISKO. Fyzika nás obklopuje denne. Veď každý jeden náš krok je koordinovaný pád, pri ktorom presúvame polohu svojho ťažiska. ...

Čítaj viac

Projekt JEDNOTKY A MERADLÁ

Ani na fyzike nezaháľame počas obdobia online-vzdelávania a snažíme sa svoje zručnosti rozvíjať s pomôckami, ktoré sú dostupné doma. Pred začiatkom vianočných prázdnin dostali naši šiestaci priestor zúročiť prvé nadobudnuté poznatky a vytvoriť projekt na jednu z nasledujúcich tém: Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo ...

Čítaj viac

Naše Knihomoľovanie online

Knihomoľovanie predstavuje krúžok, ktorý v škole realizujeme niekoľko rokov. Navštevujú ho žiaci, ktorí čítajú radi, ale postupne sa prihlásili aj takí, ktorým čítanie robí problémy – rozvíjajú tak svoje čitateľské zručnosti, učia sa systematickejšie pracovať s textom. Zameriavame sa na hlasné/tiché ...

Čítaj viac

Keď Čítame radi

Jedným z pilierov našej školy je aktívna snaha motivovať žiakov i študentov k čítaniu kníh. Nielen beletrie, ale aj odbornej literatúry. Čítať znamená pochopiť, vybrať podstatné, naučiť sa, vedieť aplikovať, ale i obohatiť, rozvíjať kreativitu, slovnú zásobu, emočnú inteligenciu… Pred ...

Čítaj viac

Informácie k vyučovaniu od 11.01.2021

Aktualizované dňa 14.1.2021; Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Pre II. stupeň platia podmienky ako doteraz. Teda vyučovanie prebieha online od 11.01.2021 cez platformu MS Teams v štandardnom rozvrhu. Do 22.01.2021 je na domácom vzdelávaní aj ...

Čítaj viac

Nové číslo časopisu Čordáčik

Vážení rodičia a milí žiaci! V mene redakčnej rady školského časopisu Čordáčik Vám chceme zaželať milostiplné a požehnané Vianoce, veľa zdravia, lásky a pokoja do Vašich rodín. Prijmite od nás darček – online vydanie nášho 1. čísla v školskom roku ...

Čítaj viac

Krajina Čítankovo

Motivovaní našimi aktivitami zameranými k skvalitneniu a zvýšeniu efektivity práce na vyučovaní, sme sa rozhodli skrášliť a zútulniť spoločný priestor chodby pred triedami      3. A, 3. B, 4. B. Triedne pani učiteľky urobili koncept a pustili sa do ...

Čítaj viac

Vianoce

Advent je časom prípravy na príchod malého Ježiška. Každý rok sa snažíme upratať si nielen doma , ale i v našom vnútri. Upečieme veľa chutných koláčov, výborných jedál a samozrejme sa tešíme na darčeky a tiež  na chvíle s našimi ...

Čítaj viac

Vianočné prázdniny

Vážení rodičia a milí žiaci, vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia  v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Forma vyučovania po 11. januári 2021  bude aktualizovaná.

Čítaj viac

Modlitbová reťaz na nás

Drahí kolegovia, rodičia, žiaci a študenti! V poslednom období sa situácia spojená so šírením pandémie aj v našom regióne zhoršuje. Pre nás všetkých je táto situácia ťažšia o to, že prichádza v období keď sme očakávali čosi iné. A toto prekvapenie mám ...

Čítaj viac

Predvianočné Jabĺčko

Milí naši žiaci, rodičia aj učitelia. Na známosť sa dáva, že od zajtra 15. 12. 2020 sa začne predávať školský časopis JABĹČKO. Tešte sa  na 40 strán farebného prvého vydania v tomto školskom roku. Cena je 1,50 €. Zakúpiť si ...

Čítaj viac

Všetkovedko

Ani v čase korony sa u nás nezaháľa a tak ako každý rok aj tento sa žiaci 2. – 4. ročníka pustili do overenia svojich vedomostí – školských i všeobecných poznatkov. Všetci sa veľmi snažili a veríme, že budú so ...

Čítaj viac

Knižné kamarátstva 3.B

Trieda 3. B sa v uplynulých mesiacoch zapojila do súťaže Panta Rhei – Knižné kamarátstva. Spojili sme sily, vyhrnuli si rukávy a s nadšením sme sa do toho pustili. Každý mesiac plníme rôzne úlohy, popritom čítame knihy, ktoré sa nám ...

Čítaj viac

Hravá matematika v 2.B

  Druháci sú žiaci, ktorí sa radi učia ale ešte radšej sa v škole „hrajoučia“. Ako to prebieha? Musí to prísť v nečakanej chvíli, musí to mať „grády“ a hlavne to musí byť stále niečo nové… Hráme sa, súťažíme, povzbudzujeme, bádame, hodnotíme a hlavne ...

Čítaj viac

Osmijanko medzi nami

Minulý školský rok sme sa zapojili do celoslovenskej čitateľskej súťaže Osmijanko. Hlavné motto súťaže Čítajúca rodina sa nenudí sa naplnilo doslova a do písmena. Podľa pravidiel súťaže bolo potrebné čítať vybrané knihy a plniť úlohy viažuce sa k prečítanej knihe. ...

Čítaj viac

Súťaž MILK-AGRO

Vážení rodičia a milí žiaci! Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do 18. ročníka súťaže pre základné a stredné školy s firmou MILK – AGRO, s. r. o. Súťažíme o finančné odmeny a poukážky na nákup ale predovšetkým ...

Čítaj viac

Požehnanie adventných vencov

Adventné obdobie na našej škole začalo tradične požehnaním adventných vencov cez veľkú prestávku. Naši žiaci prvého stupňa priniesli krásne vence, ktoré náš pán kaplán požehnal a povzbudil nás slovami z listu Rimanom 13: „Veď teraz je nám spása bližšie, ako ...

Čítaj viac

Vianočná pohľadnica

Žiaci 1. stupňa našej základnej školy prijali výzvu ministra školstva Branislava  Gröhlinga a zapojili sa do súťažnej tvorby návrhov vianočných pohľadníc. Minister školstva plánoval tohto roku netradične potešiť originálnymi pohľadnicami a do ich tvorby zapojil žiakov z celého Slovenska. Uvidíme, ...

Čítaj viac

Vyhodnotenie dotazníka

Milí rodičia, tak ako počas jarného mimoriadneho prerušenia vyučovania, tak aj teraz sme Vás požiadali o krátke zhodnotenie on-line vzdelávania. Ako nástroj zisťovania spätnej väzby nám opäť poslúžil anonymný dotazník. Ďakujeme Vám za dôveru, povzbudzujúce slová i konštruktívne podnety. Cieľovou ...

Čítaj viac

Vyhodnotenie Blog / Vlog / Comics súťaže v anglickom jazyku

Takmer všetci žiaci 2.stupňa sa zapojili do novej súťaže v angličtine, prijali výzvu a vyskúšali si, aké je to byť youtuber, bloger alebo tvorca komiksov. Veľa sa pritom naučili, prekonali sami seba, zistili, koľko práce natočenie videa, napísanie komiksu a blogu vyžaduje a ...

Čítaj viac

Manuál – Ako nastaviť „bezinfekčnosť“ v EduPage

Doklad o BEZINFEKČNOSTI je možné zasielať aj elektronicky. V súvislosti s nariadením, že rodič je povinný doložiť potvrdenie o bezinfekčnosti domáceho prostredia vždy po vymeškaní dieťaťa viac ako tri dni, Vám prinášame manuál ako na to. Uvedený dokument je možné ...

