Hľadáme pani upratovačku

Riaditeľka  Spojenej školy sv. Košických mučeníkov  vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie pozície:           Upratovačka                   Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: stredoškolské vzdelanie bezúhonnosť zdravotná spôsobilosť ovládanie štátneho jazyka Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do ...

Čítaj viac

Výberové konanie

V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e riaditeľstvo Spojenej školy ...

Čítaj viac

Skutky dobra

Vážení rodičia,  chceme vedieť o dobrých skutkoch Vašich detí!  V priebehu celého školského roka sledujeme, koľko dobra dokážu Vaše deti urobiť. Sú úctiví voči učiteľom a rodičom, nápomocní spolužiakom, ochotní pomôcť vždy tam, kde treba.  Aj vďaka týmto skutkom sú pre ...

Čítaj viac

Harmonogram rodičovských spoločenstiev

Vážení rodičia, ak máte záujem o konzultácie s učiteľmi, tak ich prosím kontaktujte cez Edupage alebo cez pracovný email, ktorý je uvedený na webovej stránke školy v časti  “Vizitky pedagógov.”  Harmonogram rodičovských spoločenstiev Trieda  Dátum  Čas Forma Triedny učiteľ I. ...

Čítaj viac

Literárne prvotiny v Košiciach zabodovali

Trojitý úspech sa 9. 5. 2024 podaril našim talentovaným piatakom na 29. ročníku súťaže vo vlastnej tvorbe Literárne Košice. Vo veľkej konkurencii žiakov 5. – 9. ročníka z 30 škôl a 243 prác obsadila Zuzana Hugáňová (5. A) 3. miesto ...

Čítaj viac

KyberTím zo SPŠ elektrotechnická u našich deviatakov

Opäť sme sa vzdelávali v Informačnej bezpečnosti. Tejto problematike je potrebné venovať pozornosť, pretože technológie aj podvodníci sa neustále zdokonaľujú. Ľudia by mali mať prehľad o aktuálnych trendoch, aby sa vedeli chrániť. KyberTím zo SPŠ elektrotechnickej pripravil 30. mája 2024 ...

Čítaj viac

Škola v prírode – krásy Liptovského Jána

Uprostred mája (13.-17.5.) sa štvrtáci vybrali spoznávať krásy Liptova. Škola v prírode v tomto krásnom kraji a okolí Liptovského Jána sa niesla v znamení dobrodružstiev, utužovania priateľstiev a spoznávania prírodných krás i histórie. Dopoludnia nám vypĺňali výlety a exkurzie (ukážka ...

Čítaj viac

Výtvarná súťaž – štyri obdobia

Spojená škola aj tento školský rok vyhlásila celoškolskú výtvarnú súťaž. Téma bola “ŠTYRI OBDOBIA”. Pred jedálňou boli nainštalované výtvarné práce finalistov. Všetkým šikovným výtvarníkom srdečne ďakujeme a prajeme veľa ďalších kreatívnych úspechov.

Čítaj viac

Digitálna jedáleň

Prednedávnom prešla naša jedáleň kompletnou rekonštrukciou a vizuálnou zmenou. Stala sa tak miestom príjemného stretávania sa. Isté však je, že najvyššia návštevnosť je tam práve v čase obeda. Vďaka aplikácii EduPage máme možnosť nahliadnuť do týždenného jedálneho lístka a prečítať ...

Čítaj viac

Jarné účelové cvičenie na Alpinke

V piatok 17. 5. 2024 sme s prvákmi, druhákmi  a šiestakmi absolvovali Jarné účelové cvičenie. Tento rok bolo popretkávané množstvom zaujímavých aktivít. Spoločne sme sa vydali na dobrodružnú cestu detským vláčikom zo strediska Čermeľ. Hore na Alpinke nás už čakali ...

Čítaj viac

Staráme sa o svoju planétu – Deň Zeme v ŠKD

V školskom klube detí sme si pripomenuli významný deň – Deň Zeme. Deti sa s veľkým nadšením zapájali do všetkých pripravených aktivít, ktoré im priblížili dôležitosť ochrany životného prostredia. Spoločne s p. vychovávateľkami diskutovali o význame ochrany prírody a o ...

Čítaj viac

Letná akadémia II. týždeň

Vážení rodičia, pozývame Vaše deti na Letnú akadémiu, ktorá sa bude niesť v téme: Objavuj, uč sa a tvor Spolu s pánom kaplánom Jankom, s pani riaditeľkou Adrianou a so zapálenými študentami nášho gymnázia navštívime lesy nad Košicami pri vyhliadkovej ...

Čítaj viac

Letná akadémia I. týždeň

Platba v hotovosti na sekretariáte školy, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 h, v termíne od 20.05 do 14.06.2024 Prihlasovanie prebieha výlučne elektronicky na tomto odkaze: https://forms.office.com/e/4sGNP7Bfmf Tešíme sa na Vaše deti a spoločne strávený letný čas.

Čítaj viac

Dobrodružná expedícia

Žiaci našej školy, zapojení do programu DofE, si vybrali aktivity na bronzovej úrovni v troch oblastiach: rozvoj talentu, šport a dobrovoľníctvo. Stanovili si ciele, ktoré chceli v každej oblasti dosiahnuť. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je rozvojový program, ktorý ...

Čítaj viac

Slávik Slovenska 2024

V utorok 14.5.2024 sa uskutočnilo okresné kolo prestížnej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2024. Našu školu reprezentovali víťazky školského kola Alžbetka Jakabčinová z 2.A, Paulínka Korbová zo 4.B a Stela Horňáková zo 7.A. Dievčatá si v silnej konkurencii vyspievali krásne umiestnenia: Alžbetka Jakabčinová získala v I. ...

Čítaj viac

Biologická olympiáda 2024

V tomto školskom roku sa dvaja naši šikovní žiaci zo 7.A úspešne umiestnili v biologickej olympiáde. V okresnom kole za Košice II, v kategórii T-DP  získal Tadeáš Palko 1.miesto a František Miliczki 3. miesto. Pripravovala ich Mgr. Mariana Beľanová. Srdečne ...

Čítaj viac

Kamarátka energia

V piatok 3. mája 2024 sme zažili objavovanie krásy fyziky formou zaujímavej prednášky, zábavného kvízu a mnohých hier, ktoré nám sprostredkovala Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA priamo na pôde našej školy. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií o energii ...

Čítaj viac

Súťaž Dúha 2023/2024

Celoslovenská súťaž literárnej a výtvarnej tvorby detí pod názvom DÚHA 2023/2024 už pozná svojich víťazov. V piatok 3. mája 2024 sa v Dome kultúry v Starej Ľubovni stretli nádejní mladí literáti a výtvarníci z celého Slovenska, aby si prevzali z ...

Čítaj viac

Farebný chodník

Ako to už tradične býva, prvé májové dni sú Dňami mesta Košice. Aj žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka sa k týmto oslavným dňom pridali a 2. mája sa s triednymi učiteľkami vybrali zdobiť kriedami košické chodníky. Počasie nám prialo, ...

Čítaj viac

LEGOBOT 2024

Žiaci, ktorí radi programujú robotické stavebnice LEGO EV3 v záujmovom útvare Programovanie robotických stavebníc sa zúčastnili dňa 30. 4. 2024 súťaže s názvom LEGObot. Súťaž organizovala Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove. Naši žiaci Kristián Kolumber zo 6. A a ...

Čítaj viac

Astronauti v zácviku – vesmírne dni v ŠKD

Vesmírne dni plné dobrodružstva a zábavy boli jedinečným zážitkom pre všetky deti v našom školskom klube! Počas týchto dní sa v našich oddeleniach deti premenili na skutočných astronautov v zácviku.  Spoločne tak cez rôzne aktivity objavovali všetky tajomstvá vesmíru. Na ...

Čítaj viac

Vyznaj sa v žánrovej pestrosti

Lákavej ponuke stráviť deň mimo školy neodolá žiaden školák. Redakčnú radu školského časopisu Čordáčik, ktorú v tomto školskom roku tvoria úplní nováčikovia, však do Popradu prilákala téma tohtoročných workshopov organizovaných Podtatranskou knižnicou. „Vyznáte sa v žánrovej pestrosti?”, opýtala sa žiakov ...

Čítaj viac

Dve autorky, dve poviedky, dve víťazstvá

V stredu 24. 4. 2024 sa v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl. Z viac ako šesťtisíc zapojených uspeli dve naše žiačky, a to v písaní poviedok. Justína Takáčová zahviezdila a získala 1. miesto ...

Čítaj viac

Deň Zeme vo Východoslovenskom múzeu

Ani tento rok sme na našej škole nezabudli na našu Zem a oslávili jej sviatok rôznymi aktivitami, ktoré si pre nás pripravili zamestnanci Východoslovenského múzea v ich krásnych priestoroch. Triedili sme odpad v prírode, zvieratá s rastlinami sme vrátili do ...

Čítaj viac

Zber papiera 2024

Milí žiaci. Opäť je tu akcia, vďaka ktorej môžete niečo užitočné urobiť pre našu planétu. Zapojte sa do súťaže organizovanej spoločnosťou KOSIT a.s. a nezabudnite, že viac ako výhra je dobrý pocit, že sme prispeli na dobrú vec. Viete, že ...

Čítaj viac

Výberové konanie

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ Riaditeľka Spojenej školy sv. Košických mučeníkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície: Pracovník ekonomického oddelenia školy – personalistika a mzdy Termín nástupu:  01.08.2024 Požadované kvalifikačné predpoklady: o minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania o ovládanie podvojného účtovníctva ...

Čítaj viac

Psík v škole

Trieda 3. B mala netradičné vyučovanie. Počas celého dňa mali v triede fenku Molly, Zlatého Retrievera. Ráno si spravili ranný kruh, kde sa porozprávali o starostlivosti. Deti si ju mohli pohladkať, ľahnúť si k nej, načerpať energiu. Na hodinách sa ...

Čítaj viac

Pozorovanie žiab na Sigorde

Jedného pekného a slnečného dňa (9.4.2024) sme sa všetci štvrtáci spolu s pani učiteľkami a pani zástupkyňou vybrali na záchrannú misiu na vodnú nádrž Sigord. Boli sme tam zachraňovať žaby (ropuchy bradavičnaté). Hrozilo, že ich prejdú autá, ktoré tam rýchlo ...

Čítaj viac

Deň vody na 1. stupni

Dňa 22.marca 2024 sme si pripomenuli význam vody pre život rôznymi aktivitami: V 2.B sa Deň vody niesol v duchu projektového vyučovania. Prostredníctvom rozprávky ,,Príbeh dažďovej kvapky” sme sa oboznámili s vodnými skupenstvami aj s kolobehom vody. Tiež sme si nezabudli pripomenúť, aká ...

Čítaj viac

Ring:bit Car na originálnej dráhe

Učebňa C. Acutisa dostala pred veľkonočnými prázdninami darček. Nové interaktívne linoleum v dekore mestečka s množstvom ciest je určené pre rozvoj digitálnych zručností žiakov so zameraním na programovanie legorobotov a miniautíčok riadeným micro:bitmi. Prácu s autíčkami typu Ring:bit Car si ...

Čítaj viac

Školáci čítajú škôlkarom

Marec – mesiac knihy bol na našej škole plný aktivít. Stihli sme navštíviť aj našich škôlkarov a prečítať im pred spaním zopár pekných rozprávok. Žiaci 2., 3. a  4. ročníka čítali deťom, niektorí dokonca aj vlastným súrodencom. Takto sme si ...

Čítaj viac

Zápis do ZŠ pre šk. rok 2024/2025- online dotazník

Vážení rodičia budúcich školákov, na tomto odkaze nájdete on-line dotazník na elektronický zápis Vášho dieťaťa do základnej školy pre školský rok 2024/2025: https://forms.office.com/e/ZvK4aVnzKA On-line dotazník bude sprístupnený od 1.apríla do 12.apríla 2024. V termíne od 15.4. do 16.4.2024 Vás bude ...

Čítaj viac

Biblická olympiáda 2023/2024

Dňa 21.3.2024 sa uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Naše vyslané družstvo vytvorené zo žiakov D. Tešľa (7.B), P. Korbová (7.B) a K. Takáčová (7.A) skončilo na krásnom 1.mieste. Blahoželáme!

Čítaj viac

Lyžiarsky kurz pre 1. stupeň

Vo februári sa druháci a tretiaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Jahodnej. Denne sme lyžovali tri hodiny ktoré sme si naplno užili. Deti ktoré stáli prvýkrát na lyžiach začínali v škôlke sa krásne naučili lyžovať a zlyžovali kopec Jahodnej. Jedni sa ...

Čítaj viac

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Milí predškoláci a rodičia! Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 1.4 – 12.4.2024 elektronicky, prostredníctvom online formulára a dňa 17.-19.4. 2024 prezenčne. Vedenie školy zapísaných včas telefonicky informuje. Viac informácii nájdete na plagáte nižšie.

Čítaj viac

ZEVO a CEV

Vedeli ste, že téglik od jogurtu sa pred vyhodením do separovaného odpadu nemá umývať? Lebo voda je vzácna a preto ho stačí iba dôkladne lyžičkou povyškrabovať a vyhodiť do plastov. Vedeli ste, že Košice sú jedným z 2 miest na ...

Čítaj viac

Výnimočné ženy v 3D

Zaujal Vás nadpis článku? A to ešte nie je všetko. Ako si s výzvami aktivity Týždeň bez papiera, ktorú organizuje tím GKM stopári v rámci projektu PBL – Spoločne meníme svet, poradili siedmaci a ôsmaci? Projekčné vyučovanie na hodine Slovenského ...

Čítaj viac

Malí cukrári v ŠKD

Hlad? V ŠKD predsa neexistuje. V niektorých kluboch sa pani vychovávateľky rozhodli prekvapiť deti niečím výnimočným a urobiť im pekný deň. Premenili sa na kvalitné pekárky a cukrárky. Spolu s deťmi čarovali tie najlepšie a najlahodnejšie wafle a košíčky so ...

Čítaj viac

Deň otvorených dverí

Dňa 7.marca 2024 sa pre budúcich prváčikov a ich rodičov i súrodencov otvorili brány nášho kráľovstva vedomostí. Po zapísaní sa do listiny budúcich objaviteľov našich komnát sa začala cesta ich objavovania. V krajine slov nás čakali veselé písmenká, slabiky a ...

Čítaj viac

Týždeň bez papiera

Milí pedagógovia, študenti a žiaci. Počas celého týždňa 11. – 15. marca 2024 bude prebiehať na gymnáziu a 2.stupni základnej školy VÝZVA pod názvom Týždeň bez papiera. Je súčasťou celoslovenského vedecko-umeleckého projektu PBL – Spoločne zmeňme svet, do ktorého sa ...

Čítaj viac

Lyžiarsky kurz 2024

Lyžiarskeho výcvikového kurzu, ktorý sa konal od 19.2. – 23.2.2024 v stredisku Vernár – Studničky sa zúčastnilo 51 žiakov z druhého stupňa ZŠ. Každý sa zdokonalil alebo naučil lyžovať podľa svojich možnosti a predpokladov, súčasťou každého dňa bola svätá omša, animačný ...

Čítaj viac

Misijná zbierka TEHLIČKA 2024

Milí rodičia, pozývame Vás a Vaše deti zapojiť sa do 19. ročníka celoslovenskej pôstnej a veľkonočnej verejnej zbierky TEHLIČKA 2024 pre Južný Sudán.  Túto aktivitu organizuje saleziánske občianske združenie SAVIO. Tohtoročná zbierka prináša možnosť aktívne pomáhať a zlepšiť podmienky na vzdelávanie ...

Čítaj viac

Testovanie 9

Milí rodičia, dňa 20. 3. 2024 z dôvodu Testovania 9 a vzdelávania učiteľov 1. stupňa ako aj p. vychovávateliek budú mať žiaci 1. – 8. ročníka ZŠ dištančné vzdelávanie, žiaci budú mať zadané úlohy a budú doma. V tento deň ...

Čítaj viac

Hviezdoslavov Kubín – 1. stupeň

V jedno februárové utorkové popoludnie sa v triede 2.B stretli tí najšikovnejší milovníci prednesu poézie a prózy a predviedli svoj talent publiku a trojčlennej porote v zložení p. učiteliek Daniely a Kataríny Šimkovej a Martiny Lojovej. V úvode súťaže sa ...

Čítaj viac

Pôstna duchovná obnova

Milí rodičia, priatelia školy pozývame Vás na pôstnu duchovnú obnovu: Identita ženy a muža Termín: 9.marec 2024 (sobota) Čas: od 9.00 hod Miesto: Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50 Hosť: PaedDr. et Mgr. Renáta Ocilková – prednáša a publikuje na témy výchova ...