Čítaj viac

Manuál Teams – ako nahrávať priradené úlohy

Prinášame ďalší manuál z dielne našich kolegov IKT, ako nahrávať priradené úlohy do Teamsu cez mobil aj cez počítač. Uvedená aplikácia má slúžiť ako pomôcka pri on-line vzdelávaní. PriradenéÚlohyCezMobil PriradenéÚlohyCezPočítač

Čítaj viac

Riaditeľské voľno pre žiakov 1. až 9. ročníka základnej školy

Vážení rodičia, dňa 16. novembra 2020 je žiakom 1. až 9. ročníka základnej školy udelené riaditeľské voľno. Vyučovanie pokračuje 18. novembra 2020. Žiaci 1. až 4. ročníka dňa 18. novembra 2020 donesú do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo ...

Čítaj viac

Ponuka adventného venca

Milí priatelia, v tomto špecifickom čase prichádzame s ponukou objednať si u nás adventný veniec. Adventný veniec je symbolom adventu aj ako forma duchovnej prípravy na Vianoce. Adventný veniec si môžete objednať u nás emailom alebo telefonicky za cenu 15 ...

Čítaj viac

Nezaháľame ani počas korony

Ani korona nezastavila usilovnosť a tvorivosť šikovných rúk pani učiteliek na I. stupni ZŠ. Neočakávané jesenné prázdniny naplno využili na skrášlenie spoločných priestorov školy. Presvedčte sa sami vo fotogalérii 🙂 pani učiteľky I. stupňa ZŠ

Čítaj viac

Ako nám chutilo mliečko aj tento rok

V 1. ročníkoch sme okrem rozhovoru o tom, aké výhody pre naše zdravie prináša mlieko a mliečne výrobky si aj vypočuli skúsenosti a zážitky nášho spolužiaka Peťka, ktorý raz bol pri dojení kravičky. Taktiež sme riešili úlohy v pracovnom liste a ...

Čítaj viac

Napíš list – Poteš srdce :)

Mesiac úcty k starším sme si pripomenuli aj v škole. Program pre starých rodičov teraz nemôžeme pripraviť a tak sme napísali listy. Všetci žiaci našej triedy sa zapojili a dúfame, že každý z listov poteší svojho čitateľa. Pani učiteľky listy ...

Čítaj viac

Jesenné prázdniny

Vážení rodičia, milí žiaci! Jesenné prázdniny sú v dňoch: 30. 10. 2020  –  02. 11. 2020 a 06. 11. 2020  – 09. 11. 2020

Čítaj viac

Dve dôležité usmernenia k dochádzke žiakov na 1.stupni ZŠ – platné od 2.11.2020

Usmernenia k postupu ZŠ vydané Ministerstvom školstva SR, zo dňa 27.10.2020 A) Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu (1.11,2020). Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády ...

Čítaj viac

Zatmenie Slnka a Mesiaca

Aj v tomto školskom roku sa naša škola v rámci projektu IT Akadémia zapája do overovania inovatívnych metodík v oblasti prírodovedného vzdelávania. Vo štvrtok 22. októbra 2020 si naši ôsmaci na hodine fyziky mohli vyskúšať prácu v programe Stellarium (https://stellarium.org/), ...

Čítaj viac

Blog Vlog Competition

Milí žiaci 2. stupňa, vyhlásená súťaž v anglickom jazyku s názvom Blog Vlog Competition prebieha s malou zmenou. Do 2.11.2020 pošlite Vašu oskenovanú prácu, jej detailnú fotografiu alebo prezentáciu na adresu: ivanahriblanova(zavináč)gkmke.sk alebo ludmilasoltisova(zavináč)gkmke.sk

Čítaj viac

Manuál Team na prihlásenie pre žiakov

V nasledujúcom manuáli, ktorý vypracovala naša kolegyňa RNDr. Mária Vavrová, prinášame jednoduchý návod pre rodičov a žiakov, ako sa prihlásiť do aplikácie TEAMS. Uvedená aplikácia bude slúžiť na on-line vzdelávanie. TeamsKrátkyManuál

Čítaj viac

Osmijanko číta škôlkarom

OSMIJANKO ČÍTA Škôlkarom Ako sme Vám avizovali, budeme Vám prinášať Osmijankové príbehy a úlohy pre deti našej materskej školy. Jednou z nich bolo nakresliť obľúbenú slovenskú rozprávku a vložiť ju do prázdnej Osmijankovej kapsy. Kapsa sa postupne plnila krásnymi obrázkovými ...

Čítaj viac

Zoznámte sa s Osmijankom

Naši predškoláci sa s Osmijankom spoznali už začiatkom tohto školského roka aj vďaka školskému programu zameranému na podporu a rozvoj predčitateľskej gramotnosti. Teraz by sme radi Osmijanka predstavili aj Vám. Každý týždeň Osmijanko spolu s pani učiteľkou Maťkou Martinou Rímskou číta rozprávky ...

Čítaj viac

Oznamy

Vážení rodičia! Prosíme o dodržiavanie výberu detí z ŠKD. Výber detí z ŠKD je v čase do 13.30hod a následne po 14.30hod. Platí aj v prípade nepriaznivého počasia. Ďakujeme.

Čítaj viac

Tvorivá slovenčina 1.A

Keď sa na hodinách slovenčiny nie len učí, ale aj tvorí. Spracovala: Mgr. Martina Lojová Fotogalériu tvorenia nájdete TU.

Čítaj viac

Duchovná služba

Milí študenti, vážení rodičia, v kontexte aktuálnej situácie v súlade s plánom pastoračnej starostlivosti ponúkame našim žiakom a študentom, rovnako aj rodičom (pri zachovaní všetkých hygienických opatrení) možnosť: pristúpiť ku sviatosti zmierenia požiadať o prijatie eucharistie požiadať o duchovný rozhovor, ...

Čítaj viac

Sväté omše v kaplnke sv. košických mučeníkov

Vážení rodičia, milí žiaci! Sväté omše pre žiakov, ktoré sa pravidelne každý piatok slúžili  v kaplnke sv. košických mučeníkov o 7.15 hod., sú do odvolania zrušené.

Čítaj viac

BE ACTIVE 2020

V dňoch 23. 9 – 30. 9 prebiehal Európsky týždeň športu. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci prvého stupňa. Keďže telocvične boli zavreté, celý tento týždeň prebiehal na vonkajších ihriskách. V rámci hesla: „V zdravom tele, zdravý duch“, si deti ...

Čítaj viac

Druháci opäť v knižnici

Kniha je náš dobrý priateľ, poteší nás, pobaví. Hoc je malá, hoc je tenká, radosť veľkú nám spraví. Preto deti pozor dajte, listy z knihy netrhajte. Lebo čo sa naučíte, celý život nestratíte. Dňa 3. októbra žiaci 2. ročníka navštívili ...

Čítaj viac

Deň ovocia a zeleniny

„Do sadu si, do sadu si košík ber, už je mesiac, už je mesiac september.“ Touto známou pesničkou sme začali na I. stupni Deň ovocia a zeleniny. Žiaci si týmito plodmi zeme spestrili deň rôznymi vzdelávacími aktivitami a činnosťami. V 2.A sme ...

Čítaj viac

Didaktické hry v prírode, 2. ročník

Pani učiteľky sa so svojimi žiakmi vybrali do okolia školy v rámci jesenných didaktických hier. Druháci absolvovali športové dobrodružstvo v Borovicovom háji. Cestou tam, spoznávali rôznorodé rastliny, živočíchov, priblížili si, ako prírodu máme chrániť a charakterizovali znaky ročného obdobia. Pravidlá ...

Čítaj viac

Biela pastelka

Vážení rodičia! V piatok 18.09.2020 sa naša škola zapojí do verejnej zbierky BIELA PASTELKA, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenka. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne  použitý na poskytovanie sociálneho ...

Čítaj viac

DIDAKTICKÉ HRY V PRÍRODE

“Svet je kniha a tí, ktorí necestujú, čítajú iba jednu stranu” svätý Augustín Dňa 4.9.2020 sa žiaci 3.A, 3.B a 4.B rozhodli zaplniť ďalšiu stránku svojho života cestovaním. Obuli sme si dobrú náladu, veľa síl a samozrejme pevné turistické topánky. Naším cieľom bolo ...

Čítaj viac

Výberové konanie-ukončené

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. ...

Čítaj viac

Zoznam školských pomôcok v školskom roku 2020/2021

Zoznam školských pomôcok môžete vidieť v nasledujúcich odkazoch. Zoznam pomôcok pre 1. ročník Zoznam pomôcok pre 2. až 4. ročník Zoznam pomôcok pre 5. až 9. ročník  

Čítaj viac

Aj počas prázdnin si plníme sľuby a sny, ktoré nám korona prekazila…

Každoročne je u nás zvykom, že siedmaci na hodinách Techniky vyrábajú darčeky, ktoré následne predávajú na školských vianočných trhoch. Za takto zarobené peniaze si môžu niečo „vysnívať“. Žiaci 7.A triedy si ako odmenu za úspešný predaj ich vlastnoručných výrobkov na ...

Čítaj viac

Letná akadémia – 3.týždeň – „Týždeň plný dobrodružstiev“

Tretí, a zároveň posledný týždeň Letnej školy 2020 sa niesol v duchu športových aktivít a kreativity. Hneď v prvý deň sme sa vrátili aj do dávnej minulosti v ZOO v ,,Dinoparku” a inšpirovaní tým, čo sme tam videli, sme vytvorili ...

Čítaj viac

Letná akadémia – 2.týždeň – „Týždeň malého bádateľa“

Týždeň malého bádateľa sa niesol v znamení „bádania“  z oblasti botaniky a zoológie. V pondelok  po zoznamovacích hrách, dokument  „Vlčie hory“, vniesol deti do sveta prírody. Utorok patril zoológii. Navštívili sme jazdiareň, kde si deti  vyskúšali jazdu na koni a ...

Čítaj viac

Letná akadémia – 1.týždeň – „Spoznaj Košice“

Po netradičnom polroku, kedy si naši žiaci i učitelia vyskúšali dištančné vzdelávanie, rozhodla sa naša škola dobehnúť deficit sociálneho kontaktu usporiadaním Letnej akadémie 2020. Hneď ako žiaci našej školy dostali vysvedčenie, otvorili sa brány školy znova, aby sa deti mohli ...

Čítaj viac

Ako sme sa lúčili so štvrtákmi i so školským rokom

Celý jún trávila časť z nás priamo v škole a musíme uznať, že nám bolo spolu veľmi fajn. Hravou formou sme sa učili, chodili sme von a rozvíjali naše vzťahy. Každý mal zo školy veľkú radosť, neznámkovalo sa ani nezvonilo ...

Čítaj viac

Dobrodružná expedícia DofE

Aj tento rok sa naši Dofáci po intenzívnej online príprave v dňoch 24.-25.6. zúčastnili dobrodružnej expedície vo Volovských vrchoch. Prvý deň zvládli náročnú 8 hodinovú túru s ťažkými ruksakmi z Vyšného Klátova smerom na Kojšovskú hoľu a šťastne dorazili do cieľa – Tri studne. ...

Čítaj viac

Letná akadémia

Milí rodičia, priatelia školy, po dobrých skúsenostiach s organizovaním prázdninových prímestských táborov, sme sa tento rok pustili do prípravy Letnej akadémie. Na základe zistenia záujmu sme stanovili termín od 1.júla 2020 do 17. júla 2020, v čase od 7:00 – 16:00 ...

Čítaj viac

Organizácia vyučovania na záver školského roka

Ukončenie školského roka pre žiakov 5.- 9. ročníka dňa 26. 6. 2020 Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu bude ukončenie školského roka pre žiakov 5.- 9. ročníka dňa 26. 6. 2020 Program dňa Príchod do školy – 8.00 Sv. omša – 8.30 ...

Čítaj viac

Vyučovanie online

Každý týždeň sa so žiakmi a študentami stretávame na online hodinách cez aplikáciu Webex. Pracujeme s učebnicou a pracovným zošitom, ale aj s online časopisom a videami.  Je to iné štúdium a vyučovanie, ale má svoje čaro a zažívame pri ...

Čítaj viac

Otvorenie školy 1. júna 2020

Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa školy o obnovení školského vyučovania od 1.6.2020, prinášame niekoľko organizačných pokynov: Prevádzka školy bude v čase od 7:00 – 16:00 hod. Príchod žiakov 1.-4. ročníka je od 7:00 – 8:15 hod a žiakov 5. ročníka od ...

Čítaj viac

Ako prváci produkovali nápady počas koronakrízy

Kreativitu, zručnosti, nápady žiaci prváci nebrzdili ani počas dištančného vzdelávania. Rôznorodé nápady vyprodukovali s chuťou a s jedinečným podaním odprezentovali spolužiakom a ich pani učiteľkám. Tieto práce boli dobrým zdrojom nápadov, vzájomne nás potešili, a preto sa s nimi chceme ...

Čítaj viac

Siedmaci online

Napriek neľahkým podmienkam sa pravidlá kvalitného vzdelávania nemenia. Učiteľ má v domácej výučbe svoje možnosti a spôsoby, ako takýto druh vzdelávania riadiť. Všetkým nám ide o tú istú vec, nestratiť u žiakov školské a životné návyky, udržať sa v pokojnom ...

Čítaj viac

Aktuálne info pre deviatakov, piatakov a ôsmakov, prihlášky sa na SŠ

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, prijímacie konanie na SŠ sa tento školský rok koná administratívne, bez osobnej účasti. Dôležité termíny: do 7.5.2020    SŠ zverejnia kritéria prijatia; do 15.5.2020  ZŠ  odošle prihlášky; do 29.5.2020 SŠ rozhodne o prijatí uchádzača; ...

Čítaj viac

Školské správy – KM News

Napriek mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania (až do odvolania) sa za dverami našej školy aktívne pracuje. Rozhodli sme sa, že Vám budeme prinášať aktuálne správy KM News, spoza zatvorených brán, aby ste sa mali na čo tešiť, keď ich znova otvoríme ...

Čítaj viac

Doma je doma ….

…ale nám na druhom stupni je doma už príliš dlho. Veľmi sa tešíme na stretnutia s našimi spolužiakmi a to nie len na ulici, cez sociálne siete, ale tiež v škole. Pre mnohých z nás prináša táto situácia nové skúsenosti. ...

Čítaj viac

Jabĺčko 2 – online

  Milí čitatelia! Prihovárame sa Vám aj v tomto krásnom jarnom období. Keď sme pripravovali toto číslo Jabĺčka, mali sme veľké plány. Tešili sme sa, že sa s Vami , hlavne najmladšími predškolákmi, stretneme na zápise, porozprávame a osobne Vám ...

Čítaj viac

Formulár na zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia našich budúcich prvákov! Zaiste evidujete, že tento rok sa zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2020/2021 koná elektronicky bez fyzickej prítomnosti dieťaťa. Ponúkame Vám inštrukciu, ako môžete dieťa zapísať do našej Základnej školy sv. Košických ...

Čítaj viac

#Smedoma – štvrtáci

#smedoma – štvrtáci ..že učiť sa doma je nuda, si môže myslieť hocikto, ale opak je pravdou. Ani my štvrtáci doma nezaháľame, práve naopak, využívame náš čas tvorivo, oddychovo a najmä ho trávime spolu s našimi rodičmi a súrodencami. Učíme sa, ...

Čítaj viac

Ako sa učíme doma – skvelí prváci

Ako sa učia doma naši prváci? Veľkí bojovníci sa tejto úlohy zhostili veľmi dobre a veľká pochvala patrí  nielen im, ale aj ich rodičom, za čo sa chceme veľmi poďakovať. Domáce vyučovanie prináša mnohé výzvy aj odriekania no podľa fotiek majú ...