Čítaj viac

Deviataci Bezpečne na internete

Študentky Mirka a Natália z nášho gymnaziálneho KyberTímu pripravili 22. februára 2024 bezpečnostný workshop pre deviatakov z našej základnej školy. V úvode priblížili niekoľko štatistík o používaní mobilov a internetu. Podrobnejšie sa zamerali na osobné údaje, ktoré je potrebné chrániť ...

Čítaj viac

Týždeň s micro:bitmi, ScratchLabom a AI

V týždni od 19. – 23.2.2024 sme na hodinách informatiky rozvíjali digitálne kompetencie žiakov 1. a 2.stupňa ZŠ. Žiaci 3.  a 4. ročníka si v programe Scratch Lab  vyskúšali animáciu textu. Micro:bity V.2 či RingBit car, ktoré si vyskúšali žiaci ...

Čítaj viac

Karneval pre 1. stupeň

Čo je to za čudná tvár? Vodník, obor, Popolvár? Princezné aj kovboji, každý sa hneď vystrojil, pretože bol karneval. A zábava to, veru, bola riadna. Školská jedáleň sa 8. februára 2024 razom premenila na tanečnú sálu. Predovšetkým za to vďačíme študentom ...

Čítaj viac

1. miesto pre Veroniku

14. februára 2024 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády z anglického jazyka. V kategórii 1A sa naša talentovaná žiačka Veronika Šimková zo 7.A umiestnila na 1. mieste. Srdečne jej blahoželáme k dosiahnutému úspechu.  

Čítaj viac

Naši všetkovedkovia

Tento rok si opäť zmerali sily žiaci 1. stupňa našej školy v 15. ročníku tejto celoslovenskej vedomostnej súťaže. Výsledky sú nám už známe a titul Všetkovedko získali, teda medzi 30% najúspešnejších riešiteľov na Slovensku sa zaradili (umiestnenie je zo všetkých ...

Čítaj viac

Čajová párty v ŠKD: Výborný spôsob ako sa zahriať v zime!

Zima je tu a s ňou aj túžba po teple a pohodlí. A čo môže byť lepším spôsobom, ako sa zahriať, než si dopriať šálku lahodného čaju? Práve preto sa p. vychovávateľky rozhodli, pripraviť deťom niečo špeciálne – usporiadali Čajovú ...

Čítaj viac

TURNAJ „Človeče, nehnevaj sa!“

V ŠKD sme sa počas januára opäť rozhodli oprášiť najznámejšiu spoločenskú hru Človeče nehnevaj sa! Počas triednych kôl deti zasadli za hracie stoly a začala sa napínavá hra. Všetci sa snažili podľa pravidiel dostať čo najskôr do domčeka. Samozrejme nechýbalo ...

Čítaj viac

Snežná telesná výchova

Zima, zima, zima. Keď ku nám zavítal sneh, tak sme si telesnú výchovu vychutnávali vonku pravou sánkovačkou. Deti si užili sneh do sýtosti  a popritom si zabehali, zacvičili a s červenými líčkami sa vrátili spokojní do lavíc. Album

Čítaj viac

Tréner loptových hier

V mesiaci január sme na hodinách telesnej výchovy tretiakov, štvrtákov a piatakov privítali trénera volejbalu.  Tréner sa zameral na precvičovanie základov volejbalu , odbíjanie a chytanie lopty, pravidiel, správneho postoja a hlavne zábavy a radosti z hry. Každú hodinu si ...

Čítaj viac

Bezpečne na internete so 6.B

KyberTím je opäť v akcii! 8. februára 2024 pripravili naši gymnazisti ďalší workshop zameraný na informačnú bezpečnosť, tentokrát pre žiakov 6.B. Na úvod diskutovali Bianka a Mirka so šiestakmi o používaní internetu, mobilných zariadení a rôznych hrozbách v sieti. Ukázali ...

Čítaj viac

Pozvánka na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na ZŠ

Milí rodičia a predškoláci, čoskoro sa môžete tešiť na otvorenie brány našej spojenej školy a nahliadnuť do jej priestorov, porozprávať sa s učiteľmi, žiakmi a vyskúšať si činnosti z vyučovacích predmetov pútavou formou. Tešíme sa na vás – 7. marca ...

Čítaj viac

…a Slovo bolo u Boha…

V stredu 31. januára 2024 sa na našej škole slávil sviatok slova, v ktorom sa stretli žiaci a študenti piatich kategórií celej Košickej arcidiecézy v recitačnej v súťaži …a Slovo bolo u Boha… Svojím prednesom nadchli poslucháčov pre dobro a krásu. Všetci doň ...

Čítaj viac

Bezpečne na internete s KyberTímom

V novom roku náš gymnaziálny KyberTím opäť odštartoval sériu bezpečnostných workshopov. Na prvom workshope sa 23. januára 2024 zúčastnili šiestaci z našej základnej školy. Na úvod žiaci diskutovali o používaní mobilných zariadení, hrozbách na internete a skúsenostiach s podvodnými správami. ...

Čítaj viac

Zimno-jarné Jabĺčko je stále čerstvé k ochutnávke :)

Milí naši čitatelia, pred Vianocami sme vám ponúkli ešte horúce Jabĺčko – časopis pre 1. stupeň ZŠ. Zmenili sme koncepciu na zimno-jarnú verziu, aby sa prelínalo ročnými obdobiami a vy ste nezmeškali aktivitky, ktoré ponúka. Nájdete v ňom LOGO súťaž, ...

Čítaj viac

Ples

Milí učitelia, rodičia a priatelia, už v predstihu Vás pozývame na 7. reprezentačný ples Spojenej školy sv. Košických mučeníkov, ktorý sa uskutoční dňa 02.02.2024 o 19.00 h v hoteli Centrum v Košiciach. Lístky sa budú predávať na sekretariáte od 10.01.2024 ...

Čítaj viac

Vianočná akadémia a trhy 2023

Minulý rok bola latka vianočnej akadémie a trhov nastavená veľmi vysoko a preto sme tento rok po skvelých ohlasoch nezaháľali a opäť spojili tvorivé sily všetkých organizačných zložiek Spojenej školy. Dňa 18.12. sa o 16.30 hod. v našej telocvični rozožali ...

Čítaj viac

Čordáčik na stupni víťazov

Vianoce sa blížia a Vy ste už teraz zvedaví, čo nájdete pod stromčekom?  V CVČ Domino sa rozdávali netradičné darčeky už dnes.  Naša redakčná rada si odniesla jeden z nich, keďže sa so svojím časopisom Čordáčik umiestnila na 2. mieste. ...

Čítaj viac

Nové číslo Čordáčika – ešte niekoľko kusov máme na predaj

Milí naši čitatelia. Nové číslo nášho časopisu ČORDÁČIK. Ešte máme niekoľko kusov na predaj (v kabinete informatiky u koordinátorky časopisu p. Palkovej). Cena je 1,50 Eur (v časopise je uvedená ešte minuloročná cena, nakoľko ale cena nákladov išla hore, museli ...

Čítaj viac

Beseda s policajtkou

Počas decembra, žiaci prvého stupňa absolvovali besedu s pani policajtkou. To, že o pravidlách cestnej premávky a o záchrane človeka už veľa vedia, preukázali v spoločnom rozhovore. Nechýbali však ani ich zvedavé otázky, na ktoré im pani policajtka rada odpovedala. ...

Čítaj viac

Mikuláš

Tak ako každý rok, aj tento rok nás navštívil sv. Mikuláš so svojimi anjelmi. Potešili nás svoju prítomnosťou a aj my sme potešili jeho. Piesňou, básňou, vtipom. Odmenou nám bola sladká čokoláda sv. Mikuláša, ktorej kúpou sme podporili Pápežské misijné ...

Čítaj viac

Dominikova vianočná pieseň

7.decembra 2023 sme sa zúčastnili už 7. ročníka speváckej súťaže tradičnej a modernej vianočnej piesne „Dominikova vianočná pieseň“. Súťaže sa zúčastnili žiačky 1.stupňa ZŠ -Tamara Drozdová z III.B triedy, Emma Ráchel Beľanová a Martina Takáčová , obe zo IV.B triedy. ...

Čítaj viac

Vianočná akadémia v pondelok 18.12.2023

Vážení rodičia, milí žiaci! Pozývame Vás na Vianočnú akadémiu a to už nasledujúci pondelok 18.12.2023 od 16.30 h. v priestoroch školy. Vianočná akadémia bude prebiehať s viacerými sprievodnými akciami.  16:30 – program žiakov v telocvični školy  Po ukončení predstavenia Vás ...

Čítaj viac

Koľko lásky sa zmestí do krabičky

Aj tento rok sa žiaci prvého stupňa zapojili do vianočnej akcie „ Krabičky plné lásky“ . Radosť detí z krabičiek ktorí prispeli zahreje srdiečko našich seniorov v jednotlivých centrách. Ďakujem všetkým ktorí prispeli.

Čítaj viac

Netradične na prvouke

Vyučovanie našich druhákov obohatila netradičná hodina so špeciálnymi pomôckami s pani riaditeľkou. Že o ľudskom tele už toho veľa vieme, sme si ukázali aj na skutočnej kostre a modeloch orgánov ľudského tela. Precvičili sme si aj naše zmysly – ochutnávaním ...

Čítaj viac

Duchovná obnova pre rodiny

Milí rodičia, pozývame Vás na duchovnú obnovu: Termín: 10.december 2023, nedeľa Čas: od 9.00 -14.00 Téma: „Výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie.“ ‭ viac v plagáte link na prihlásenie: https://forms.office.com/e/Yh6WvkMium

Čítaj viac

Kampaň Majme oči otvorené

Naša škola sa zapojila do kampane Majme oči otvorené. Jej hlavným motívom je prejavenie solidarity a empatie s ľuďmi, ktorí utekajú pred vojnou a jej cieľom je prenikať medzi tých, ktorí to najviac potrebujú. Vďaka tejto kampani sme získali knižku ...

Čítaj viac

Aj Ty v IT na našej ZŠ

Aj Ty v IT pripravilo 27. novembra 2023 pre žiakov našej ZŠ zaujímavé dopoludnie plné programovania a zábavy z riešenia algoritmických úloh a hľadania kódov. Štyri triedy žiakov sa v priebehu dopoludnia zúčastnili aktivity Labyrint. Žiaci sa zoznámili so zariadením ...

Čítaj viac

Cesta do školy – vlastivedný projekt

Cesta do školy bola dobrovoľným projektom na Vlastivede. Cieľom projektu bolo vytvoriť 3D plán s cestou a budovami, ktoré si všimli po ceste z domu do školy. Originálnym prevedením, s využitím papierových krabičiek, roliek, farebného papiera, samolepiek, modelov stromov, flitrov, ...

Čítaj viac

Riaditeľské voľno

Milí rodičia a žiaci, dňa 16.novembra 2023 (štvrtok) bude riaditeľské voľno z dôvodu účasti pedagogického zboru na Metodickom dni učiteľov katolíckych škôl. V prevádzke nebude ani školská jedáleň a školské kluby. Ďakujeme za porozumenie.

Čítaj viac

Boj o pohár MČ KVP v prehadzovanej

Dňa 10. 11. 2023 sa naše žiačky zúčastnili súťaže v prehadzovanej o pohár MČ KVP a vyhrali krásne 1.miesto🥇🏆. Srdečne gratulujeme!👏  

Čítaj viac

Futbalový turnaj

7.11 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili futbalového turnaja o pohár KVP. Chlapci a jedno úžasné dievča boli šikovní a vybojovali si krásne 3. miesto. Turnaj si žiaci užili, zabavili sa a získali skúsenosti do ďalších turnajov. Album  

Čítaj viac

Výberové konanie – kuchárka, pomocná kuchárka

Riaditeľka  Spojenej školy sv. Košických mučeníkov  v y h l a s u j e  výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: Kuchárka Pomocná kuchárka Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: minimálne stredné odborné vzdelanie (výučný list) z okruhu stravovania bezúhonnosť zdravotná spôsobilosť (platný zdravotný preukaz alebo ...

Čítaj viac

Výberové konanie – vychovávateľ v ŠKD

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. ...

Čítaj viac

Návšteva planetária

Ani nepriaznivé počasie neodradilo našich štvrtákov a v piatok pred prázdninami si výučbu prírodovedy obohatili návštevou planetária. Tam si nie len zopakovali to, čo sa o vesmíre naučili, ale sa aj dozvedeli veľa zaujímavých a nových informácií. Našli veľa súhvezdí, ...

Čítaj viac

Testovanie pohybových predpokladov

Opäť sa na škole testovalo. Tentokrát si zmerali sily a aj svoje možnosti žiaci prvého a tretieho ročníka. Výsledkom testovania pohybových predpokladov bude informácia vhodných športov, ktorým sa naši žiaci môžu vo voľnom čase venovať. Tretiaci už vedeli, čo ich ...

Čítaj viac

Ornitologický stacionár v Drienovci

Môcť si uchopiť, dotknúť sa niečoho tak krehkého, nedostupného bežnému človeku ako sú naše spevavce, ktoré pri veľkom šťastí dokážeme síce na krátky okamih zazrieť v prírode, ale často sú vzdialené. Niektoré sa nám nepodarí uvidieť celý život a vieme ...

Čítaj viac

Milión detí sa modlí ruženec

Naša škola sa pripojila k celosvetovému modlitbovému spoločenstvu, ktoré sa 18. októbra 2023 modlilo modlitbu svätého ruženca. Modlili sme sa za mier a jednotu vo svete. Viac o tejto iniciatíve sa dozviete TU  

Čítaj viac

CodeWeek 2023 – Aj Ty v IT

V rámci celoeurópskej iniciatívy CodeWeek 2023 sme využili ponuku občianskeho združenia Aj Ty v IT, ktorý 20.10.2023, pre naše šiestačky, zrealizoval workshop v grafickom programe CANVA. Pani lektorka Dominika Franeková ukázala dievčatám prácu s jednoduchým ale pritom moderným grafickým nástrojom, ...

Čítaj viac

Deň starých rodičov 2023

Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa dňa 19.10.2023 organizovalo popoludnie venované našim starým rodičom.   Popoludňajší program bol veľmi pestrý – Tvorivé dielne s MŠ, kultúrny program ZUŠ a kultúrny program detí ŠKD. Starým rodičom ich vnúčatá s ...

Čítaj viac

CodeWeek 2023 – Scratch(ovanie) u mučeníkov

Scratch(ovanie) u mučeníkov je názov projektu, s ktorým sa naši tretiaci zapojili do medzinárodného projektu Meet and Code, v rámci európskej iniciatívy  #CodeWeek 2023. #CodeWeek, v preklade Európsky týždeň programovania, je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a ...

Čítaj viac

Dejiny holokaustu v Košiciach – IWalks 

Vyzbrojení smartfónmi a slúchadlami sa žiaci deviateho ročníka v utorok 10. 10. 2023 zúčastnili nezvyčajnej prehliadky mesta prostredníctvom aplikácie IWalk.  Tento medzinárodný projekt je jedinečným vzdelávacím nástrojom, ktorý približuje dejiny holokaustu pomocou audiovizuálnych svedectiev ľudí, ktorí ho prežili. Príbehy preživších začal ...

Čítaj viac

Európsky deň jazykov 

Už po druhýkrát sa naša škola zapojila do akcie Európsky deň jazykov, ktorý sa uskutočnil dňa 3.10.2023. Naši šikovní žiaci pod vedením triednych učiteliek pripravili prezentácie rôznych krajín. Každá trieda zvolila vlastný spôsob prezentovania, čo sa odrazilo na rozmanitosti nápadov ...

Čítaj viac

Minimaratón

V zdravom tele zdravý duch! Žiaci prvého stupňa to dobre vedia a tak si jeden príjemný slnečný deň na školskom ihrisku užili minimaratón. Súťaživosť a ani odhodlanie im nechýbalo a do behu sa pustili v plnom nasadení. Za rýchlosť dostali ...

Čítaj viac

Európsky týždeň športu

Posledný septembrový týždeň si naši žiaci spestrili príchodom do školy na kolobežkách. Počas Európskeho týždňa športu sme sa prekolobežkovali telesnou výchovou. Keďže nám teplé jesenné počasie prialo, neváhali sme na kolobežkách vybehnúť zo školy aj počas iných predmetov a užiť ...