Čítaj viac

Homeschooling – 2. ročník

Ako prežívame domáce vzdelávanie my, žiaci 2. ročníka, s našimi pani učiteľkami   Doposiaľ nepoznaná celosvetová udalosť nás vyviedla zo škôl a otvorila nám nové možnosti vzdelávania, domáce vzdelávanie – homeschooling. Tí žiaci, ktorí premýšľali nad tým, aké by to bolo učiť ...

Čítaj viac

Škola inak – tretí ročník

ŠKOLA INAK Nie je škola a nie sú ani prázdniny. Žiaci, rodičia a učitelia sa ocitli v netradičnej situácii. Hovoríme tomu homeschooling alebo domáce vzdelávanie. Síce to nevyzeralo na prvý pohľad radostne, ale chopili sme sa tejto situácie výborne a pustili ...

Čítaj viac

Zmena termínu a forma zápisu!

Vážení rodičia, na základe opatrení vydaných Ministerstvom školstva zo dňa 24.03.2020 sa zápis predškolákov do 1. ročníka uskutoční v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Na základe týchto skutočností pripravujeme pre Vás online dotazník ...

Čítaj viac

Dajte nám spätnú väzbu ;)

Vážení rodičia, milí žiaci, napíšte nám 🙂 Dajte nám spätnú väzbu. Radi by sme vedeli ako sa máte. Pevne veríme, že ste zdraví, že okrem slobodného pohybu Vám nič nechýba a upevňujete vzťahy vo svojich rodinách. Máme za sebou viac ...

Čítaj viac

Korčuliarsky výcvik štvrtákov

V týždni od 20. 1. 2020 do 24. 1. 2020 sa štvrtáci našej školy zúčastnili korčuliarskeho kurzu v Aréne sršňov v Košiciach. Na ľade boli žiaci rozdelení do skupín. Pod vedením skúsených výcvikových trénerov sa učili rôzne korčuliarske kreácie – pohybovať sa po ľade ...

Čítaj viac

Prerušená prevádzka Spojenej školy

OZNAM o prerušení výchovno – vzdelávacieho procesu na Spojenej škole sv. Košických mučeníkov Na základe nariadenia Ministerstva školstva SR z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu PRERUŠUJEME prevádzku všetkých zložiek Spojenej školy (MŠ, ZŠ, Gymnázium a ZUŠ )  do 27.03.2020 Prevádzka školy ...

Čítaj viac

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých ...

Čítaj viac

Medzinárodný deň materinského jazyka na 2. stupni ZŠ

V spolupráci s p. knihovníčkou Knižnice pre mládež mesta Košice si ho pripomenuli aj žiaci 8. a 9. ročníka, a to témou Jazyky sveta a ich ohrozenie. Nerozvíjali len svoje čitateľské zručnosti, ale vo voľnej debate verbalizovali svoje postrehy či ...

Čítaj viac

Usmernenia pre našu školu v súvislosti s vírusom COVID-19

Vážení zamestnanci, rodičia a milí žiaci! V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 je úlohou školy zamedziť možnému šíreniu vírusu a preto prijala Spojená škola sv. Košických mučeníkov nasledujúce preventívne opatrenia: V prípade, že sa žiak našej školy vrátil v predošlom ...

Čítaj viac

Deň otvorených dverí na 1. stupni našej základnej školy – 27.2.2020

Budúci prváci  prišli v sprievode svojich rodičov, starých rodičov, starších aj mladších súrodencov. Navštívili priestory a niektoré triedy našej školy,  mohli si vyskúšať aktivity, ktoré im pani učiteľky pripravili. Cez zaujímavé úlohy – tangramy, naše zmysly, rozprávky a matematické všeličo ...

Čítaj viac

Medzinárodný deň materinského jazyka na 1.stupni ZŠ

V týchto posledných zimných dňoch sme sa s Osmijankom a žiakmi 1.B vybrali na besedu do knižnice. Ako kolektív sme sa zapojili do Osmijankovej literárnej záhrady, tak sme mu boli ukázať našu školskú knižnicu. Pani knihovníčka Zuzka nám pri tejto ...

Čítaj viac

Zavítali k nám predškoláci

Dňa 24. februára 2020, zavítali do našich prváckych tried na otvorenú hodinu budúci prváci z materskej školy. Na hodine sme kamarátom zo škôlky  hravou formou ukázali, čo sa učíme v škole, ako sme sa zoznamovali s písmenkami, až sme sa ...

Čítaj viac

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 11. februára 2020 sa na 1. stupni našej ZŠ uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Tak ako každý rok súťažili  víťazi triednych kôl, žiaci  2. – 4. ročníka. Obecenstvo  bolo ...

Čítaj viac

ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA

Dotazník k zápisu  

Čítaj viac

2 % daní

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša Rodičovská rada pri ZŠ sv. Košických mučeníkov. ...

Čítaj viac

Lyžiarsky výcvik druhákov

Lyžiarsky výcvik druhákov Jahodná, Február 2020 Počasie nás nechávalo dlho v napätí a skúšalo našu trpezlivosť. Nakoniec sme sa predsa postavili na lyže. Nebol to štandardný týždeň, ale intenzívny rýchlokurz, počas ktorého sa najlepší inštruktori lyžovania snažili postaviť na lyže úplných začiatočníkov. ...

Čítaj viac

Deň v maskách

Fašiangy aj nás tretiakov a štvrtákov vytiahli z bežných školských dní, a tak sme sa ráno pred vyučovaním premenili na rozprávkové postavy, rôzne zvieratká, vysnívané povolania, akčných hrdinov, športovcov a iné zaujímavé a kreatívne masky. Aj naše pani učiteľky boli ...

Čítaj viac

Viem, čo zjem!

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Viem, čo zjem! Cieľom projektu je hravou formou motivovať a viesť žiakov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Žiaci tretieho, štvrtého a ...

Čítaj viac

KARNEVAL prváci a druháci

Dnes bol úžasný karneval! Prvý polrok školského roka sme oslávili v 1. a 2. ročníku fašiangovým spôsobom. Keďže naši žiaci dostali na 1. hodine veľmi úspešné vysvedčenia za ich prácu, tak sme to oslávili karnevalom. Nebol to obyčajný karneval, pretože ...

Čítaj viac

Deň otvorených dverí – pozvánka

Čítaj viac

Prváci na ľade

V týždni od 20.01.2020 do 24.01.2020 sa naši prváci zúčastnili korčuliarskeho kurzu v aréne Sršňov v Košiciach. Na ľade boli rozdelení do viacerých skupín. So žiakmi – trénovali výcvikoví tréneri, ktorí ich učili rôzne korčuliarske kreácie. Žiaci sa naučili pohybovať po ľade kĺzavým spôsobom, ...

Čítaj viac

Šaliansky Maťko

V utorok 14.1.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko. Šaliansky Maťko je súťaž v prednese slovenských povestí. Do tejto súťaže sa zapojili žiaci druhého ročníka a trieda 3.B. Vybraní žiaci z triednych kôl nabrali odvahu a ...

Čítaj viac

Mobilné planetárium

Žiaci MŠ a druhého ročníka sa v pondelok 13.1 presunuli zo školských lavíc pod oblohu do mobilného planetária. Ľahli sme si na zem v obrovskom nafúknutom planetáriu, kde sme mali šancu vidieť celý vesmír. Videli sme ako sa Zem točí ...

Čítaj viac

ADVENTNÉ POTULKY

“Čím viac čítate, tým viac sa naučíte. Čím viac sa naučíte, tým viac miest objavíte“. Theodor Seuss …a objavovať sa rozhodli aj naši prváci a druháci, tým že sa zapojili  v poradí už do druhých potuliek, ktoré niesli názov ,,adventné“. Žiaci čítali ...

Čítaj viac

Rodičovské spoločenstvá

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské spoločenstvá, ktoré sa uskutočnia dňa 14. 1. 2020  podľa harmonogramu. HARMONOGRAM  RODIČOVSKÝCH  SPOLOČENSTIEV   Trieda Dátum Čas Forma Triedny učiteľ I. A 14. 1. 2020 16:00 Spoločné Mgr. Nagyová, Andrea I. B 14. 1. ...