Čítaj viac

Hornad Green day Education programme

V spolupráci s OZ River & Mountain sa 6.10.2023 zúčastnilo 30 žiakov druhého stupňa našej Základnej školy environmentálneho vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je formovať pozitívny vzťah k rieke Hornád. V mestskej časti Košice – Nad jazerom sme strávili deň nielen ...

Čítaj viac

Deň starých rodičov

Vážení starí rodičia, milí rodičia, október je mesiacom úcty k starším. Vzhľadom k tomu vás všetkých srdečne pozývame na Deň starých rodičov vo štvrtok 19.10.2023 od 14.30. Súčasťou Dňa starých rodičov je sprievodný program – tvorivé dielne MŠ, kultúrny program ...

Čítaj viac

Kyber-bezpečnosť v 8. B

Pri príležitosti Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti sa na našej škole intenzívnejšie ako inokedy venujeme zvyšovaniu bezpečnostného povedomia. V rámci hodín informatiky žiaci absolvujú workshopy a aktivity zamerané na odhaľovanie podvodných správ (phishig, vishing, smishing), ochranu osobných údajov či zabezpečenie svojho ...

Čítaj viac

Hovorme o jedle

Milí žiaci. Opäť je tu pre Vás súťaž 🙂 Radi píšete alebo fotíte? Ak ešte aj radi zdravo maškrtíte, čítajte pozorne a na konci každého plagátu sú pokyny v žltom rámčeku. Najskôr fotografická súťaž OČAMI GURMÁNA: A tu je literárna ...

Čítaj viac

#CodeWeek 2023

Scratch(ovanie) u mučeníkov je podujatie, ktoré organizuje naša Základná škola v rámci celoeurópskej iniciatívy pod názvom #CodeWeek 2023. Bližšie informácie nájdete na plagáte a pripojenom linku. Pripravené máme tiež ďalšie aktivity, do ktorých sa zapoja aj naši žiaci z gymnázia či ...

Čítaj viac

SWAP burza

Milí rodičia, ponúkame možnosť výmeny tovaru, tzv. SWAP burzy, ktorá sa na našej škole bude konať pilotne presne podľa inštrukcie na plagáte. Zber šatstva sa uskutoční v piatok 20.10. od 12.00 do 16.00 h. Šatstvo od Vás preberie poverený člen ...

Čítaj viac

Začíname s BBC Micro:bit-om

STEAM vzdelávanie je vo svete čoraz viac populárnejšie a preto sa ani v našej škole nebránime zavádzaniu nových technológií do vyučovania.   Na hodinách informatiky začíname v tomto školskom roku aj s BBC Micro:bit-om. Sady BBC Micro:bit-ov s príslušenstvom sme do ...

Čítaj viac

Čordáčik v Tatrách

Do Popradu opäť cestovala redakčná rada Čordáčika, aby sa 26. septembra zúčastnila na vyhlásení výsledkov 7.ročníka súťaže školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického kraja, Podtatranský školák. Odbornú porotu tentoraz tvorili tri dámy z oblasti médií v zložení Dáša Jeleňová, ...

Čítaj viac

Jesenné didaktické hry

Prvý týždeň nového školského roka sme zahájili jesennými didaktickými hrami. Teplé septembrové dni nás vylákali do Drocárovho parku, kde si žiaci 2., 3. a 4. ročníka precvičili svoju pohybovú zdatnosť, obratnosť a spoluprácu v triednych kolektívoch. Pani učiteľky si pre ...

Čítaj viac

Rodičovské spoločenstvá 11. 9. 2023

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské spoločenstvo a triedne rodičovské spoločenstvá. Dátum: 11. september 2021 (pondelok) Čas: 16:15 – plenárne rodičovské spoločenstvo cca 17:00 – triedne rodičovské spoločenstvá Miesto: školská jedáleň  

Čítaj viac

Najčastejšie otázky ohľadom krúžkov

Centrum voľného času pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov ponúka na výber spektrum krúžkov|záujmových útvarov, ktoré predstavujú zmysluplnú formu trávenia voľného času. Kde nájdeme ponuku krúžkov? Ponuka krúžkov na školský rok 2023/2024 je zverejnená na webe cvc.gkmke.sk. Žiaci a rodičia tam ...

Čítaj viac

Organizácia nástupu žiakov v prvý deň školského dňa 4.9.2023

Vážení rodičia, prvý deň nástupu do školy sa výrazne priblížil. Boli by sme radi, keby tento deň bol pre nás všetkých vzácny. Preto Vám v nasledujúcom článku prinášame prehľad organizácie 4. septembra 2022. Nástup žiakov 1. ročníka 1. Žiaci prvého ...

Čítaj viac

Zoznam školských pomôcok v školskom roku 2023/2024

Vážení rodičia a milí žiaci, zoznam školských pomôcok nájdete v nasledujúcich odkazoch. Vybavenie pre prváčikov a informácie. Zoznam pomôcok: 2.-4. roč. Zoznam pomôcok: 5.-9. roč.          

Čítaj viac

Rodičovské združenie a prosba o pomoc

Vážení rodičia, pozývame vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 11.9. 2023 od 16.15 h. v jedálni školy. Po jeho skončení, zhruba od 17.00 h. bude nasledovať triedne rodičovské združenie. Obsahom plenárneho a triedneho rodičovského združenia sú informácie ...

Čítaj viac

LETNÁ AKADÉMIA – Ľudové remeslá a tradície – 4. deň

Nastal posledný deň 1. týždňa Letnej akadémie. Počas tohto dňa na deti čakal pestrý program – návšteva krojárne, dokončenie párt s dievčatami, oddych, skvelé jedlo, tanec s FS Železiar a vyhodnotenie Letnej akadémie. Niekto by povedal, že sa to počas ...

Čítaj viac

LETNÁ AKADÉMIA – Ľudové remeslá a tradície – 3. deň

Po jednodňovom oddychu na nás, v rámci Letnej akadémie, čakal nový – tretí deň. Ráno začalo ako každé iné – príchod, zapísanie na prezenčku, raňajky. To by však nebolo to pravé – mali sme naplánovaný krásny, spoločný výlet na farmu ...

Čítaj viac

LETNÁ AKADÉMIA – Ľudové remeslá a tradície – 2. deň

Druhý deň Letnej akadémie sa niesol síce v zamračenom počasí ale stále v dobrej nálade. Po raňajkách na nás čakala keramická tvorivá dielňa pod vedením p. Hruškovej. Deťom s radosťou predstavila svoje remeslo a porozprávala čo všetko je možné z ...

Čítaj viac

LETNÁ AKADÉMIA – Ľudové remeslá a tradície – 1. deň

V pondelok – 3.7.2023 – sme otvorili 1. týždeň Letnej akadémie, pod názvom Ľudové remeslá a tradície pre deti 1. stupňa ZŠ. Milým úvodným slovkom privítala všetkých detských účastníkov p. riaditeľka s p. zástupkyňou, ktorá deťom následne predstavila program celého ...

Čítaj viac

DofE expedícia 2023

Naši Dofáci Vlkobijci úspešne absolvovali cvičnú a kvalifikačnú expedíciu na trase Zlatá Idka – Kojšovská Hoľa – Tri studne – Kloptaň – Medzev. Okrem krás prírody spoznávali aj faunu Volovských vrchov. Spracovala: Mgr. Ľudmila Šoltisová

Čítaj viac

Výberové konanie

V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a ...

Čítaj viac

Letný Čordáčik už v predaji

Milí naši verní čitatelia. S radosťou oznamujeme, že 2.číslo nášho časopisu je už na škole. Každý deň, počas veľkej prestávky, si ho môžete zakúpiť priamo u našich kolportérok Lilly a Hanky. POZOR! Súťaž o atraktívne ceny v podobe handmade batôžkov ...

Čítaj viac

Úspech na celoslovenskej súťaži

Od 11. do 14. júna 2023 prebehlo v Bratislave celoštátne kolo Olympiády mladých vedcov. Súťažiaci si zmerali sily v troch teoretických testoch, troch experimentoch a v teste s výberom odpovede a to všetko so záberom na vedomosti a zručnosti z predmetov ...

Čítaj viac

Deviataci úspešní v Ekonomickej olympiáde INESS !

INESS INSTITUTE OF ECONOMICS AND SOCIAL STUDIES v tomto šk.r. 2022/2023 uskutočnil premiérový ročník Ekonomickej olympiády pre základné školy. Z celého Slovenska sa do olympiády zapojilo 201 základných škôl a 4467 žiakov. Žiaci deviateho ročníka v rámci znalostí z finančnej ...

Čítaj viac

Lesná pedagogika

Žiaci štvrtého ročníka sa tento týždeň zúčastnili edukačného výletu v mestských lesoch. Ako to prebiehalo, zdokumentovali Noemi a Maruška zo 4. B. Autobusom sme sa vybrali na výlet do Čermeľského údolia. V cieli nás privítali milí lesníci. Na zahriatie nám dali preskákať škôlku. ...

Čítaj viac

Plavecký výcvik 4. ročník

Štvrtáci sa lúčia s 1. stupňom aj formou plaveckého výcviku, ktorý napĺňal ich dopoludňajší program dva júnové týždne. Delfín, ryba a korytnačka boli plavecké stupne hodnotenia, ktoré po absolvovaní kurzu všetci žiaci podľa svojich zdatností, zručnosti a snahy dosiahli. Výborní inštruktori im dali ...

Čítaj viac

Ochrana človeka a prírody

Žiaci na 2. stupni základnej školy 8. júna 2023 absolvovali účelové cvičenie. Učili sa postojom, zručnostiam a vedomostiam zameraných na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Pre očakávaný dážď sa cvičenie uskutočnilo v priestoroch školy. Tímy zložené zo žiakov ...

Čítaj viac

Medzinárodný deň detí

Vo štvrtok 1. júna sme strávili príjemné slnečné popoludnie s našimi žiakmi a rodičmi pri príležitosti Dňa matiek, otcov, detí a dňa rodiny. Program otvorila pani riaditeľka milým slovom, ktoré nasledoval bohatý a pestrý program MŠ, ZŠ, ŠKD aj ZUŠ.  ...

Čítaj viac

Záchranári

Žiaci druhého ročníka sa zúčastnili na peknej akcii s našimi záchranármi. Užili si deň na rýchlej záchrannej službe v našej nemocnici. Videli sanitku z vnútra. Vyskúšali si ako zachrániť človeka a ošetriť rôzne poranenia. So záchranárkou sa porozprávali ako prebieha ich služba, čo všetko ...

Čítaj viac

Čítajme si

Naša škola sa zapojila do 14. ročníka celoslovenského projektu Čítajme si. Cieľom projektu je priviesť k čítaniu čo najviac detí. Na prvom stupni spolu so škôlkarmi čítalo 192 detí.  Pani učiteľky čítali so svojimi žiakmi najčastejšie v triedach. Prváci odštartovali čitateľskú ...

Čítaj viac

Festival Rozčítajme Košice

Pozvanie na našu školu prijal spisovateľ, vysokoškolský pedagóg a jazykovedec Peter Karpinský, v rámci čitateľského festivalu Rozčítajme Košice. Besedy sa zúčastnili žiaci štvrtého a piateho ročníka, ktorí pána spisovateľa zasypali množstvom otázok o jeho knihách, zisťovali ako sa dostal k písaniu, ako oddychuje, keď oddychuje ...

Čítaj viac

Ako písať vo svete (dez)informácií

Redakčná rada časopisu Čordáčik znovu cestovala do Popradu, kde sa 25. mája 2023 zúčastnila ďalšieho zo série žurnalistických workshopov organizovaného Podtatranskou knižnicou. Téma bolo naozaj aktuálna: Ako písať vo svete (dez)informácií. Prvou hosťkou bola Andrea Hudecová, redaktorka TASR, ktorá pripomenula, ...

Čítaj viac

Prváci čítajú seniorom

Naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu Čítajme si, organizovaným Linkou detskej istoty. Tento projekt prebieha od roku 2008 a záštitu nad ním drží pani prezidentka SR, Zuzana Čaputová. Cieľom projektu je pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam ...

Čítaj viac

Zber papiera

Milí rodičia, tento týždeň prebieha na našej škole zber papiera. Bližšie informácie na plagáte.

Čítaj viac

Ručné práce deti bavia

Šitie, vyšívanie, pletenie, vôbec žiakom štvrtákom nie je cudzie. Na hodinách pracovného vyučovania vytvorili s ihlou a bavlnkami krásne práce, ktoré nám krášlili triedu počas Veľkej noci, ušili srdiečkové vankúšiky svojim mamičkám na deň matiek a ďalšou výzvou bolo pletenie ...

Čítaj viac

Pytagoriáda

Každoročne sa žiaci 1. stupňa ZŠ zapájajú do matematickej súťaže Pytagoriáda. Cieľom súťaže je s využitím jednej z dominantných vlastností detí daného veku – súťaživosti – motivovať záujem pre matematiku a podchytiť potenciálne talenty na matematiku. Títo žiaci 4. B, ...

Čítaj viac

Jarné účelové cvičenie

V piatok 12.5. žiaci prvého stupňa využili krásne počasie v areáli Čičky, kde sa uskutočnilo jarné účelové cvičenie. Žiaci si zacvičili, zabehali, zaskákali aj sa niečo nové dozvedeli a vyskúšali si rôzne aktivity. Spoznávali, čo nám príroda dala rôzne prírodniny, ...

Čítaj viac

LETNÁ AKADÉMIA 2023 – 2.týždeň prihlásenie

Vážení rodičia, po dobrých skúsenostiach z predošlých rokov, aj tento rok pripravujeme pre Vaše deti Letnú akadémiu počas prvých dvoch prázdninových týždňov. V 2.týždni bude Vaše deti sprevádzať inkluzívny tím a zameraný bude na spoznávanie dejín a prírodných krás okolia ...

Čítaj viac

LETNÁ AKADÉMIA 2023 – 1.týždeň prihlásenie

PRIHLASOVANIE UKONČENÉ – z kapacitných dôvodov Vážení rodičia, po dobrých skúsenostiach z predošlých rokov, aj tento rok pripravujeme pre Vaše deti Letnú akadémiu, ktorá sa bude niesť v duchu folklóru, ľudových tradícií a remesiel, tvorivých dielní a oddychu. Letná akadémia ...

Čítaj viac

Púť detí do Obišoviec

Viac ako 1300 detí so svojimi rodičmi, animátormi, učiteľmi, kňazmi, doputovalo v sobotu 13.mája 2023 do Obišoviec. Medzi pútnikmi bolo aj 30 žiakov našej školy pod vedením pani učiteliek M. Saitz a Ľ. Takáčovej, v sprievode ochotných mamičiek M. Takáčovej ...

Čítaj viac

Dúha Stará Ľubovňa 2023

Alex Harčarik, žiak 4. B triedy, sa zapojil do celoslovenskej literárnej súťaže DÚHA Stará Ľubovňa 2023. Témou súťaže boli Králi a kráľovné (v histórii, v prírode i vo fantázii). S prózou Duch lesa získal od odbornej poroty čestné uznanie. Srdečne ...

Čítaj viac

Londýn

V dňoch 6.5. až 10.5.2023 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili na poznávacom zájazde vo Veľkej Británii. Po príchode do Londýna v nedeľu ráno navštívili Greenwich, ktorým prechádza nultý poludník. Následne sa loďou presunuli do London City, kde mohli vidieť Katedrálu ...

Čítaj viac

Slávik

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže „Slávik“. Spievali žiaci prvého až štvrtého ročníka. Všetci súťažiaci spievali nádherne a porota mala náročnú prácu s výberom víťazov. Žiaci si vyberali jednu povinnú pieseň zo Spevníčka a ...

Čítaj viac

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Mesiac apríl je známy svojimi žartíkmi a nevyspytateľným počasím. Nám v týchto dňoch privial vetrík na zápis do 1. ročníka všetkých predškolákov, ktorí boli pripravení, smelí, veselí a zrelí na to, aby sa z nich na jeseň stali školáci. Blahoželáme ...

Čítaj viac

Vernisáž SYN – vyhodnotenie

V priebehu mesiacov február a marec sa žiaci i študenti našej školy zapojili do výtvarnej súťaže “SYN”. Súťaž bola vyhlásená 22. februára a hotové práce nádejných výtvarníkov boli vystavené na spoločnej vernisáži 4. apríla 2023. Na začiatku bolo štrnásť bielych ...

Čítaj viac

Cesta slovenskou históriou – Od Viedne k štúrovcom

Učenie dejepisu vôbec nemusí byť nudné. Presvedčila nás o tom šermiarsko-divadelná skupina Via Historica, ktorá nás počas necelej hodiny previedla tromi storočiami slovenského novoveku. Prostredníctvom humorných scénok sme sa oboznámili s významnými udalosťami našich dejín – od obsadenia Uhorska Turkami, ...

Čítaj viac

Digitálny žiak 2023

Milí rodičia. Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov všetkých ZŠ a SŠ, ktorí študujú v SR. V prípade ukrajinských žiakov, ktorí prišli študovať na SR, je to ešte v štádiu riešenia (v prípade otázok k tomuto bodu sa informujte ...

Čítaj viac

2% dane

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša Rodičovská rada pri Základnej škole sv. Košických mučeníkov. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % ...

Čítaj viac

Testovanie ICILS 2023

Naša škola bola vybraná medzinárodným centrom (IEA Hamburg) spomedzi všetkých základných škôl na Slovensku do výskumnej vzorky približne 200 škôl, ktoré sa v roku 2023 zúčastnia hlavného merania medzinárodnej štúdie ICILS 2023 – Medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti. Medzinárodnú štúdiu ICILS na Slovensku ...

Čítaj viac

Včela medonosná u druhákov

Nádherná téma pre druhákov. Téma včely. Začali sme krásnou besedou o včelách. Oboznámiť nás zo života včiel a včelárov prišiel dedko našej žiačky. Na besedu sa pridali 2.A dokonca aj prváci. Deťom sa to neskutočne páčilo, rozprávanie, ukážky, mali veľa ...

Čítaj viac

Krížová cesta na kalvárii v Prešove

Naši šiestaci sa v stredu vo Veľkom týždni vybrali na krížovú cestu na kalváriu v Prešove.  Napriek chladnému počasiu to bolo vydarené dopoludnie rozhovorov, modlitby a bez  mobilov. spracovala: Ľudmila Šoltisová

Čítaj viac

MATEMATICKÝ KLOKAN

27. 3. 2023 sme sa v našej škole zapojili do celoslovenskej súťaže Matematický klokan. Veľmi milo nás prekvapil vysoký záujem žiakov prvého stupňa. Z celkového počtu 84 žiakov bolo do súťaže prihlásených až 78 žiakov prvého stupňa. Súťažiaci boli rozdelení ...

Čítaj viac

Krížová cesta 1.stupňa

Príď sa s nami pomodliť.    

Čítaj viac

Dobšinský v múzeu

Východoslovenského múzeum v Košiciach otvorilo žiakom 4. ročníka nielen obrovskú bránu do historických priestorov prírodovedného múzea, ale jeho zamestnanci žiakom pripravili rýmované záhady na rozšifrovanie, ktoré sa tam pokúšali prebádať. Odmenou za splnenie úloh boli záložky s literárnymi postavami a ...

Čítaj viac

Duchovná obnova pre rodičov

V nedeľu 26. marca 2023 sa v priestoroch školy uskutočnila duchovná obnova pre rodičov. Téma duchovnej obnovy bola “Komunikácia”. Naša školská psychologička Barbora Uglajová a školský kaplán Ján Kocúrko si pripravili vstupy prepájajúce tému komunikácia z pohľadu psychológie, pedagogiky a ...

Čítaj viac

Hľadajú sa knižné postavy

Stratili sa knižné postavy! Kde? Predsa v našom dnešnom (30. 3. 2023) knižnom kvíze určenom žiakom 2. stupňa. Netreba sa báť, nakoniec ich našli a ako odmenu si domov k čítaniu vzali fajnové čokoládky. Knihomoľská aktivita sa žiakom páčila. O ...

Čítaj viac

Knižné potulky

Po škole sa nám potulujú žiaci! Nie hocijako, lež s knižnými hrdinami. 🙂 Aj takýto bol dnešný deň (29. marec 2023), počas ktorého sa nám podarilo uskutočniť Knižné potulky školou. Čítali sme rôzne knihy, rôzne žánre na netradičných miestach školy. ...

Čítaj viac

Týždeň kníh

Čítaj viac

Krížová cesta druhákov

Žiaci druhého ročníka sa v piatok 24.3.2023 vybrali so svojimi pani učiteľkami na krásnu Krížovú cestu lesom. Navštívili Lesopark Furča v ktorom sme si spoločne prešli jednotlivé zastavenia, zapálili sviečky a pomodlili sa pri kríži. Žiaci si vychutnali jarný les ...

Čítaj viac

Hviezdoslavov Kubín

28. február 2023 bol pre nás výnimočným umeleckým dňom. Žiaci 2. stupňa sa zúčastnili školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Tí najlepší budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Všetkým oceneným gratulujeme!  

Čítaj viac

Attoved

V utorok 14. februára sa uskutočnila nová celoslovenská online súťaž Attoved určená pre žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl a prislúchajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Každý ročník súťažil vo svojej kategórii a mal pripravenú vlastnú sadu 20 úloh. Na účastníkov ...

Čítaj viac

Ypsilon – slovina je hra

Ypsilon je súťaž, ktorá hravou formou overuje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. Ani tento školský rok sme ju nevynechali. Na 1. a 2. stupni sa zapojilo 36 žiakov. Tentokrát sa našim žiakom mimoriadne darilo – všetci boli úspešnými riešiteľmi. ...

Čítaj viac

Zápis do základnej školy

Milí rodičia a predškoláci, pozývame Vás na zápis do 1.ročníka pre školský rok 2023/2024. Zápis bude prebiehať v apríli v troch krokoch: od 1.4. do 12.4. 2023 – online dotazník zverejnený na webovej stránke školy v termíne od 13.4. do ...

Čítaj viac

Deň otvorených dverí

Po dlhom čase, ale s o to väčšou radosťou a prípravou sme v našej škole privítali všetkých predškolákov, ktorí prišli prebádať priestory 1. stupňa, základnej umeleckej školy aj telocvične. Prekvapilo nás množstvo zvedavých detí, ich odvaha, výkony a očakávania. V troch ...

Čítaj viac

SYN

S Y N – výtvarná súťaž,  ktorá v sebe spája umeleckú formu s duchovným obsahom. Aj veľkí maliari mali rešpekt  pred bielym plátnom. Biele plátno je pre umelcov vždy veľkou výzvou. Nebojme sa zmocniť takejto výzvy a premeňme biele plátno ...

Čítaj viac

Valentínska pošta

Milí rodičia, radi by sme sa Vám poďakovali za Vaše deti. Pri príležitosti sviatku sv. Valentína, 14.februára, u nás prebehla valentínska pošta. Bol to čas, kedy sme si všetci navzájom mohli “internou” poštou poslať odkaz. Jedinou podmienkou bolo, že slová ...

Čítaj viac

Turné s divadlom Crocus Theatre

Tretiaci a štvrtáci sa preniesli do africkej savany, v ktorej sa odohrávala hudobná rozprávka s pútavým príbehom, veselými piesňami a tancom v podaní gepardíc Bejby a Dolly. A keďže deti majú pozitívny vzťah k hudbe a tancu, vybrali sa s nimi a ich kapelou na svetové turné! Ak ...

Čítaj viac

Všetkovedko

Dňa 25.11. 2022 si zmerali sily najmúdrejší medzi najbystrejšími žiakmi našej školy v zmesi rôznych vedomostných oblastí, z ktorých už máme všetky výsledky v oboch kategóriách: Všetkovedko (I. stupeň ZŠ) a Expert – geniality show (II. stupeň ZŠ). Medzi 30% ...

Čítaj viac

KET FAŠENGI TA FAŠENGI, TA ŠE FAŠENGUJME

Naši šiestaci dňa 17.2. navštívili Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kde sa dozvedeli o fašiangových tradíciách, ktoré sa dodnes dodržiavajú v dedinách v Levočských vrchoch (Olšavica, Brutovce). Múzeum nás milo prekvapilo modernými interaktívnymi prvkami, ako je virtuálna realita a ...

Čítaj viac

Úspešný “Batôžkový projekt Mary’s Meals”

V adventnom období sa triedy z 1. a 2. stupňa ZŠ zapojili do zaujímavého projektu, ktorého cieľom bolo POSKYTOVANIE ŠKOLSKÝCH POMÔCOK DEŤOM V ŠKOLÁCH PODPOROVANÝCH MARY’S MEALS. O samotnom projekte si môžete prečítať tu. Naša škola poslala do škôl zapojených ...

Čítaj viac

DETI HRALI DEŤOM

Dňa 10. 2. 2023 žiaci 2.A triedy v spolupráci s hercami amatérskeho Divadla Z Krabice navštívili ZŠ Družicovú na sídlisku Nad jazerom. Svojimi hereckými výkonmi potešili žiakov klasickou rozprávkou Mrázik. Janko, Grétka, Hanka, Endži a Katka spolu s Miškom a ...

Čítaj viac

Lyžiarsky výcvik tretiakov

Počasie nás tento rok držalo dlho v napätí a skúšalo našu trpezlivosť. Nakoniec sme lyžiarsky výcvik predsa len zrealizovali. Žiaci sa veľmi tešili, že sa im spoločne so svojimi kamarátmi podarilo postaviť na lyže. Vychutnávali sme si spoločnú cestu v autobuse, ocenili ...

Čítaj viac

Naša škola to s kvalitou vzdelávania myslí vážne

Ďakujeme Rodičovskej rade pri ZŠ sv. Košických mučeníkov za podporu pri realizácii projektu Komparo.

Čítaj viac

Chovateľský krúžok

Na chovateľskom krúžku máme dve mladé krotké andulky. Deti im dali mená Tomi a Bety. Máme z nich veľkú radosť.

Čítaj viac

Deň otvorených dverí

Milí predškoláci, vážení rodičia, opäť sa blíži čas zápisu do 1. ročníka a každá základná škola sa obvykle v tomto období snaží získať Vašu priazeň tým, že umožní Vám a Vašim deťom počas tzv. Dňa otvorených dverí navštíviť školské priestory, ...

Čítaj viac

Nedaj sa, hovor o tom!

Na našej škole sme 31. januára 2023 privítali hercov zo Súkromného konzervatória na Zádielskej 12, v Košiciach s predstavením pod názvom: Nedaj sa, hovor o tom.  Interaktívnym spôsobom spracované divadelné predstavenie témy šikana a kyberšikana zaujalo žiakov našej školy.   ...

Čítaj viac

KyberTím pre 7.A

KyberTím pripravil 30. januára 2023 ďalší workshop z Informačnej bezpečnosti tentokrát pre žiakov 7.A. Gymnazisti diskutovali so siedmakmi o bezpečnom hesle. Priblížili im rôzne druhy podvodných správ, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, cez sms správy, volania alebo emaily. Poučili ...

Čítaj viac

Pozvánka

CyberSecurity Day pre ZŠ na GKM – pripravuje náš KyberTím v spolupráci s tímom CSIRT-UPJŠ   Zaujíma Ťa informačná bezpečnosť? Si zvedavý, ako prebieha kybernetický bezpečnostný útok? Čo všetko o Tebe vie internet? Chceš zistiť, ako sa nestať obeťou podvodných ...

Čítaj viac

Výsledky hodnotenia škôl

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO publikoval dňa 19.1.2023 výsledky hodnotenia škôl na základe metodiky, ktorú používa a s ktorou sa je možné oboznámiť na ich webovom sídle. V rámci nej hodnotia aj základné školy aj gymnázia. Chceme srdečne ...

Čítaj viac

Výška stravného pre žiakov od 1. 1. 2023

Výška stravného pre žiakov od 1. 1. 2023 Materská škola  desiata – 0,50 EUR obed – 1,20 EUR olovrant – 0,40 EUR réžia – 4,- EUR/mesiac 1.stupeň ZŠ  obed – 1,70 EUR réžia 5,- EUR/mesiac 2. stupeň  obed – 1,90 ...

Čítaj viac

Informačná bezpečnosť u ôsmakov

Ako vytvoriť silné heslo? Kde otestovať silu hesla? Aké sú znaky podvodných správ? Akými spôsobmi sa podvodné správy môžu dostať až k nám? To je len niekoľko otázok, na ktoré ôsmakom odpovedali naši gymnazisti Tomáš Horňák a Sebastián Surmánek z ...

Čítaj viac

Vianočná akadémia a trhy 2022

Posledný týždeň nášho adventného očakávania sa v našej škole niesol aj v znamení príprav a (príjemného ?) stresu.Okrem všetkých organizačných náležitostí a aj personálnych výpadkov (zúriaca chrípka v okolí), sa nám vďaka Božiemu vedeniu a pomoci podarilo všetko dotiahnuť do úspešného konca. Naše ...

Čítaj viac

Zaži Barok

Barok je umelecké obdobie, ktoré žiaci 6. A a 6. B zažili v decembri v blokovej výučbe na hodinách dejepisu, hudobnej a výtvarnej výchovy. Vrcholom bola návšteva výstavy Zaži Barok vo Východoslovenskom múzeu dňa 21. decembra 2022. V tento deň ...

Čítaj viac

Čordáčik je v Košiciach TOP

V stredu, 21. 12. 2022, som sa s pani učiteľkou Martončíkovou zúčastnila vyhodnotenia súťaže školských časopisov košických základných  škôl O skleneného motýľa. Podujatie sa uskutočnilo v Centre voľného času Domino o 10.00 hod.  Do súťaže sa zapojilo 18 základných škôl, ...

Čítaj viac

Krabica plná lásky

Blížia sa nám najkrajšie sviatky roka, kedy sa vytvárajú úsmevy na perách a obdarovávame najbližších. Aj tento sme sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Poteš seniorov darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich. Často ...

Čítaj viac

Kreslenie v knižnici

V spolupráci so školskou knižnicou, v rámci podujatia Vianočná knižka sa otvára, spoznali žiaci tretieho a štvrtého ročníka výtvarníčku Katku Štefankovú počas tvorivého worshopu. Pani výtvarníčka je stvoriteľkou postavičky BUKI – maskota „Košický detský pas“ ale aj ako grafická dizajnérka ...

Čítaj viac

Dar pre druhých

Biela pastelka Aj tento rok sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú od roku 2002 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Zbierka prebieha do  21.12.2022. Cieľom zbierky je  získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. ...

Čítaj viac

Voda nás má v hrsti

Téma vody každý rok ponúka nové pohľady. Po tohtoročných letných horúčavách a následných suchách to bola jedna z významných tém našich tretiakov a štvrtákov v celoslovenskej literárnej súťaži Voda pre život – život pre vodu. Aj tento rok sme obhájili úspechy v próze s témou ...

Čítaj viac

Vyhodnotenie zberu papiera

Vedeli ste, že jedna tona zberového papiera môže nahradiť až 4 m3 drevnej hmoty? Žiaci našej školy sa zapojili do zberu papiera.  Prispeli k recyklácii starého a požitého papiera, a tak mohlo byť vyrúbaných menej stromov na výrobu drevnej hmoty. ...

Čítaj viac

Vianočná akadémia

Pozývame všetkých na Vianočnú akadémiu v pondelok 19.12.2022 od 16.30 h. Súčasťou akadémie je sprievodný program.

Čítaj viac

Navštívil nás Mikuláš

Mikuláš zavítal 6. decembra aj na našu školu. Doniesol so sebou nielen darčeky, ale aj zábavné aktivity. Žiaci prvého stupňa radostne privítali Mikuláša v telocvični. Pripravili si pre neho odkazy, piesne a básne. Zašportovali si a naučili sa niečo nové ...

Čítaj viac

Vianočná knižka sa otvára

Dňa 7. 12. 2022 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili besedy so spisovateľom Slavomírom Szabóom v rámci projektu Vianočná knižka sa otvára. Túto aktivitu realizujeme každoročne v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice.   Spracovala: Mgr. Martina Molnárová

Čítaj viac

Batôžkový projekt Mary’s Meals

Čo je Mary’s Meals? Mary’s Meals (v preklade Máriine jedlá, Máriin pokrm, Máriine pokrmy) je medzinárodné charitatívne hnutie, ktoré aktuálne poskytuje jedno jedlo denne pre 2 279 941 detí žijúcich v extrémnej chudobe v 20 krajinách sveta, a to v ...

Čítaj viac

Adventná duchovná obnova pre rodičov

Vážení rodičia, pozývame vás na adventnú duchovnú obnovu spojenú s obedom a neformálnym stretnutím. Bližšie informácie sú v plagáte. Tešíme sa na spoločné stretnutie. Alternatívna forma prihlásenia cez tento formulár.

Čítaj viac

Mrázik na škole

Srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na divadelné predstavenie Mrázik, ktoré sa uskutoční 12. decembra 2022 o 14.30 v telocvični. Uvidíte klasickú rozprávku o skromnej Nastenke, do ktorej sa švárny Ivan zaľúbi, o zlej macoche a jej lenivej dcére Marfe, o ...