Čítaj viac

Organizácia vyučovania dňa 8. januára 2020

Vážení rodičia, dňa 8. januára 2020 začneme nový kalendárny rok svätou omšou o 8. 30 hod. v kostole Božieho milosrdenstva. Po svätej omši vyučovanie pokračuje podľa rozvrhu hodín.

Čítaj viac

Katarínska diskotéka 2019

Dňa 28.11.2019 sa na našej škole uskutočnila Katarínska zábava, ktorá sa niesla v crazy štýle. Zišlo sa tam okolo 120 detí z druhého stupňa ZŠ. Žiaci zažili veľa zábavy, dobrodružných súťaží a poriadne sa vytancovali. Celú akciu organizovala 9.A. Fotogaléria

Čítaj viac

Burza hračiek

V piatok 20.12 si žiaci prvého stupňa vyskúšali rolu predávajúceho a kupujúceho. Predávali alebo kupovali svoje ručne robené výrobky, plyšové hračky, hry, keksíky, nápoje a mnohé iné. Žiaci si museli overiť v praxi finančnú gramotnosť a rečnícky prejav. Svojim hračkám, ...

Čítaj viac

Guľko Bombuľko na exkurzii

A to kĺbko – vlastne ten Guľko Bombuľko ujde… Keď sa povie Mária Piecková, tak nás v tomto zimnom období napadne teplá piecka v malej chyžke… ale väčšina z nás by možno nevedela, že ide o pani spisovateľku Máriu Ďuríčkovú. ...

Čítaj viac

ANJEL DOMINIK A ČERTI

O tom, že mikulášsky program  sa dá robiť aj formou tanečnej rozprávky,  sa  na vlastné oči  presvedčili aj  žiaci 1.stupňa  našej ZŠ. 9.12.2019  si pozreli a  vypočuli príbeh anjela Dominika a čertov,  v ktorom nakoniec zvíťazilo dobro i láska  a ...

Čítaj viac

Beseda so spisovateľom Stanislavom Repaským

Beseda so spisovateľom Dňa 6.12.2019  sa žiaci 3.B triedy mohli osobne stretnúť a zoznámiť so spisovateľom Stanislavom Repaským, ktorý prišiel do našej školy v rámci projektu školskej knižnice „Vianočná knižka sa otvára.“ Napísal knižku Natálkine dobrodružstvá a mnoho iných príbehov, o ktorých ...

Čítaj viac

Tom a Elo

  Tom a Elo   – na návšteve v našej škole Dňa 13.12.2019 k nám zavítali herci Tomáš Hodermarský a Erik Jasaň, známi aj ako Tom a Elo, postavili svoje vystúpenia a pesničky na vzťahu dvoch bratov, ktorí spolu prežívajú stále ...

Čítaj viac

…a Slovo bolo u Boha…

… a Slovo bolo u Boha…je názov súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy, ktorej krajské kolo sa už tradične uskutočnilo 6. decembra na pôde CSŠ sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Jedným z hlavných cieľov organizátorov bolo priblížiť duchovnú poéziu a prózu ako ...

Čítaj viac

Kúzelné Vianoce

Vážení rodičia, priatelia školy! Srdečne Vás pozývame na podujatie Kúzelné Vianoce na Čordáčke, ktoré sa uskutoční dňa 18. 12. 2019 v priestoroch Spojenej školy sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach.   15:30              ...

Čítaj viac

Freestyle

Čarovanie s loptou „Freestyle“ Piatkový záver vyučovania sa  niesol v športovom duchu – žiaci sa nevedeli dočkať, čo ich to vlastne čaká v telocvični. Freestyle teda „voľný štýl“? Ale aký? „Čarovanie s loptou“ je šport, ktorý nám predstavili basketbalista a futbalisti ...

Čítaj viac

Milujeme Mikuláša…

Krásny mikulášsky program pre žiakov 1.-2. ročníka pripravili deviataci. Mikulášov životopis nám ukázal, ako sa dajú formovať všetky naše životné cesty. Nadšení žiaci neváhali a zaspievali mikulášske piesne, ktoré otvorili anjelsky vozík, z ktorého deti dostali sladké potešenie. Spracovala: PaedDr. ...

Čítaj viac

JESENNÉ POTULKY

JESENNÉ POTULKY Prváci a druháci našej školy budú celý školský rok putovať za poznaním s knihou v ruke nielen v priestoroch školy. Úspešne sme odštartovali jesenné potulky, počas ktorých sme čítali v škole, doma, na výlete. Predsavzali sme si čítať spolu, čítať hravo, čítať uvedomelo. ...

Čítaj viac

V zdravom tele zdravý duch

Dňa 14.11.2019 prebehlo v našej školskej telocvični testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov v ZŠ, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je odporúčaná zodpovedajúca skupina športov. Výstupná informácia sa získava ...

Čítaj viac

Deň sv. Alberta Veľkého, patróna vedcov

Svätec Albert sa už v 13. storočí venoval vedeckej činnosti. Na jeho pamiatku sme sa  aj my, prváci a druháci ZŠ stali malými bádateľmi. Priblížiť čaro fyziky ukrytej za prírodovednou gramotnosťou v predmete prvouka sme skúšali s  pani učiteľkou RNDr. Beátou Gutekovou. V učebni ...

Čítaj viac

Planetárium – 3. ročník

Dňa 15.11.2019 sa žiaci 3.ročníka vybrali do Planetária v CVČ Domino na Popradskej ulici. Veľmi sme sa tešili na program a odborný výklad s veľkoplošnou projekciou. Program pre 1.stupeň ZŠ vysvetľuje návštevníkom základné astronomické pojmy a je spojený s vybranou ...

Čítaj viac

A svetlo vo tmách svieti!

Čítaj viac

Adventné besedy

Čítaj viac

Futbalový turnaj I.stupeň ZŠ

14. november 2019 patril mladším aj starším futbalovým priaznivcom. Na ZŠ Janigovej sa odohral turnaj o pohár MČ Košice KVP vo futbale. Turnaja sa zúčastnilo šesť základných škôl zo Sídliska KVP a medzi nimi aj naši futbalisti 3. a 4. ...

Čítaj viac

Pozvánka na viazanie adventných vencov

Čítaj viac

Riaditeľské voľno pre žiakov 6. až 9. ročníka dňa 20. 11. 2019

Vážení rodičia, dňa 20. 11. 2019 je žiakom 6. až 9. ročníka základnej školy udelené riaditeľské voľno  z dôvodu celoslovenského testovania žiakov piateho ročníka. Žiaci prvého stupňa majú vyučovanie podľa rozvrhu hodín. ŠKD prebieha riadne podľa rozvrhu.  

Čítaj viac

Najväčší žrúti energie

V stredu 6. novembra 2019 navštívili našu školu energetickí konzultanti zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a formou 45-minútovej interaktívnej prednášky oboznámili našich tretiakov, štvrtákov a šiestakov s obnoviteľnými zdrojmi energie a tiež im porozprávali o dôležitosti neplytvania elektrickou energiou. Žiaci ...

Čítaj viac

Milión detí sa modlí ruženec 2019

Za jednotu a pokoj sa deti, študenti a učitelia gymnázia,  základnej a materskej školy modlili ruženec. Dňa 18. 10. 2019 o 9. 00 hodine sa modlitbou ruženca  pripojili k deťom na celom svete. Myšlienka tejto kampane sa zrodila v roku ...

Čítaj viac

EkoTopFilm

Zmeníme planétu alebo seba? V utorok, 16. 10. 2019, sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka zúčastnili EnviroFestivalu EkoTopFilm. Cieľom akcie bolo oboznámiť žiakov s aktuálnym stavom znečistenia planéty  a istými možnosťami nápravy. Organizátori EkoFestivalu premietli žiakom krátke filmové ukážky ...