Čítaj viac

Vedecká hračka na princípe ťažiska

Teoretické poznatky z témy ŤAŽISKO TELESA sa dajú krásne aplikovať aj pri výrobe zaujímavých fyzikálnych hračiek. Základnou myšlienkou vedeckých hračiek s ťažiskom je, že sa ťažisko nachádza v nečakanom mieste objektu. Naši ôsmaci si to vyskúšali pri výrobe vtáčika, ktorý dokáže ...

Čítaj viac

Viac lásky a menej plastov

Viac lásky, menej plastov ? je výzva Zelenej školy, do ktorej sme sa zapojili. Po návšteve miestneho cintorína a uvedomení si veľkého množstvo plastových vencov a kvetov sme sa učili vyrábať výzdobu len z prírodných materiálov.    

Čítaj viac

Záujem o adventný veniec

Vážení rodičia, milí študenti a priatelia školy. Blíži sa adventné obdobie, ktoré je spojené s tradíciou adventných vencov. Naša škola už tradične ponúka vyrobené adventné vence. V tomto roku ponúkať aj už hotové adventné vence, ktoré si budete môcť vyzdvihnúť ...

Čítaj viac

Chémia netradične a interaktívne

26. októbra a 27. októbra 2022 sa 8.B učila chémiu netradične – v učebni informatiky. Tieto hodiny chémie by sme mohli nazvať aj: Interaktívne atómy a ióny. V stredu svoje znalosti o atóme ôsmaci využili pri zostavovaní atómov – nie ...

Čítaj viac

KyberTím v 5.B

Melita Koščová a Tomáš Horňák z 2.Ag nášho gymnázia pripravili 26. októbra 2022 zaujímavú hodinu pre piatakov našej základnej školy. Táto aktivita sa uskutočnila v rámci Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti. Gymnazisti diskutovali s piatakmi o tom, ako vytvoriť bezpečné heslo. ...

Čítaj viac

Exkurzia piatakov na tému Remeslá

Počas jedného dňa sme sa na chvíľu ocitli v minulosti a učili sa, čo obnášala práca remeselníkov a to v Hájskom hrnčiarstve a vo Vodnom mlyne v Kováčovej. Ďakujem pani hrnčiarke Amálii Holíkovej za nádhernú zážitkovú dielničku v autentickom prostredí. ...

Čítaj viac

Mobilný odber krvi

Milí rodičia, priatelia školy, v spolupráci s Mestským spolkom Červeného kríža Košice a NTS SR pracovisko Košice ponúkame možnosť darovať krv ako najvzácnejšiu tekutinu. Mobilný odber sa bude realizovať na našej škole dňa 8. novembra 2022, od 8:00. Ponúkame Vám ...

Čítaj viac

Úspech Čordáčika v Podtatranskom školákovi 2022

V dňoch 29. 9. – 30. 9. 2022 sa v Podtatranskej knižnici v Poprade konala súťaž školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja pod názvom Podtatranský školák. Redakčnú radu nášho časopisu Čordáčik som reprezentovala spolu s pani učiteľkou Luciou ...

Čítaj viac

Erasmus Days na ZŠ

V dňoch 13. – 15. októbra sa aj naša škola zapojila do aktivít v rámci Erasmus Days, aj v rámci nášho školského projektu Erasmus+ Promote Wellbeing (Propagácia zdravého životného štýlu). Žiaci prácou a aktivitami v skupinách rozvíjali svoju schopnosť pracovať v tíme. Venovali ...

Čítaj viac

ZBER PAPIERA 24.10. – 27.10.2022

Čítaj viac

Tento rok podporíme Kambodžu

V Cirkvi na celom svete slávime predposlednú októbrovú nedeľu, ktorá tento rok pripadne na 23. októbra, Svetový deň misií. V kostoloch na Slovensku sa budeme na Misijnú nedeľu modliť za Kambodžu a budeme mať možnosť prispieť zbierkou na misie. Cieľom zbierky ...

Čítaj viac

BE ACTIVE – Spoznaj okolie svojej školy

V rámci „ Týždňa športu“, ktorý prebiehal od 23.9-30.9.2021 si žiaci prvého stupňa vychutnávali hodiny telesnej výchovy na kolobežkách. Na svojich kolobežkách spoznávali okolie svojej školy. Aj napriek nie veľmi dobrému počasiu sa nám podarilo ísť von a užívať si ...

Čítaj viac

Zmena telefónnych čísel

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme, že od 11. 10. 2022 sa menia telefónne čísla. Nové telefónne čísla sa nachádzajú v záložke KONTAKT.

Čítaj viac

Jesenná škola v prírode

V dňoch 26. – 30. septembra 2022 sa v Drienici, v horskom hoteli Javorná, uskutočnila škola v prírode spojená s duchovnou obnovou. Zúčastnili sa jej žiaci 6.ročníka, ktorí sa na prvom stupni nemohli ŠVP zúčastniť kvôli pandémii, a žiaci 7.B. ...

Čítaj viac

Deň otvorených dverí v ÚĽUVe

Dňa 29. 9. 2022 sme sa rozhodli so žiakmi 2. a 3. ročníkov našej školy, navštíviť priestory Ústredia umeleckej výroby na Mäsiarskej ulici v Košiciach, kde sa konal Deň otvorených dverí. Na exkurziu sme sa veľmi tešili a neodradilo nás ani upršané počasie. ...

Čítaj viac

Európska noc výskumníkov

Aj keď to nebola noc ale upršaný jesenný deň… nič nás neodradilo od toho, aby sme prebádali vedecké stánky v priestoroch OC Optima, ktorá sa premenila na „vedecké laboratórium“. Na prízemí sa nachádzali fyzikálne, chemické a technické vedy v stánkoch, ako napríklad Dobré ...

Čítaj viac

Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa v celej Európe každoročne oslavuje v septembri Európsky deň jazykov (EDL). Cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. V našej ...

Čítaj viac

Výberové konanie – pomocná sila do ŠJ

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ Riaditeľka Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: pomocná kuchárka Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: minimálne stredné odborné vzdelanie (výučný list) z ...

Čítaj viac

Didaktické jesenné hry v prírode – 1. stupeň

Tento rok sme výnimočne oslavovali aj športovali v jeden deň súčasne, preto sme sa na odpustovú slávnosť sviatku sv. Košických mučeníkov vybrali netradične – v športovom oblečení. Po sv. omši sme sa vybrali relaxovať a stmeľovať naše triedne kolektívy do Drocárovho ...

Čítaj viac

Sviatok našich patrónov

Odpustovou slávnosťou sme začali sviatok svätých Košických mučeníkov. Pozvanie medzi nás prijal farský vikár vo Veľkom Šariši Miroslav Liška, rodák z Košíc zo Sídliska KVP. V homílii priblížil začiatky zrodu našej školy a pripomenul, aké je dôležité budovať spoločenstvo podľa ...

Čítaj viac

Začiatok školského roka

Školský rok 2022/2023 sme začali 5. septembra svätou omšou v Kostole Božieho milosrdenstva. Povzbudení slovami nášho školského kaplána Mgr. Jána Kocúrka, MBA a vzývaním Ducha Svätého sme sa rozišli za novými školskými povinnosťami.

Čítaj viac

Organizácia nástupu žiakov v prvý deň školského dňa 5. 9. 2022

Vážení rodičia, prvý deň nástupu do školy sa výrazne priblížil. Boli by sme radi, keby tento deň bol pre nás všetkých vzácny.  Preto Vám v nasledujúcom článku prinášame prehľad organizácie 5. septembra 2022. Nástup žiakov 1. ročníka Žiaci prvého ročníka ...

Čítaj viac

Prihlasovanie na krúžky 2022/2023

Vážení rodičia, prinášame Vám prehľad niektorých administratívnych záležitostí spojených s prihlasovaním na krúžky. Domov dostávate: Čestné vyhlásenie pre zber údajov v Centre voľného času (1 ks) Rozhodnutie o prijatí do Centra voľného času (1 ks) Ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo naše ...

Čítaj viac

Čítajme si…

V týždni od 20. 6. do 24. 6. 2022 sme v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice uskutočnili celoslovenskú výzvu na podporu čitateľskej gramotnosti Čítajme si… Ide o čitateľský maratón, do ktorého sa zapojili tak žiaci základnej školy, ako ...

Čítaj viac

Jarné účelové cvičenie

V utorok 14.6.2022 sa prvý stupeň zúčastnil jarného účelového cvičenia. Spolu s pani učiteľkami sa presunuli na lúku za kláštorom na KVP. Súčasťou jarného účelového cvičenia boli aj ukážky Kynologického záchranného tímu, ktorí nám ukázal ako vedia psy nájsť strateného človeka podľa ...

Čítaj viac

ŠVP 4. ročník – Liptovský Ján

Žiaci 4.A a 4.B si v dňoch 16.05 – 20.05 spoločne užili školu v prírode v obkolesení hôr Liptovského Jána. Prvý deň sme sa pobalili, rozlúčili s rodičmi a s radosťou a očakávaniami vyrazili na našu púť. V autobuse sme ...

Čítaj viac

Mediálny workshop

Dňa 15.6 sa žiaci z redakčnej rady časopisu Čordáčik zúčastnili mediálneho workshopu na Súkromnej škole umeleckého priemyslu filmovej. Žiaci si vypočuli dve prednášky. V prvej sa dozvedeli informácii o fotografovaní do školského časopisu a reportážnej fotografii. V druhej im bývalý šéfredaktor ...

Čítaj viac

Popoluška

DIVADLO Z KRABICE  A  SPOJENÁ ŠKOLA SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV  POZÝVAJÚ ŽIAKOV ZŠ a DETI MŠ V SPRIEVODE PANI UČITELIEK NA  DIVADELNÉ PREDSTAVENIE POPOLUŠKA  KTORÉ SA USKUTOČNÍ 28.6  a   4.7 o 14:15  hod V TELOCVIČNI ŠKOLY 

Čítaj viac

Prihláška na letnú akadémiu

Vážení rodičia, na tomto mieste môžete prihlásiť svoje dieťa na letnú akadémiu v termíne od 04.07. do 08.07.2022. Informačný materiál ste dostali na rodičovských spoločenstvách dňa 26.04.2022. Prihlasovanie prebieha výlučne elektronicky na tomto odkaze: https://forms.office.com/r/WGseTwxNgv Ešte je možnosť prihlasovania Bližšie ...

Čítaj viac

Komunitný deň

Ďakujeme všetkým, rodinám i jednotlivcom, ktorí v sobotu 11.6. 2022 prišli, aby pomohli skrášliť priestory a okolie školy. Podarilo sa ostrihať kríky pred školou, pripraviť základ pre pestovanie nových rastlín v átriu, upraviť detské ihrisko, osadiť nové pieskovisko, vyčistiť schody ...

Čítaj viac

Letná akadémia – 2.turnus – Hradné dobrodružstvá

Zober batoh a poď s nami za tajomstvami hradov. Kedy?  11. – 15. júla 2022 Cena: 100 eur/dieťa, súrodenec 90 eur S kým?  pán kaplán Janko Kocúrko, pán učiteľ Milan Hovanec, pán učiteľ Matej Gardoš a pani riaditeľka Adriana Bariová Kde? Pondelok: ...

Čítaj viac

MILUJEM SLOVENSKO – ŠPECIÁL!

V stredu 1. júna 2022 v rámci Medzinárodného dňa detí sme usporiadali ďalšie pokračovanie obľúbenej súťažno-zábavnej šou Milujem Slovensko. V “špeciálnom vydaní” sa proti sebe teraz postavili učitelia ZŠ a Gymnázia. Kapitánkou ZŠ bola pani zástupkyňa Renáta a kapitánom Gymnázia ...

Čítaj viac

25. ročník literárnej a výtvarnej súťaže DÚHA 2021/22

Celoslovenskú súťaž DÚHA organizuje MŠVVaŠ SR a slávnostne vyhodnocuje Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni. Súťaž má národný charakter a jej poslaním je prispievať k rozvoju literárneho a výtvarného cítenia žiakov, ich tvorivosti, učiť sa rozumieť ľuďom a byť voči nim tolerantným, prispieva k porozumeniu a výchove ...

Čítaj viac

Úspešné 3. miesto a postup do celoslovenskej súťaže ,,Vesmír očami detí”

V apríli prebehla postupová celoslovenská súťaž  ,,VESMÍR OČAMI DETÍ”, kde  sa s desiatimi prácami reprezentovali žiaci prvého stupňa našej ZŠ. Medzi nimi mala úspech práca Sofie Topolčanskej z 3.A s názvom ,,Vesmír toho, čo mám rada”. Srdečne gratulujeme a nedočkavo ...

Čítaj viac

Jabĺčko už aj online

Milí naši čitatelia. Aj časopis Jabĺčko “ide s dobou”, a preto sa v online priestore pridalo k svojim kolegom z 2.stupňa a gymnázia. Nakuknite na našu stránku a poďte ochutnať, čo sme rokmi vypestovali 🙂

Čítaj viac

Bezpečne v online svete – ponuka

Pre potvrdenie záujmu vyplňte formulár: https://forms.office.com/r/rAVu6FRaMr Formulár je dostupný aj po načítaní QR kódu: Viac o činnosti nášho tímu: https://gym.gkmke.sk/it-aktivity/kyberneticka-bezpecnost/ Tešíme sa na vás. KyberTím GKMKE

Čítaj viac

Celoslovenská literárna súťaž „…a Slovo bolo u Boha…“

Dňa 6. 5. 2022 v Humennom, na krajskom kole recitačnej súťaže v umeleckom prednese kresťanskej poézie a prózy „…a Slovo bolo u Boha…“ našu školu reprezentovala Lilly Hovancová, žiačka 3. B. Získala 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola, ktoré ...

Čítaj viac

Slávik – školské kolo

Dňa 29.4.2022 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Svoj talent i odvahu v nej prejavili žiaci 1.- 4. ročníkov. Každý súťažiaci zaspieval dve ľudové piesne. V kategórii 1.-3. roč. zvíťazili: – 1. miesto Hugo Horňák z 3.C, – ...

Čítaj viac

Farebný chodník

V pondelok 2.5.2022 sa druháci a 3.C  vybrali so svojimi pani učiteľkami na Hlavnú ulicu kresliť na chodník v rámci osláv Dní mesta Košice. Téma bola Žlto-modré Košice. Deti kreslili naše krásne pamiatky v žltých a modrých farbách. V krásnom počasí sa prešli ešte po meste, ...

Čítaj viac

UNICEF v 7.A

Dňa 13. 5. 2022 sme uskutočnili interaktívnu aktivitu v spolupráci s UNICEFom. Bola určená pre siedmakov. Hodina občianskej náuky nadobudla zaujímavý rozmer poznávania práce dobrovoľníkov v UNICEFe. Siedmaci sa dozvedeli priamo od dobrovoľníčky Ľubomíry Marczellovej, čo zahŕňa práca dobrovoľníka pre ...

Čítaj viac

Báseň pre Františka

Jedným z darov, ktoré Slováci doniesli Svätému Otcovi počas ďakovnej púte, bola aj zbierka literárnych a výtvarných prác študentov, žiakov, rodín a jednotlivcov s názvom Báseň pre Františka. Teší nás, že do výberu sa dostali aj príspevky našich žiačok Sáry Bariovej, Kristíny Pásztorovej a Kláry Ničovej ...

Čítaj viac

Zápis prvákov

V dňoch 20-22.4.2022 sa na našej škole uskutočnil zápis do prvého ročníka. Na našich nových žiačikov čakali pani učiteľky s úlohami. Deti kreslili, pracovali na rôznych úlohách, rozprávali sa. S radosťou, záujmom deti pracovali a  s úsmevom sa s nami rozprávali. Nakoniec si odniesli aj pekný ...

Čítaj viac

Slovenskô ako maľované

Milí priatelia, zaiste ste postrehli, že obchodný reťazec Lidl spustil súťaž, v ktorej môžu školy získať výpočtovú techniku. Rovnako viete, že naša škola má viacero zložiek (materská škola, základná škola, gymnázium, základná umelecká škola). Chceme sa ako škola zapojiť do ...

Čítaj viac

Literárne Košice Jána Štiavnického

Knižnica pre mládež mesta Košice vo štvrtok 5. mája 2022 v pobočke LitPark na Kukučínovej 2 v Košiciach slávnostne vyhlásila výsledky 27. ročníka dlhoročnej a tradičnej celoslovenskej autorskej literárnej súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického. Odborná porota v zložení Markéta Andričíková a Marián ...

Čítaj viac

KyberTím zaujal aj 6.B

Tomáš Horňák a Sebastián Surmánek, gymnazisti z 1.Ag, pripravili 3. 5. 2022 prednášku z počítačovej bezpečnosti pre šiestakov. Členovia KyberTímu GKMKE sa zamerali na bezpečnosť pri hraní počítačových hier cez Steam. Medzi deťmi v tomto veku je hranie počítačových hier ...

Čítaj viac

KyberTím u siedmakov

Naši gymnazisti, Tomáš Horňák a Sebastián Surmánek z 1.Ag, navštívili 2. 5. 2022 siedmakov. Členovia KyberTímu GKMKE pripravili pre chlapcov prednášku z počítačovej bezpečnosti. Bola zameraná na bezpečnosť pri hraní počítačových hier cez Steam. Gymnazisti  predstavili bezpečnostné hrozby, s ktorými sa ...

Čítaj viac

Exkurzia – Spišské Podhradie

Dňa 13. 4. 2021 sa žiaci 5. A, 6. A a 6. B zúčastnili na dejepisnej exkurzii do Spišského Podhradia. Žiakom bola sprievodkyňou predstavená Spišská Kapitula a jej krásny a jedinečný interiér. Následne sme si prešli krížovú cestu, 14 zastaveniami, ...

Čítaj viac

TAJOMSTVÁ jedálneho lístka

Polievka babičky Karolínky, Šutolica, Šči, Mňam mňam … nič Vám to nehovorí? Odhalíme Vám tajomstvá školských jedální  Pre bližšie info si kliknite tu. 

Čítaj viac

Meteorologické pozorovania doma na dvore

Najviac sa deti naučia prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Aj preto na hodinách prírodovedných predmetov dávame našim žiakom aj úlohy projektového typu, pri ktorých majú možnosť rozvíjať nielen svoju tvorivosť, ale aj vytrvalosť, flexibilitu, schopnosť zorganizovať si prácu a podať svoj najlepší výkon. ...

Čítaj viac

Milujem Slovensko – výherná listina

Zábavno-vedomostná súťaž MILUJEM SLOVENSKO si našla svoje miesto vo štvrtkovom rozvrhu žiakov druhého stupňa. Len čo sme preverili vedomosti a šikovnosť piatakov aj šiestakov, súťaže sa zúčastnili siedmaci i deviataci. Znovu sme sa stali svedkami zábavného dopoludnia, ktoré prospelo všetkým ...

Čítaj viac

Návšteva predškolákov v prváckych triedach

Dňa 1.4.2022 sme my, žiaci 1.A a 1.B, privítali medzi nami škôlkarov. Zahrali sme sa na pánov a pani učiteľky. Budúcim prvákom sme ukázali, čo všetko zaujímavé ich v 1. ročníku čaká. Vyskúšali si sedenie v školskej lavici i písanie ...

Čítaj viac

Medzinárodný deň vody

Medzinárodný deň vody sme si pripomenuli 22.marca aj v našej škole. Prváci sa venovali kolobehu vody, o ktorom pozerali zaujímavú rozprávku. Druháci svoj tematický deň v modrej farbe venovali čítaniu s porozumením – ekologickému príbehu o znečisťovaní vody, riešili jazykové ...

Čítaj viac

Biblická olympiáda

Žiaci Mikuláš Slezák z 8. A, Justína Takáčová zo 7. B a Emma Černáková zo 6. A sa dňa 22. 3. 2022 zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády. V konečnom hodnotení sa umiestnili na 3. mieste. Srdečne blahoželáme.

Čítaj viac

Olympiáda z geografie a biológie

Biologická olympiáda Dňa 18. 3 . 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády. Anna Ester Beľanová z 9. B sa umiestnila v kategórii CP na 1. mieste a postupuje do celoslovenského kola. Adam Roháč z 9. A sa dňa 10. ...

Čítaj viac

Boli sme úspešní

V stredu 16. marca 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády. Srdečne blahoželáme našim úspešným riešiteľom. Sme na Vás hrdí. Kategória E: Tomáš Talárovič (9.A) – 1. miesto a postup do krajského kola Kategória F: Letícia Kádárová (8.A) – 1. miesto ...

Čítaj viac

Úspech v medzinárodnej súťaži

V sobotu 26. marca 2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie medzinárodnej literárnej súťaže Pocta Rázusovcom. Súťaž organizovali nadšenci okolo Štefana Packu ako odkaz na dielo a stopy Martina Rázusa a Márie Rázusovej Martákovej v slovenskej kultúre. Vyhodnotenie tretieho ročníka sa konalo v Rázusovie ...

Čítaj viac

Košický zlatý poklad – 3.B

Východoslovenské múzeum v Košiciach ukrýva najbohatší nález zlatých mincí na Slovensku, ktorý boli objaviť a obdivovať žiaci 3. B. Unikátna zbierka obsahovala 2920 mincí, 3 medaily a 2,14 m zlatú renesančnú reťaz. V trezore v podzemí múzea sme so zatajeným dychom obdivovali vystavený poklad, ktorý ...

Čítaj viac

Milujem Slovensko

Inkluzívny tím našej školy pripravil na mesiac marec zábavno-vedomostnú súťaž MILUJEM SLOVENSKO. Každý štvrtok proti sebe súťažia jednotlivé triedy z rovnakého ročníka druhého stupňa. K súťažným pultíkom, pred slepú mapu Slovenska, sa už proti sebe postavili zástupcovia piatakov aj šiestakov. ...

Čítaj viac

Jarná lyžovačka a sánkovačka 3.C

V krásny  skoro jarný  a slnečný deň sa žiaci 3.C so svojou pani učiteľkou vybrali za snehom na Jahodnú pri Košiciach.  Snehu bolo dostatok. Žiaci ktorí vedeli lyžovať si doniesli so sebou lyže a s pani učiteľkou si vychutnávali prázdny svah. Lyžovali, pretekali, ...

Čítaj viac

DOD – Televízne správy

Vážení rodičia budúcich prvákov, pozývame Vás na virtuálnu prehliadku našej školy vo forme Televíznych správ. Žiaci deviateho ročníka ZŠ, pod vedením školského kaplána Mgr. J.Kocúrka, MBA., navrhli, natočili a zostrihali video, za ktoré sa nemusí hanbiť ani profesionál. Aj to ...

Čítaj viac

Zápis do prvého ročníka ZŠ

 

Čítaj viac

Upgrade jedálne

Milí rodičia, vďaka Rodičovskej rade pri MŠ, ZŠ a gymnázia, sponzorom a vlastným financiám školy sme dokázali premeniť starú jedáleň na novú. Začali sme od podlahy, výmenou PVC. Nový vzhľad dostali steny, výdajné okienka, sanita a keramika. Podarilo sa nám ...

Čítaj viac

Fashion show

Počas hodiny konverzácie z anglického jazyka sme mali Fashion show, v ktorej každý predstavil nejakú módu. Boli tam futbalisti, francúzska móda, pohodlná tepláková móda a Beatles. Každý zo skupinky po anglicky opísal, čo má oblečené a následne každá skupinka povedala, ...

Čítaj viac

Stolové hry na konverzácii z anglického jazyka

Hodiny konverzácie rozhodne nie sú nuda! Robíme veľa zaujímavých a zábavných aktivít, a aj sa veľa naučíme. Na jednej  hodín z konverzácie z anglického jazyka sme hrali stolové hry. Pozor! Nie hocijaké stolové hry. Rozdelili sme sa do skupín a ...

Čítaj viac

Marec – mesiac knihy

Jednou z výhod našej školy je, že máme školskú knižnicu. Rady pani knihovníčky Zuzky, jej besedy a podujatia nás obohacujú nielen v mesiaci kníh, ale počas celého školského roka. V tomto mesiaci, sme sa zúčastnili aj v rámci týždňa slovenských knižníc, podnetnej ekobesedy, kde sme ...

Čítaj viac

Ako sme vzdali úctu Hviezdoslavovi

Vo štvrtok 17.2. sme sa nechali unášať prednesom našich mladších žiakov v prednese poézie a prózy. Do 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína sa zapojilo 17 žiakov z 2. až 4. ročníka. Výrazné zastúpenie mala poézia a deti nás zaujali pútavými textami. ...

Čítaj viac

Listomilík dubový to vyhral!

V súťaži ,, Koláže rozprávajú” porotcov zaujalo viacero prác našich šikovných žiakov, ktorým za úspech gratulujeme! Úprimne sa tešíme 3. miestu žiačky Zuzky Oroszovej, ktorá kolážovala LISTOMILÍKA DUBOVÉHO. Čestné uznania získali Zuzka Hugáňová a Jurko Vavra. No na výstave sme ...

Čítaj viac

Zápis do 1.ročníka ZŠ

Vážení rodičia, zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2022/23 bude prebiehať nasledujúcim spôsobom: Vyplnením formulára v termíne od 1.04.2022 do 12.04.2022. Formulár bude zverejnený na webovej stránke. Rodičia zapísaných žiakov obdržia v čase od 13.04. 2022 do ...

Čítaj viac

Deň v maskách v 1.A

Dňa 3.2.2022 mali prváci v I.A veselý a pestrý deň v maskách pod dohľadom princeznej Večernice a jej milej pomocníčky Mačky. Prítulné Mačiatko Kitty sa im zvedavo plietlo pod nohy. Prieskumníci ukázali svoju výbavu v batohoch – kompas, ďalekohľad, vysielačky, lano, skoby i ...

Čítaj viac

Kronika a rodostrom

V rámci tematického celku Stopy minulosti okolo nás sme na hodinách dejepisu vytvárali projekt rodostrom a kroniku vlastného života. Najskôr žiaci zostrojovali rodokmeň vlastnej rodiny. Zhromaždili si najdôležitejšie údaje o jednotlivých členoch rodiny a následne ich spracovali do podoby rodostromu. ...

Čítaj viac

KORČULIARSKY VÝCVIK

V prvom polroku sa druháci našej školy zúčastnili projektu, ktorý organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu – Podpora vzdelávania telesnej výchovy a zvýšenie pohybovej aktivity u žiakov základných škôl so špecifickým zameraním na korčuľovanie na ľade. Žiaci boli rozdelení do ...

Čítaj viac

Maľovanie do snehu

Kým bol sneh aspoň trochu na malú chvíľočku, vymenili sme výkresy za biele prírodné maliarske plátno  a vychutnali si zážitok z nových vnemov. Ako farbičky poslúžili potravinárske farbivá a štetcami boli pipetky.  

Čítaj viac

KyberTím GKMKE u našich piatakov

Naši gymnazisti, členovia KyberTímu GKMKE, sa od 12. januára 2022 zúčastňujú prednášok v rámci projektu “Nauč sa základy počítačovej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie“. Priebežne plánujú aktivity pre mladších žiakov školy s cieľom zvýšiť bezpečnostné povedomie. 25. januára 2022 vybraní ...

Čítaj viac

Koláže rozprávajú – príbeh chrobáka

Počuli ste už o listomilíkovi dubovom, dlche mušej, svetluške svietivej, trojhlavcovi  či pestrúšikovi farebnom? Že vám to nič nehovorí a v žiadnom atlase hmyzu sa o nich nič nepíše? Nevadí, naši tvoriví žiaci z 3.A rozšírili rady chrobákov o nové druhy. V detailnej predlohe ich poslali do súťaže ...

Čítaj viac

Výzva „Spolu múdrejší 3“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace január až jún 2022. Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného ...

Čítaj viac

Ilustrácia mojimi očami

S tretiakmi a druhákmi sme sa zapojili do 1. ročníka výtvarnej súťaže  Ilustrácia mojimi očami, ktorá bola realizovaná pri príležitosti 50. výročia úmrtia maliara, grafika, ilustrátora, pedagóga Štefana Cpina. Mnohí z nás si pamätajú jeho ilustrácie z kníh Čenkovej deti, ...

Čítaj viac

Čordáčik(y) už aj online

Milí naši verní čitatelia! Nie je žiadnou novinkou, že za posledné dva roky sa náš život obrátil (skoro) hore nohami. Náš časopis ale prichádza s pozitívnou novinkou. Ste zvedaví, ako vyzeral Čordáčik pred 10 rokmi?  Tak sa poďte pozrieť. Respektíve, ...

Čítaj viac

Časopis Čordáčik 1. číslo

Milí naši čitatelia. Práve vyšlo 1. číslo Čordáčika v školskom roku 2021/2022. Ponúkame Vám ho ako vianočný darček v online podobe – kliknite na obrázok a prelistujte si ho celé 🙂 Veríme, že 2. číslo Vám už budeme môcť ponúknuť ...

Čítaj viac

Keď nám nenasnežilo a chceli sme si postaviť snehuliakov :)

Tradične, či netradične, no celkom s tvorivou predvianočnou náladou, sme si v 3. A postavili snehuliačikov. Nie hocijakých, ale snehovoneroztopiteľných – ponožkových a celkom veselých. Naše tvorenie si pozrite vo fotokoláži.

Čítaj viac

Gerbócova literárna Snina

V piatok 10. decembra 2021 vyhodnotili v Sninskom kaštieli v Snine jubilejný XX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Gerbócova literárna Snina. Našu školu úspešne reprezentoval Tomáš Talárovič (9. A), ktorý získal 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

Čítaj viac

Voda pre život – život pre vodu

Voda pre život – život pre vodu Ministerstvo školstva aj tento rok vyhlásilo celoslovenskú literárnu súťaž  Voda pre život – život pre vodu. Cieľom súťaže bolo motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, pokúsiť sa vyjadriť vzťah a postoj ...

Čítaj viac

Časopis Jabĺčko :)

Počas jesene vzniklo nové, v poradí už trináste jesenno-zimné číslo časopisu Jabĺčko, ktoré sa začalo predávať presne na Mikuláša 6.12.2021 a pre vysoký záujem sa okamžite vypredalo. V časopise svoju tvorivosť ukázali žiaci I. stupňa spolu s ich pani učiteľkami a ...

Čítaj viac

Šiestaci v eTwinningu

Žiaci 6.B sa na hodinách Občianskej náuky stali súčasťou nového projektu eTwinning, schváleného a realizovaného našou školou. Projekt má názov: Spoznávame mestá, obce, regióny. eTwinning je platforma pre žiakov a učiteľov škôl zapojených európskych krajín, aby komunikovali, spolupracovali, rozvíjali projekty, ...

Čítaj viac

Vianočné medovníčky

Tento týždeň to na hodinách techniky krásne rozvoniavalo medovníkmi, ktoré si naši deviataci vlastnoručne napiekli a s chuťou sa pustili aj do ich zdobenia. A hoci v niektorých prípadoch viac cukrového snehu skončilo v bruchu ako na medovníčku, výsledok nakoniec všetkých potešil. ...

Čítaj viac

Hrdinovia Internetu

V novembri sa naša Čordáčikovská redakčná rada opäť stretla v online priestore. Tentoraz sme s pani učiteľkou Luciou Palkovou, ktorá vedie krúžok žurnalistiky, mali netradičné stretnutie. Pani učiteľka nám predstavila program Hrdinovia Internetu, ktorý poskytuje pedagógom nástroje a metódy pri ...

Čítaj viac

UNICEF – pomáhajte s nami

Milí priatelia, Každoročne sa počas adventu zapájame do charitatívnych zbierok. Tento rok sme sa zapojili do veľkej súťaže UNICEF. Zaslaním sms v sume 3 eurá, pomôžeme ľuďom v krajinách postihnutých katastrofami a môžeme pre našu školu vyhrať zážitkovú aktivitu. SMS na číslo 844, text ...

Čítaj viac

Triedenie odpadu v 1.A

V novembri 22.11 nás navštívila “Šmudla” . Pripomenula nám ako správne triediť odpad a vymyslela pre nás zaujímavé hrové aktivity. Najviac sa nám páčila “baterková hra” a krabičky na ich triedenie, ktoré máme doma a zbierame tam použité baterky pre ...

Čítaj viac

Adventná dielnička

V našej adventnej dielničke sme vyrábali aj mydlá a to nie obyčajne, ale metódou odvekou. Teda nešlo len o roztopenie už kúpenej mydlovej hmoty, lebo práve tú sme si pripravili hydrolýzou tukov, ináč zmydelňovaním. Použili sme príjemné tuky ako kokosový ...

Čítaj viac

Advent v symbolike

Obdobie adventu prežívame intenzívne na celej škole. Nie len tým, že v triedach svietia adventné sviece, nie iba tým, že sme spoločne zapojení v hre Anjelik a vzájomne si preukazujeme láskavosť a skutky milosrdenstva…. My prežívame advent na každej hodine…aj ...