Čítaj viac

Výberové konanie

Oznámenie o výberovom konaní   V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy ...

Čítaj viac

Ako nám už písmenko A vykukuje z písanky

Adam v škole nesedel, abecedu  nevedel… A my prváci sme už horliví sa ju naučiť. A začíname ako inak, práve prvým písmenkom A. A to, ako sa mám darí,  si smelo pozrite, nemáme sa za čo hanbiť! Album  

Čítaj viac

Duchovná obnova

V pastoračnom programe našej školy je pripravený v tomto školskom roku duchovný program. Pod vedením nášho školského kaplána Mgr. Jána Kocúrka sa uskutočnili v septembri a októbri duchovné obnovy. Duchovné obnovy boli pripravené pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka. ...

Čítaj viac

Deň so starými rodičmi – pozvánka

Čítaj viac

Opäť sme uspeli!

Minulý školský rok sme sa s Čordáčikom opäť zapojili do súťaže časopisov Košického a Prešovského kraja s názvom Podtatranský školák. Vyhlásenie súťaže sa konalo už ako je z názvu zrejmé, pod Tatrami a to v Poprade v Podtatranskej knižnici. Na ...

Čítaj viac

FIT prestávky

Aj tento školský rok sme podporili myšlienku #BeActive aktívnym pohybom. Žiaci prvého stupňa ZŠ premenili svoje prestávky na FIT prestávky. Prváci a druháci si obuli športového ducha a vyšli si rozhýbať svaly na čerstvý vzduch. Počas telesnej výchovy žiaci boli na ihrisku ...

Čítaj viac

Deň mlieka

Dňa 25.9.2019 sme si aj my žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ sv. Košických mučeníkov, pripomenuli Svetový deň mlieka. Mlieko a  mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy.  Mlieko obsahuje mnohé významné látky, hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny a minerálne ...

Čítaj viac

Moja prvá beseda v knižnici

Jednou z výhod našej spojenej školy je aj školská knižnica. Aj keď naša knižnica vyzerá maličká, v svojich poličkách ukrýva okolo 5000 kníh. Naši prváci absolvovali prvú besedu s pani knihovníčkou, poprezerali si poklady knižnice, vypočuli si pútavé príbehy a niektorí získali svoj prvý ...

Čítaj viac

Londýn

Ponuka zájazdu do Londýna pre žiakov 6. až 9. ročníka Informácie o zájazde Prihláška na zájazd Podrobné informácie podá Mgr. Ľudmila Šoltisová

Čítaj viac

Imatrikulácia prvákov

Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo Spojenovo. Žili tam kráľ Martin, jeho kráľovná Sofia, hradné dámy, hradní páni a dvaja šašovia, Truľo a Pľuvo. V tomto kráľovstve v piatok privítali najmenších žiakov našej školy, aby ich slávnostne uviedli do cechu prváckeho a pasovali ...

Čítaj viac

Didaktické hry v prírode – 3. a 4. ročník

Začiatok školského roka si žiaci 3. a 4. ročníka spestrili v areáli Čičky, kde sa počas didaktických hier v prírode dosýtosti vyšantili a vybehali. Pozrite si malú ukážku.TU

Čítaj viac

Po stopách sv. Košických mučeníkov

Viete, čo majú spoločné Kostol Najsvätejšej Trojice v Košiciach, „univerzitný“ kostol, „maďarský kostol“ či premonštrátsky kostol? Ide o jedno a to isté miesto. Miesto, kde pred 400 rokmi stál Kráľovský dom, v ktorom boli umučení traja mučeníci. Presne na tomto ...

Čítaj viac

Sväté omše v kaplnke sv. košických mučeníkov

Dňa 9. 9. 2019 otec biskup Marek Forgáč požehnal našu obnovenú školskú kaplnku. Počas nasledujúcich dní budú prebiehať sv. omše pre žiakov a študentov našej školy nasledovne: v utorok 10. 9. 2019 o 9:00 hod. pre deti materskej školy v ...

Čítaj viac

Jesenné účelové cvičenie

Ako vojaci sme 4. septembra 2019 v rámci jesenného účelového cvičenia šli na Bankov. Prechádzali sme lúkami, predierali sme sa lesom, až sme prišli na miesto, kde už boli prichystané stanovištia. Žiaci 5. – 8. ročníka tak mali možnosť prekonávať ...

Čítaj viac

Požehnanie obnovenej školskej kaplnky

Požehnanie obnovenej školskej kaplnky sa uskutoční v pondelok 9.9.2019 o 8.00 h. pri sv. omši, ktorú bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup košickej arcidiecézy spolu so školským kaplánom Jánom Kocúrkom a kňazmi farnosti Božieho milosrdenstva Košice – KVP. Vzhľadom ...

Čítaj viac

Letí, letí, všetko letí…

Aj nám to lietalo i nelietalo, veľakrát sa zamotalo. Bolo veselo a hlavne, že sme boli spolu a mohli vytvárať nové priateľstvá medzi prváčikmi a utužovať tie druhácke. Tentokrát sme vyskúšali novú lúku pri Žihadielku a slniečko sa na nás po celý ten čas usmievalo ...

Čítaj viac

Prezúvky

Prvý deň v školskom roku 2019/2020 sme začali svätou omšou v kostole Božieho milosrdenstva vzývaním Ducha Svätého. Na svätú omšu prišli učitelia,  žiaci, študenti a rodičia. Spolu sme vytvorili jednotu pri slávení eucharistie. Náš školský kaplán Ján Kocúrko pripomenul ako ...

Čítaj viac

Pozvánka na rodičovské spoločenstvá a plenárne zasadnutie rodičov

Vážení rodičia! Pozývame Vás na plenárne zasadnutie rodičov, ktoré sa uskutoční dňa 5. 9. 2019 o 16. 30 hod. v školskej jedálni. Po jeho skončení sa uskutočnia rodičovské spoločenstvá v jednotlivých triedach.

Čítaj viac

Oznam školskej jedálne pre rodičov, ktorí ešte dieťa neprihlásili na obed

Vážení rodičia, aby dieťa malo stravu už v mesiaci september je potrebné ho prihlásiť najneskôr do 3. septembra v školskej jedálni u pani vedúcej Márii Matejovej.

Čítaj viac

Rozdelenie triednictva v školskom roku 2019/2020

Primárne vzdelávanie 1. A – Mgr. Andrea Nagyová 1. B – PaedDr. Lenka Korfantová 1. C – Mgr. Gabriela Sopková 2. A – Mgr. Martina Rímska PhD. 2. B – Mgr. Patrícia Vattaiová 3. A – Mgr. Jozefína Rohaľová 3. ...

Čítaj viac

Zoznam žiakov 1. ročníka v školskom roku 2019/2020

Zoznam žiakov 1. ročníka podľa tried Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Nagyová 1. A Barancová, Veronika Bodnárová, Helena Boldižár, Rastislav Forgáč, Šimon Hirko, Vladimír Hugáňová, Zuzana Jevická, Lilien Kuzmová, Ema Loišová, Lilian Oroszová, Zuzana Rybár, Peter Rybár, Šimon Rychnavská, Viktória Semanová, ...

Čítaj viac

Zážitok z Plesa

Žiaci šiestého ročníka boli dňa 24. 6. 2019 vo Vysokých Tatrách. Veľmi príjemný a slnečný deň sprevádzal chlapcov a dievčatá na trase Štrbské Pleso – Popradské Pleso. Vrcholky Tatier sa postupne odkrývali z hmly do slnečného svitu a fotoaparáty zachytávali ...

Čítaj viac

Adrenalín pred obchodným centrom

Na záver školského roka sme sa so štvrtákmi vybrali na podujatie Policajného zboru, Hasičského záchranného zboru a Mestskej polície, ktoré bolo v areáli obchodného domu Optima. Dynamické ukážky pri prenasledovaní páchateľa, práca so služobným psom, zásahy kukláčov či vyprostenie účastníka dopravnej nehody ...

Čítaj viac

Na BIO farme s tretiakmi

Ako sa vyrába syr a bryndza? Ako sa chovajú ovce, kone, kravy a iné zvieratá na bio farme? Odpovede na tieto otázky a ostatné „Ako?“ sme sa dozvedeli na bio farme Zlatý Hýľ v Nováčanoch. Okrem toho sme sa zahrali, ...

Čítaj viac

Školský výlet na fare v Družstevnej pri Hornáde

Školský rok sa blíži ku koncu a to je čas na školské výlety. Takýto výlet si nenechali ujsť ani žiaci tretieho ročníka. Ani ranná búrka nás neodradila od našich plánov, a tak sme sa v stredu 19. júna 2019 vybrali na ten ...

Čítaj viac

Tím MMS vyhral Jaguar Primary School Challenge 2019

Tím MMS, ktorý tvoria žiaci Tomáš Talárovič 6. A, Anton Dimitrov 6. A, Marko Šoffa 5. A, Martin Lukáč 5. A a Tobiáš Sačko 5. A získal celkové víťazstvo v súťaži Jaguar Primary School Challenge 2019 (JPSC 2019). Dňa 19. ...

Čítaj viac

Druháci na školskom výlete

Koniec školského roka sa blíži ku koncu, a práve s ukončením školského roka súvisia aj školské výlety. Takýto výlet si nenechali ujsť ani žiaci druhého ročníka. Po rannej búrke a nepriaznivom počasí do poslednej chvíle váhali, či sa vybrať na ...

Čítaj viac

Ušľachtilé ľudské činy zapisujeme do vody

…povedal raz William Shakespeare a možno by tým myslel aj plavecký výcvik štvrtákov ZŠ, ktorí prvé dva júnové týždne statočne absolvovali na Mestskej krytej plavárni v Košiciach. Popritom sme zdolali cestovanie v autobusoch, prekážky na rozkopaných zástavkách, prekonávania rušných križovatiek mesta, či absolvovanie ...

Čítaj viac

Poklad uložený medzi zelenými ratolesťami

Vo štvrtok 13.6.2019….. na sviatok svätého Antona Paduánskeho sme neprosili o pomoc pri hľadaní stratených vecí, ale práve naopak. Bol to pre nás deň, v ktorom sme napoludnie našli relikviár z Ríma, ktorý je uložený v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Žiakov ...

Čítaj viac

Samospráva dnes

Mestská časť pripravila pre žiakov druhého stupňa základných škôl nášho sídliska podujatie „Samospráva dnes“ 29.5.2019. Žiaci 6. a 7. ročníka našej základnej školy tak mali možnosť reálnej skúsenosti v účasti na simulovanom rokovaní miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP. Osobne ...

Čítaj viac

Informácie k ukončeniu školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci! Pozývame Vás na slávnostné ukončenie školského roka, ktoré sa bude konať vo štvrtok 27.06.2019 od 15.00 h. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Sv. omšu na poďakovanie bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Po ...

Čítaj viac

LEGObot 2019

30. mája 2019 sa v OC EPERIA v Prešove uskutočnila robotická súťaž LEGObot 2019. Organizátorom súťaže bola SPŠ – elektrotechnická v Prešove a  IT Valley Košice. V súťaži si 15 dvojčlenných družstiev z východného Slovenska zmeralo sily v štyroch súťažných ...

Čítaj viac

Dopravné ihrisko

Dnes 6.6.2019 sme sa s prvákmi vybrali na Dopravné ihrisko Alejová. Vyskúšali sme naše sily a fyzické zdatnosti. Zistili sme, že naše vedomosti o dopravných pravidlách nie sú najlepšie a tak nás pán inštruktor vtiahol do tejto problematiky. Dozvedeli sme sa ako sa majú ...

Čítaj viac

Výletné trojdnie u druhákoch

Počas maturitného týždňa žiaci druhého ročníka absolvovali zopár zaujímavých a pekných výletov: Mesto povolaní – druháci si vyskúšali rôzne povolania na interaktívnej výstave v OC Cassovia. Veľmi sa im páčilo povolanie lekárov  a zdravotných sestier, stavbárov, pracovníkov firmy na doručovanie ...

Čítaj viac

Príbeh školy v prírode

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi, ah nie, za siedmimi dolami, len v malom mestečku Košice! Stretli sa žiaci jednej dobrej školy. Išli pravdaže do školy v prírode. Žiaci nasadli do autobusu a za hodinu boli tam. Prišli do krásneho prostredia Slnečný Majer. ...

Čítaj viac

Výberové konanie

Oznámenie o výberovom konaní  V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou MŠ SR 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné ...

Čítaj viac

Na výlete s prvákmi

Počas maturitného týždňa sme sa my, prváci, učili mimo školských lavíc. Zažili sme veľa veselých aj napínavých chvíľ. O tie najkrajšie momenty sa s vami podelíme. Dynamické ukážky so psovodom Prečo a kedy používajú policajti psov vo svojej práci nám prezradili priamo ...

Čítaj viac

Do školy na kolobežke

Mesiac máj patrí už tradične mesiacom cyklistickej dopravy. Tak ako minulý rok, aj tento, sme sa zapojili do kampane – „Do školy na kolobežke.“ V týždni od 20. – 24. mája 2019 prichádzali žiaci do školy hlavne na kolobežkách, ktoré ...

Čítaj viac

Púť do Obišoviec

Aj v tomto roku sme sa v druhú májovú sobotu zúčastnili Arcidiecéznej púte detí do Mariánskej svätyne Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Púť už tradične organizuje Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRKo. Z Košíc do Ličartoviec sme sa síce previezli vlakom, ale následná pešia púť ...

Čítaj viac

Milujem Košice

Knižnica Nezábudka v Košiciach nás v rámci dní mesta Košíc hostila na literárno-historicko-umelecko-športovej súťaži Milujem Košice. Tento rok to bolo pre naše súťažné družstvo zo štvrtáckych tried ťažšie, ale nakoniec Jakub Kardoš, Šimon Mock, Margarétka Tešľová, Miška Samková a Marek Múdry vybojovali pekné ...

Čítaj viac

„Turnaj o pohár MČ Košice-sídlisko KVP vo vybíjanej pre žiakov I. stupňa ZŠ“

Turnaj vo vybíjanej bol pre nás celoročnou výzvou, na ktorú sme sa aktívne pripravovali. Súboje medzi jednotlivými školami sme konštruktívne zvládali a tvrdo sme šli za svojím cieľom. Excelentnými dynamickými športovými výkonmi, spoluprácou, disciplínou a láskou k športu sa dnes ...

Čítaj viac

Dobšinského rozprávky

„Kde bolo tam bolo…“ alebo „Bola raz jedna krajina…“ či „Za siedmimi horami a siedmimi dolinami…“ Koľkokrát sme počuli tieto začiatky rozprávok nielen ako deti z úst rodičov, ktorí nám ich čítali pred spaním, ale stretávame sa s nimi aj ...

Čítaj viac

Slávik Slovenska

V utorok 16.4. sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019. V našej škole máme veľa šikovných a talentovaných žiakov, ktorí sa do súťaže zapojili svojimi peknými hláskami a pripravili si pre nás tradičné ľudové pesničky. Prvú kategóriu tvorili žiaci prvého, druhého ...

Čítaj viac

ČORDÁČIK – jarné číslo je tu!

Milí žiaci! Ešte stále si môžete kúpiť 2. číslo nášho časopisu Čordáčik. Okrem zaujímavého čítania na Vás čaká opäť súťaž o 3 naozaj jedinečné ceny, ktoré pochádzajú spoza oceána 🙂 Cena jedného čísla je 0,90 Eur a naše redaktorky ich ...