Čítaj viac

Výhra v súťaži GalaxyCodr

Milí rodičia, učitelia a žiaci našej školy, ako koordinátorka súťaže GalaxyCodr na našej škole sa Vám chcem, v mene nás všetkých, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní v našej škole poďakovať, že ste venovali svoj čas tejto súťaži. Naša škola sa ...

Čítaj viac

Vianočná pošta pre seniorov.

Siedmaci i piataci so záujmom jednotlivo i v skupinách tvorili vianočné pozdravy pre neznámych ľudí, no so známou adresou prijímateľa. Domovy sociálnych služieb, zapojené v projekte POHODOVO – Vianočná pošta, nám poskytli konkrétne mená seniorov, ktorých by mohli naše vianočné pozdravy potešiť, či ...

Čítaj viac

Beseda s Dankou Moderdovskou

Na hodine Biológie sme diskutovali s pani Dankou Moderdovskou o ochrane prírody. Pani Danka je “zerowasterka” a autorka kníh Planéta Zem sa usmieva. Poskytla nám veľa užitočných rád ako ona sama v každodennom živote  pomáha chrániť prírodu. Používa napríklad voskové servítky, ...

Čítaj viac

Mladí literáti

Výsledky 29. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sú známe už dlhšie, ale v týchto dňoch prišli aj ocenenia. Dve z nich patria žiakom našej školy. Osobitnú cenu poroty v 2. kategórii získal Tomáš ...

Čítaj viac

Úspešná riešiteľka

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručností žiakov základných a stredných škôl ...

Čítaj viac

Medzinárodné online hodiny ANJ

Minuloročný lockdown nepriniesol iba zavretie škôl, ale aj nové možnosti výučby cudzích jazykov. Jednou z nich je zapojenie sa do online medzinárodných hodín v rôznych jazykoch. Po dohode s učiteľkami z Turecka, Poľska a Ukrajiny sa niektorí naši piataci každé dva týždne stretávajú so žiakmi ...

Čítaj viac

Naša Martuška je ZLATÁ

V  dňoch 15. a 16. októbra 2021 sa v Bratislave konal prezenčne 11.ročník Celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovej hre na cimbale – CIMBALOVÝ PREŠPOROK 2021. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR, spoluorganizátormi sú Slovenská cimbalová asociácia a EMCY Slovakia ( Európska únia hudobných súťaží pre mládež ...

Čítaj viac

Záujem o adventný veniec

Vážení rodičia, priatelia, milí študenti. Pomaly sa blíži adventné obdobie, ktoré je spojené s tradíciou adventných vencov. Naša škola už tradične ponúka možnosť výroby adventných vencov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa však museli prispôsobiť podmienkam a preto ponúkame pre ...

Čítaj viac

Ctíme ťa, jeseň života- – link na koncert

Milí rodičia! Srdečne Vás všetkých pozývame dňa 27. 10. 2021 o 14.30 na online koncert „CTÍME ŤA, JESEŇ ŽIVOTA“. Koncert je možné vidieť ak kliknete na tento odkaz:  Koncert: “Ctíme ťa, jeseň života” Tešíme sa na Vás. Prajeme krásne prežitie ...

Čítaj viac

Dravci v našej škole

Počas krásneho piatkového jesenného dňa, žiaci prvého stupňa obdivovali dravcov, ktorých prišiel predstaviť ujo sokoliar. Nad našimi hlavami plachtil kondor, orol, sokol chytal mäso v lete, zazerala na nás čierna vrana a sova plamienka na nás žmurkala. Bolo to veľmi ...

Čítaj viac

Sviečka pre nenarodené deti

Vážení rodičia  a milí žiaci, pozývame Vás  zapojiť sa do kampane “Sviečka pre nenarodené deti”. Je to každoročná zbierka, ktorou podporíme centrá pre rodinu ako aj činnosť  Fóra života.  Viac na sviecka.forumzivota.sk Sviečky si môžete zakúpiť nasledovne: žiaci cez triednych ...

Čítaj viac

Medzinárodný deň umývania rúk

Dňa 15.10.2021 žiacka školská rada pri našom gymnáziu organizovala pre tých najmenších „Medzinárodný deň umývania rúk“. Študenti navštívili prváčikov a druháčikov na základnej škole, aby im ukázali, ako si správne umývať ruky. Predstavili prevenciu proti baktériám, vírusom a infekčným chorobám, ...

Čítaj viac

Milión detí sa modlí ruženec

Čítaj viac

Deň mlieka

Dňa 29.09.2021 bol Svetový deň mlieka v školách. Žiaci na prvom stupni si tento deň užili naplno. V triedach sme sa rozprávali, aké výhody pre naše zdravie prináša mlieko a mliečne výrobky, aké je veľmi dôležité pre náš rast a ...

Čítaj viac

Európsky deň jazykov

„Hranice jazyka sú hranicami môjho sveta.“ (L. Wittgenstein) Európsky deň jazykov sa oslavuje 26. septembra už 20 rokov. Jeho cieľom je dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a šírenie kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. Medzi množstvo škôl, ktoré sa každoročne do osláv tohto dňa ...

Čítaj viac

Októbrová výzva

Výzva prijatá. Viac vo videu.

Čítaj viac

BE ACTIVE – Spoznaj okolie svojej školy

V rámci „Týždňa športu“, ktorý prebiehal od 23.9.2021 – 30.9.2021 si  žiaci prvého stupňa vychutnávali hodiny telesnej výchovy na kolobežkách. Na svojich kolobežkách spoznávali okolie svojej školy. Žiaci si užívali pekné počasie a utužovali svoje telesné a duševné zdravie. Prechádzky ...

Čítaj viac

Výberové konanie – 26.októbra 2021

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. ...

Čítaj viac

Kačky rapotačky

Vyučovanie v triedach 5.A a 5.B dňa 28.9. spestrilo divadlo Crocus muzikálovým predstavením Kačky rapotačky. Interaktívnym a zábavným spôsobom herci poukázali na problémy životného prostredia, separovania odpadu, ale aj závislosti od mobilných telefónov. Spracovala: Mgr. Ľudmila Šoltisová

Čítaj viac

Projekt eTwinning

Naša škola sa úspešne zapojila do online partnerstva európskych škôl prostredníctvom platformy eTwinning, ktorej predchádzalo školenie v Poděbradoch, na ktorom sa počas prázdnin zúčastnili dve pani učiteľky. Do projektu ku Európskemu dňu jazykov sa zapojili žiaci 5.A triedy, ktorí si do ...

Čítaj viac

Sviatok sv. Hieronyma

Záver septembra v cirkevnom kalendári patrí svätému Hieronymovi. Aj na našej škole sme si pripomenuli tohto cirkevného otca a najznámejšieho prekladateľa Svätého Písma. Deň so svätým Hieronymom začal svätou omšou v našej školskej kaplnke a pokračoval nepretržitým čítaním novozákonných spisov. ...

Čítaj viac

Didaktické hry v prírode

Dňa 13.9.2021 sa na prvom stupni konali didaktické hry v prírode. Prváci sa vybrali na lúku za kláštorom Bosých Karmelitánok na sídlisku KVP. Po peknom pikniku v tráve si zahrali didaktické hry, zahrali sa s loptou a lietajúcim tanierom. Pozorovali a ...

Čítaj viac

Slávnostné pasovanie prvákov

Dňa 7.9.2021 na sviatok sv. Košických mučeníkov, boli naši prváci pasovaní do žiackeho cechu. Najskôr si ich znalosti a spev overila krásna a milá kráľovná Adriana. Po nej ich mečom pasoval odvážny rytier Jaroslav. Potom im pani učiteľky rozdali darčeky. Oslava pokračovala ...

Čítaj viac

Otvorenie školského roka

Školský rok sme začali svätou omšou v kostole Božieho milosrdenstva, ktorej predsedal školský kaplán Ján Kocúrko. Pri svätej omši sme prosili do nasledujúceho obdobia  o dary Ducha Svätého. Prváci sa tešili s požehnaných školských tašiek. Našim prváčikom prajeme, aby v ...

Čítaj viac

Kloktacie PCR testy

Harmonogram prevzatia, vykonania a odovzdania PCR kloktacích testov PREVZATIE TESTOV RODIČMI: 02.09.2021 štvrtok v čase od 13:00 do 17:00   alebo 03.09.2021 piatok v čase od 7:00 do 16:00 – si zákonný zástupca príde prevziať  na vrátnicu školy – hlavný vchod ...

Čítaj viac

Prihlasovanie na krúžky

Milí žiaci, vážení rodičia! V školskom roku bude rovnako ako doteraz pokračovať krúžková (záujmová činnosť). Prihlasovanie na krúžky prebieha výlučne elektronickou formou prostredníctvom online formulára. Formulár je potrebné vyplniť najneskôr do 08.09.2021. Postup je nasledujúci: Ponuka krúžkov je rozdelená na ...

Čítaj viac

Farma SABAČIK privítala prváčikov

V jeden horúci pondelkový deň, 28.júna sme sa vybrali na kontaktnú farmu Sabačik do obce Kokšov-Bakša. Pre prváčikov to bol prvý väčší výlet, nakoľko ho nám pandémia zatiaľ neumožnila. Cestou autobusom sme si zaspievali anglickú pieseň o farme a zopakovali ...

Čítaj viac

Letné číslo časopisu Čordáčik

Vážení rodičia, milí žiaci! Ponúkame Vám letné číslo časopisu Čordáčik. Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si originálnu zmes článkov našich redaktorov.

Čítaj viac

Výlet v parku

Vo štvrtok 24.6. si naše triedy 4.A a 2.C aj napriek horúcemu počasiu príjemne užili výlet do Parku Anička. V tieni stromov si žiaci zahrali loptové hry, bedminton a hlavne využili outdoorové ihrisko, kde si  prevetrali svoje svaly a koordináciu pohybov.  Oddych si vychutnávali ...

Čítaj viac

Úspech v celoslovenskej súťaži

Mimoriadny úspech dosiahli naši žiaci Tomáš Talárovič (8. A) a Sára Bariová (8. A) v 29. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo kultúry SR. Tomáš ...

Čítaj viac

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. V tomto školskom roku sa uskutočnil 67. ročník. A našim reprezentantom sa darilo. V 2. kategórii v prednese poézie si Jakub Kardoš (6. A) vybojoval 2. miesto a návrh ...

Čítaj viac

Literárne Košice

Súťaž Literárne Košice Jána Štiavnického má svojich víťazov. Do XXVI. ročníka sa podľa slov organizátorov zapojil rekordný počet účastníkov. Porota hodnotila 486 literárnych prác v poézii a v próze, čo je presne o 100 viac ako minulý rok. Súťažiaci si ...

Čítaj viac

Herecké talenty v 5. ročníku

Naši piataci si vyskúšali svoje herecké schopnosti v dramatizácii príbehu Rusalka, opery hudobného skladateľa Antonína Dvořáka. Zážitkovým spôsobom tak postupne spoznávali toto hudobné dielo v rámci vyučovacích hodín predmetu hudobná výchova. Najskôr sa oboznámili s filmovým stvárnením pôvodnej opery. Pomenovali postavy a začali si ...

Čítaj viac

Dnes si dáme operu

Malá scéna Štátneho divadla v Košiciach privítala 9. júna žiakov 4. , 8. a 9. ročníka z našej školy. Pod dirigentským vedením pána učiteľa Igora Dohoviča sme sa započúvali do niekoľkých ukážok známych opier, ako napríklad: Rigoletto, Čarovná flauta, Rusalka, ...

Čítaj viac

Pomoc labkám

V sobotu ráno 5. 6. 2021 sa členovia krúžku „Pomoc labkám“ stretli na parkovisku pri Kostole Božieho milosrdenstva. Odtiaľ sme sa mestskou hromadnou dopravou premiestnili do útulku pre zvieratá v Haniske. Pre psíkov sme priniesli rôzne maškrty, deky a hračky. Venčili sme ich ...

Čítaj viac

Nová voliéra

Vo štvrtok 20. mája 2021 sme s pani učiteľkou Šarlotou Škorvánkovou vypúšťali vtáčiky z vnútornej voliéry do novučičkej novej, ktorá pribudla v našom átriu. Mysleli sme si, že vtáčiky vyletia ako divé, ale bolo to naopak. Vtáčiky vôbec nevedeli, ako sa tam ...

Čítaj viac

Úprava vyučovania od 31.mája 2021

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od pondelka 31.05.2021 sa Košice nachádzajú v oranžovej farbe COVID automatu a preto prechádzame na nový režim: Testovanie 9 Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka, známe aj pod starším ...

Čítaj viac

Literárna čajovňa

Hodiny literatúry nemusia byť nudné,  fixované na prostredie triedy. Vďaka iniciatíve p. riaditeľky a hŕstky učiteliek vznikol v priestore pred knižnicou čitateľský kútik. Využívame ho na hodinách literatúry či na krúžku Knihomoľovanie. Dnes sme sa v tomto priestore i v ...

Čítaj viac

Svetový deň vyučovania vonku

Svetový deň vyučovania vonku je globálne hnutie, vďaka ktorému je čas vonku súčasťou dňa každého žiaka. Každý rok vedú učitelia deti von, aby sa hrali a učili. Komunitná kampaň “Outdoor Classroom Day” propaguje po celý rok každý deň viac času vonku. ...

Čítaj viac

Jabĺčko už dozrelo :)

Milí čitatelia školského časopisu Jabĺčko, práve teraz sa už môžete tešiť na jarno-letné vydanie Jabĺčka, ktoré práve prichádza v plnosti a zrelosti na 44 stranách v nezmenenej cene 1, 50€.  A tu na web dávame jesenno-zimnú verziu Jabĺčka pre tých, ...

Čítaj viac

Úspech v biologickej olympiáde

Eliška Mária Miliczká zo 6.B s projektom “Pozorovanie vtákov na kŕmidle” vyhrala 1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády kategórie D.  Srdečne blahoželáme.

Čítaj viac

Hrdinovia FAST aj u nás

Školskú kampaň Hrdinovia FAST pripravilo ministerstvo školstva a sociálnej politiky na Macedónskej univerzite a umožnila ju podpora iniciatívy Angels. Kampaň schvaľuje Svetová organizácia pre cievne mozgové príhody. Do tohto projektu pod názvom FAST heroes sa zapojila aj naša škola. Vďaka ...

Čítaj viac

Zmena pravidiel dokladovania čestného vyhlásenia od 10.mája 2021

Vážení rodičia, od 10.mája 2021 prichádza k úprave podmienok dokladovania čestného vyhlásenia nasledovne: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti /príloha č.8/ je potrebné predkladať škole písomne alebo elektronicky LEN v prípade, ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 ...

Čítaj viac

Nástup žiakov na prezenčné vzdelávanie

Po dlhom období online vzdelávania sa 26. 4. 2021 žiaci prvého a druhého stupňa vrátili do školských lavíc.  Fotografie tvári žiakov na  obrazovkách nahradili tváre prítomných žiakov na vyučovacích hodinách. Na začiatku sa rozvrh hodín prispôsobil tak, aby bol nástup ...

Čítaj viac

Výberové konanie

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Školník Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: stredoškolské vzdelanie bezúhonnosť zdravotná spôsobilosť ovládanie štátneho ...

Čítaj viac

Výberové konanie

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Kategória voľného pracovného miesta: Učiteľ prvého stupňa ZŠ Učiteľ druhého stupňa ZŠ – matematika ...

Čítaj viac

Aj naša ZEM slávila narodeniny

Už tradične 22. apríla si pripomíname “Deň Zeme”. Sú to vlastne narodeniny našej krásnej modrej planéty. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a je preto potrebné venovať sa otázkam životného prostredia ...

Čítaj viac

Hviezdoslavov Kubín 2021

Kto rád číta, múdrosť nachádza… Slovom pohladí, srdce poteší, krásu rozdáva, pokoj rozsieva… Veľmi sme sa potešili, keď po dlhom čase nastala možnosť verejne predviesť svoje talenty. Koncom apríla sme realizovali recitačnú súťaž v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín, kategória 1. ...

Čítaj viac

Zmena pravidiel dokladovania testov na COVID od 3.mája 2021

Vážení rodičia, na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR v uznesení č. 215/2021 z 26. apríla 2021 je od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej ...

Čítaj viac

IQ olympiáda na našej škole

Žiaci 2. stupňa našej ZŠ sa v tomto školskom roku pod vedením učiteľov informatiky opäť zapojili do IQ olympiády. 10. ročníka IQ olympiády sa na Slovensku zúčastnilo celkovo 9222 detí zo 405 základných škôl a osemročných gymnázií. Školské kolo je za ...