Čítaj viac

Nakresli erb pre svoje mesto

Mesto Košice vyhlásilo výtvarnú súťaž o najkrajší, najmodernejší a najoriginálnejší erb pri príležitosti výročia jeho udelenia mestu. 2. mája 2019 sme sa s vybranými žiačkami zúčastnili na otvorení výstavy a  7. mája sedemčlenná porota vyberie práce, ktoré budú finančne ocenené. ...

Čítaj viac

PEROHRYZ 2019

Redakcia časopisu Čordáčik si aj tento rok odniesla zo súťaže PEROHRYZ 2019 vynikajúce umiestnenie! 3o. apríla 2019 sa v priestoroch vzdelávacieho centra TeleDom uskutočnil už 4.ročník súťaže školských časopisov druhého stupňa ZŠ. V konkurencii 30 časopisov z košického a prešovského ...

Čítaj viac

Mladí záchranári civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v gescii sekcie krízového riadenia uskutočňuje tento rok jubilejný XXV. ročník súťaží mladých záchranárov civilnej ochrany. Obsah súťaže je zameraný na overenie vedomostí a zručností žiakov z témy „Ochrana života a zdravia“ . Súčasťou súťaže je ...

Čítaj viac

Metamorfózy slova

Dňa 25. apríla 2019 sa v Michalovciach uskutočnila krajská súťažná prehliadka Metamorfózy slova v rámci 65. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Do súťaže sa zapojilo 81 recitátorov zo základných škôl – víťazi okresných kôl v prednese poézie a prózy, ktorí ukázali svoj ...

Čítaj viac

Kráľ detských čitateľov 2019

Vo štvrtok 11.4.2019 sme sa my siedmaci, zúčastnili finále v súťaži Kráľ detských čitateľov 2019, do ktorého na základe vedomostí o knihách a histórii Košíc postúpila naša spolužiačka Tamara Mocková. Vo finále mali za úlohu všetci šiesti súťažiaci predviesť svoje schopnosti vo ...

Čítaj viac

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 8. 4. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V silnej konkurencii v prednese prózy 1. miesto a postup do krajského kola získal Tomáš Talárovič (6. A). Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. PaedDr. Helena Čižmárová

Čítaj viac

Knižné potulky školou

Mesiac marec sa chýlil ku koncu a v našich srdciach stále driemala túžba vzdať hold knihám. Preto sme sa rozhodli, že v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice usporiadame Knižné potulky školou. Láska ku knihám a ochota čítať pred detským publikom – to boli ...

Čítaj viac

Slovo bez hraníc

25. a 26. marca 2019 sa v Sobášnej sále Miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto uskutočnil 23. ročník celomestskej recitačnej súťaže SLOVO BEZ HRANÍC. Pondelok dvojdňovej recitátorskej súťaže patril poézii, utorok próze. Recitovalo sa nielen v slovenskom jazyku, ...

Čítaj viac

Otvorená hodina pre predškolákov

Vo štvrtok 28.03.2019 si do školských lavíc posadali naši predškoláci z MŠ. Okúsili aké to je byť prváčikom. Prváci si pre predškolákov pripravili divadelné predstavenie O troch prasiatkach, ktoré im s radosťou zahrali. Následne, k tejto rozprávke, sme spoločne vypĺňali ...

Čítaj viac

Opera letí

Medzi „fanúšikmi“ klasickej hudby nezvykneme nájsť veľa mladých ľudí. Aj preto Štátna filharmónia Košice pravidelne organizuje série východných koncertov pre deti a mládež. Tentoraz 28.3. ponúkla svojim poslucháčom koncert Opera letí  so sprievodným slovom dirigenta Gabriela Rovňáka. FOTO: Gabriel Rovňák – ...

Čítaj viac

O troch grošoch

V čase, keď sa naši maturanti trápili s EMS z ANJ, sa  žiaci 1. stupňa preniesli do rozprávkového sveta. Sveta dobra, zla, smútku, zábavy, klamstiev a múdrosti. Deti mali  možnosť vidieť krásne bábky, výborný spev i hudbu a skvelý herecký výkon hercov ...

Čítaj viac

Ponožková výzva

Svetový deň Downovho syndrómu (tiež zvaný ponožkový deň) V tento deň sme si mohli pripomenúť jedinečnosť ľudí s Downovým syndrómom a túto myšlienku podporiť aj tým, že sme si obuli ponožky, ktoré spolu vôbec nemuseli ladiť. Naopak, mali byť čo ...

Čítaj viac

Pôstna polievka vo Veritase

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka prijali ponuku otcov biskupov a zúčastnili sa aktivity Pôstna polievka. Sumou 2 € prispeli na polievku, výťažok ktorej podporí dobudovanie krízového centra Vincentínum pre rodiny v núdzi v Košiciach. Polievka, ktorá bola naozaj chutná, sa ...

Čítaj viac

Ako sme oslavovali vodu

Svetový deň vody sa niesol aj celým prvým stupňom a 22. marca sme mali v každom ročníku zaujímavú  edukačnú aktivitu: Prváčikovia pozerali rozprávočku o vode a premýšľali, prečo je voda veľmi dôležitá. Druháci navštívili MČ Nad jazerom. Prechádzkou okolo jazera videli rybárov, plávajúce kačky ...

Čítaj viac

Biblická olympiáda 2019 – okresné kolo

Okresné kolo biblickej olympiády pre základné školy sa uskutočnilo 20. 3.  2019 v CVČ Domino v Košiciach. Naši žiaci sa umiestnili na 3. mieste v okrese Košice II. Celkový počet zapojených škôl do olympiády  v našom okrese bolo osem. Súťaž ...

Čítaj viac

Letný pobytový tábor

Spojená škola sv. Košických mučeníkov a Farnosť Božieho milosrdenstva organizuje letný pobytový tábor v malebnom prostredí Kojšovej hole. Termín: 7.júla – 12.júla 2019 Ubytovanie: rekreačné zariadenie Zlatá Idka Cena : 110 eur Cena zahŕňa:  ubytovanie v 2-4 posteľových izbách, plnú ...

Čítaj viac

Zápis do prvého ročníka – aktualizované

Vážení rodičia, ak ste sa rozhodli zapísať svojho budúceho prváčika na našu školu, pre urýchlenie procesu zápisu Vám ponúkame stiahnuť a vypísať dotazník, ktorý slúži pre potreby školy. Dotazník k zápisu – stiahnuť Radi by sme Vám pomohli pri obstarávaní ...

Čítaj viac

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

V priestoroch knižnice sme dňa 14. marca 2019 zorganizovali školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V prednese súťažili žiaci II. stupňa. Vďaka zúčastneným recitátorom sme pookriali na duši a mohli sme zažiť príjemný dotyk s poéziou i prózou. Do okresného ...

Čítaj viac

Deň otvorených dverí na základnej škole

V popoludňajších hodinách 7.3.2019 naviedli všetkých zvedavých predškolákov a ich rodinky do tried primárneho vzdelávania našej základnej školy farebné šípky. Hudba, angličtina, dramatika, zmysly a tangramy boli témy, ktoré deti absolvovali na jednotlivých stanovištiach  a ich úspech bol odmenený zlatými medailami. Ďakujeme za bohatú ...

Čítaj viac

Svätí košickí mučeníci nás kreatívne spojili

Jubileum 400. výročia od smrti svätých košických mučeníkov spája  žiakov našej školy aj po výtvarnej stránke. Žiaci štvrtého ročníka pod vedením ich pani učiteliek vytvorili maketu našej spojenej školy, ktorá predstavuje jej štyri zložky: materskú školu, základnú školu, gymnázium a základnú ...

Čítaj viac

STM – Interaktívna výstava

„Logiku sme zapojili, fyziku sme odhalili.“ Dňa 01.03.2019 sme s prvákmi navštívili Slovenské technické múzeum, kde sme mali možnosť, zistiť ako funguje svet okolo nás. Vedecko-technické centrum pripravilo pre deti, množstvo hlavolamov, optických klamov a hádaniek, ktoré potrápili naše bystré hlavičky. Nahliadni ...

Čítaj viac