Čítaj viac

Letná akadémia – 2.turnus – Krásy Slovenska – posledné miesta

Vážení rodičia, po skúsenostiach z predošlých rokov, aj tento rok pre Vaše deti pripravujeme Letnú akadémiu. Bude sa konať v dvoch termínoch. 2. turnus: Termín: 12. – 16. júla 2021  Názov: Krásy Slovenska  Personálne obsadenie: vychovávateľky ŠKD + učitelia ZŠ + školský kaplán  Cieľová skupina:   pre všetkých ...

Čítaj viac

Letná akadémia – 1.turnus – Krásne umenie – posledné voľné miesta

Vážení rodičia, po skúsenostiach z predošlých rokov, aj tento rok pre Vaše deti pripravujeme Letnú akadémiu. Bude sa konať v dvoch termínoch. 1. turnus: Termín: 1. – 9. júla 2021  Názov: Krásne umenie  Personálne obsadenie:  ZUŠ  + inkluzívny tím  Cieľová skupina:  ...

Čítaj viac

Chémia u nás doma (7. ročník)

Krásy chémie objavujú žiaci základnej školy už od 7. ročníka. Skúmajú látky a vlastnosti látok, chémiu vo svojom okolí a roztoky. Podrobne sa zaoberajú témami Voda a Vzduch, nielen z chemického, ale aj z ekologického hľadiska. Pri príležitosti Dňa Zeme ...

Čítaj viac

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,   dňa 26.apríla 2021 (pondelok), udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno triedam prvého stupňa ZŠ: 2.B, 2.C, 3.B a 4.B z dôvodu účasti triednych učiteľov 1.stupňa a odborných zamestnancov na očkovaní druhou vakcínou na ochorenie COVID. V dňoch 27.-28.apríla ...

Čítaj viac

Prevádzka ZŠ od 26.4.2021

PRAVIDLÁ KTORÉ PLATIA PRE ŠKOLY OD PONDELKA Od 26. apríla 2021 obnovujeme prevádzku všetkých ročníkov základnej školy. Uznesenie vlády SR číslo 203/2021 upravuje podmienky, ktorými sa majú riadiť školy od pondelka, 26. apríla 2021.

Čítaj viac

Golfský prúd, lávová lampa a šiestacká fyzika

Obsah vzdelávania získava význam, ak sa včleňuje do ľudských skúseností. Aj preto my učitelia radi dávame žiakom rôzne projektové úlohy (hoci často len na dobrovoľnej báze), v ktorých obsah nie je cieľom, ale prostriedkom rozvoja schopností, záujmu i tvorivosti v postupoch, metódach ...

Čítaj viac

Veľký súboj najbystrejších

Žiaci prvého stupňa sa v zime zapojili do súťaže Všetkovedko, v ktorej si zmerali svoju bystrosť a vedomosti s ostatnými slovenskými deťmi s úlohami zo všetkých vyučovacích predmetov. Na jar prišlo vyhodnotenie súťaže. Všetci naši súťažiaci získali diplomy a malé darčeky, ktoré im budú pripomínať ako ...

Čítaj viac

Návod ako priložiť negatívny výsledok testu Covid-19 v EduPage

Vážení rodičia, ponúkame Vám návod ako priložiť k vyhláseniu o bezinfekčnosti v EduPage negatívny výsledok  testu Covid-19. 1. stupeň 1. Rodičia žiakov 1. stupňa si pripravia fotografiu, zosnímanú obrazovku SMS alebo potvrdenie o svojom negatívnom výsledku testu Covid-19 2. Obrázok ...

Čítaj viac

Biblická olympiáda

Tomáš Talárovič z 8. A, Mikuláš Slezák  zo 7. A, Agnesa Saitz zo 6. B sa 10. marca 2021 zúčastnili dekanátneho kola biblickej olympiády. Olympiáda prebiehala elektronicky cez portál onlineolympiady.sk. V celkovom hodnotení sa umiestnili na 2. mieste. K úspech ...

Čítaj viac

Obnova vyučovania od 12.4.2021

Vážení rodičia, na základe Rozhodnutia Ministra školstva zo dňa 8.apríla 2021, obnovujeme školské vyučovanie na prvom stupni základnej školy  od 12.4.2021. V činnosti je ŠKD aj školská jedáleň. Celé Rozhodnutie si môžete prečítať TU. Testovanie: S frekvenciou 7 dní budeme ...

Čítaj viac

Fyzika a slovenčina ruka v ruke

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že fyzika a slovenčina sú dva tak odlišné predmety, že len veľmi ťažko by sme hľadali spoločný prienik, my vás dnes vyvedieme z omylu. Máme pre vás ukážku, ako tvorivo sa dá vypracovať aj ...

Čítaj viac

Meteorologické prístroje zo siedmackej fyzikálnej dielne

Pomaly je za nami už aj tretí štvrťrok. A hoci sme takmer každý týždeň začínali hodiny fyziky v nádeji, že snáď o týždeň sa už stretneme reálne v škole, nestalo sa. No aj domáce prostredie ponúka veľa možností na realizáciu rôznych zaujímavých fyzikálnych ...

Čítaj viac

Prváci – výskumníci

Náš svet je najlepšie skúmať všetkými zmyslami, o tom niet veru žiadnych pochýb. Napriek rôznym úskaliam online vyučovania sa naši prváci podujali aj takto na diaľku skúmať svet a prírodné javy pomocou objavovania a projektového vyučovania. Skúmali priehľadnosť a nepriehľadnosť rôznych ...

Čítaj viac

Krížová cesta očami detí

,,Navzájom si slúžte v láske” …                                                       Galaťanom  5, 13 Posledné dni pôstneho obdobia ...

Čítaj viac

Formulár – zápis do prvého ročníka

Oznam o priebehu zápisu do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/22 Tento rok sa zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2021/22 koná elektronicky, teda bez fyzickej prítomnosti rodiča/zákonného zástupcu žiaka a dieťaťa. Zápis môžete vykonať  vyplnením ...

Čítaj viac

Veľkonočné prázdniny

Vážení rodičia a milí žiaci! Veľkonočné prázdniny sa uskutočnia  v termíne od 1. apríla 2021 do 6. apríla 2021. Školské vyučovanie pokračuje 7. apríla 2021. Organizácia a forma vyučovania od 7.  apríla 2021  bude aktualizovaná.

Čítaj viac

Úspechy s fyzikou

Tomáš Talárovič žiak 8. A sa pod vedením pani učiteľky RNDr. Beáty Gutekovej umiestnil na 1. mieste v okresnom kole Fyzikálnej olympiády. K úspechu blahoželáme.

Čítaj viac

Knihomoľka s č. n. (s čítaním neobmedzeným)

Aktivita Knihomoľka s č. n. (s čítaním neobmedzeným) začína už 25. 3. 2021 o 19.00. Pridajte sa k nám!

Čítaj viac

Office 365 A3 pre žiakov, študentov a zamestnacov zadarmo!

Vážení rodičia, milí žiaci a študenti! Spojená škola sv. Košických mučeníkov poskytuje od 22.3.2021 všetkým žiakom, študentom a zamestnancom bezplatne Office 365 A3. Tento produkt Microsoftu obsahuje najnovšiu verziu Office 365, t. j.  aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, ...

Čítaj viac

Zvestovanie Pána

Vážení rodičia a milí žiaci! Pozývame vás na spoločné slávenie sviatku Zvestovania Pána.

Čítaj viac

Slávnosť sv. Jozefa

Pozvánka na on-line slávenie sviatku sv. Jozefa. Srdečne pozývame do našej školskej kaplnky!  

Čítaj viac

Ako sa druháci stali súčasťou spoločenstva včiel a mravcov

Po úspešnom online zvládnutí témy o včelstve a kolónii sme začali ešte hlbšie bádať a skúmať, tvoriť a vyrábať projekty na tému SPOLOČENSTVO VČIEL a SPOLOČENSTVO MRAVCOV. Mohli sme si vybrať, ktoré spoločenstvo projektovo spracujeme. Bolo už len na nás ako to vymyslíme a fantázii sa ...

Čítaj viac

2 % dane

Milí rodičia, priatelia, tak ako po minulé roky, tak aj tento rok sa Rodičovská rada pri Základnej škole sv. Košických mučeníkov uchádza o 2 % Vašich daní. Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole skvalitnenie vybavenia školy ...

Čítaj viac

Týždeň v škole

1. 3. 2021 sa na veľkú radosť všetkých, veľkých i malých, otvorili brány našej školy pre žiakov 1. stupňa. Po dlhej dobe sa po chodbách ozýval smiech a vrava. V našej triede sme sa počas tohto týždňa učili, hrali, zabávali, ...

Čítaj viac

Tvorivé hodiny slovenského jazyka a literatúry

Aj online vyučovanie môže byť zaujímavé… Online hodiny slovenčiny a literatúry nám pani učiteľka Molnárová často spestruje rôznymi zaujímavými aktivitami. Na chvíľu sa z nás stanú básnici, spisovatelia či novinári, ktorí sa hrajú so slovami, vytvárajú verše, rýmy, ale aj ...

Čítaj viac

Úprava vyučovania od 3.3.2021

POZOR ZMENA – ŠKÔLKARI A ŠKOLÁCI MÔŽU CHODIŤ DO ŠKOLY DO KONCA TÝŽDŇA Na základe aktuálnych informácií z Ministerstva školstva SR oznamujeme všetkým deťom a ich rodičom, že až do piatka 5. marca 2021 budú môcť všetky deti v materskej ...

Čítaj viac

Návrat do školy 1. marca 2021

Vážení rodičia, na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 5.2.2021, ABÚ Košice ako zriaďovateľa našej školy – plánujeme OBNOVIŤ školské vyučovanie na ...

Čítaj viac

Chemické prvky a naši ôsmaci

V čase online výučby je trošku náročnejšie realizovať niektoré experimenty na hodinách chémie. Aby bola výučba zaujímavejšia a žiaci si zlepšovali svoju vnútornú motiváciu, riešia v rámci predmetu okrem iných zadaní aj projektové úlohy. V tomto školskom roku sú naši ôsmaci zapojení do projektu ...

Čítaj viac

Karteziánsky potápač

Vo fyzikálnom poznávaní sveta a v bádaní pomaly napredujú už aj naši šiestaci, ktorým v septembri pribudla fyzika ako nový predmet. A hoci sme v súčasnej dobe pandémie odkázaní iba na online priestor, táto doba nám priniesla aj veľa osožných skúseností – vedieť sa vynájsť, ...

Čítaj viac

Prezenčné vzdelávanie žiakov prvého stupňa

Od 11. januára 2021 sme na našej škole spustili prezenčné vzdelávanie žiakov prvého stupňa pre rodičov pracujúcich v prvej línii. Škola bola otvorená denne od 7.  hodiny do 16. hodiny popoludní. V dopoludňajších hodinách žiaci pracovali s členkami inkluzívneho tímu ...

Čítaj viac

Prevádzka školy od 8. 2. 2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach i primátora mesta Košice, Bezpečnostnej rady okresu Košice, Krízového štábu mesta Košice  a po komunikácii so zriaďovateľom sme prijali záver, že prevádzku 1.stupňa základnej školy od pondelka 8.2.2021 NEOBNOVÍME. Naďalej ...

Čítaj viac

Z fyzikálnej kuchyne

Aj dnes vám dovolíme nazrieť do našej fyzikálnej kuchyne a ochutnať ďalšie menu… Tento raz sa varilo u našich šikovných ôsmakov na tému ŤAŽISKO. Fyzika nás obklopuje denne. Veď každý jeden náš krok je koordinovaný pád, pri ktorom presúvame polohu svojho ťažiska. ...

Čítaj viac

Projekt JEDNOTKY A MERADLÁ

Ani na fyzike nezaháľame počas obdobia online-vzdelávania a snažíme sa svoje zručnosti rozvíjať s pomôckami, ktoré sú dostupné doma. Pred začiatkom vianočných prázdnin dostali naši šiestaci priestor zúročiť prvé nadobudnuté poznatky a vytvoriť projekt na jednu z nasledujúcich tém: Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo ...

Čítaj viac

Naše Knihomoľovanie online

Knihomoľovanie predstavuje krúžok, ktorý v škole realizujeme niekoľko rokov. Navštevujú ho žiaci, ktorí čítajú radi, ale postupne sa prihlásili aj takí, ktorým čítanie robí problémy – rozvíjajú tak svoje čitateľské zručnosti, učia sa systematickejšie pracovať s textom. Zameriavame sa na hlasné/tiché ...

Čítaj viac

Keď Čítame radi

Jedným z pilierov našej školy je aktívna snaha motivovať žiakov i študentov k čítaniu kníh. Nielen beletrie, ale aj odbornej literatúry. Čítať znamená pochopiť, vybrať podstatné, naučiť sa, vedieť aplikovať, ale i obohatiť, rozvíjať kreativitu, slovnú zásobu, emočnú inteligenciu… Pred ...

Čítaj viac

Informácie k vyučovaniu od 11.01.2021

Aktualizované dňa 14.1.2021; Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Pre II. stupeň platia podmienky ako doteraz. Teda vyučovanie prebieha online od 11.01.2021 cez platformu MS Teams v štandardnom rozvrhu. Do 22.01.2021 je na domácom vzdelávaní aj ...

Čítaj viac

Nové číslo časopisu Čordáčik

Vážení rodičia a milí žiaci! V mene redakčnej rady školského časopisu Čordáčik Vám chceme zaželať milostiplné a požehnané Vianoce, veľa zdravia, lásky a pokoja do Vašich rodín. Prijmite od nás darček – online vydanie nášho 1. čísla v školskom roku ...

Čítaj viac

Krajina Čítankovo

Motivovaní našimi aktivitami zameranými k skvalitneniu a zvýšeniu efektivity práce na vyučovaní, sme sa rozhodli skrášliť a zútulniť spoločný priestor chodby pred triedami      3. A, 3. B, 4. B. Triedne pani učiteľky urobili koncept a pustili sa do ...

Čítaj viac

Vianoce

Advent je časom prípravy na príchod malého Ježiška. Každý rok sa snažíme upratať si nielen doma , ale i v našom vnútri. Upečieme veľa chutných koláčov, výborných jedál a samozrejme sa tešíme na darčeky a tiež  na chvíle s našimi ...

Čítaj viac

Vianočné prázdniny

Vážení rodičia a milí žiaci, vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia  v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Forma vyučovania po 11. januári 2021  bude aktualizovaná.

Čítaj viac

Modlitbová reťaz na nás

Drahí kolegovia, rodičia, žiaci a študenti! V poslednom období sa situácia spojená so šírením pandémie aj v našom regióne zhoršuje. Pre nás všetkých je táto situácia ťažšia o to, že prichádza v období keď sme očakávali čosi iné. A toto prekvapenie mám ...

Čítaj viac

Predvianočné Jabĺčko

Milí naši žiaci, rodičia aj učitelia. Na známosť sa dáva, že od zajtra 15. 12. 2020 sa začne predávať školský časopis JABĹČKO. Tešte sa  na 40 strán farebného prvého vydania v tomto školskom roku. Cena je 1,50 €. Zakúpiť si ...

Čítaj viac

Všetkovedko

Ani v čase korony sa u nás nezaháľa a tak ako každý rok aj tento sa žiaci 2. – 4. ročníka pustili do overenia svojich vedomostí – školských i všeobecných poznatkov. Všetci sa veľmi snažili a veríme, že budú so ...

Čítaj viac

Knižné kamarátstva 3.B

Trieda 3. B sa v uplynulých mesiacoch zapojila do súťaže Panta Rhei – Knižné kamarátstva. Spojili sme sily, vyhrnuli si rukávy a s nadšením sme sa do toho pustili. Každý mesiac plníme rôzne úlohy, popritom čítame knihy, ktoré sa nám ...

Čítaj viac

Hravá matematika v 2.B

  Druháci sú žiaci, ktorí sa radi učia ale ešte radšej sa v škole „hrajoučia“. Ako to prebieha? Musí to prísť v nečakanej chvíli, musí to mať „grády“ a hlavne to musí byť stále niečo nové… Hráme sa, súťažíme, povzbudzujeme, bádame, hodnotíme a hlavne ...

Čítaj viac

Osmijanko medzi nami

Minulý školský rok sme sa zapojili do celoslovenskej čitateľskej súťaže Osmijanko. Hlavné motto súťaže Čítajúca rodina sa nenudí sa naplnilo doslova a do písmena. Podľa pravidiel súťaže bolo potrebné čítať vybrané knihy a plniť úlohy viažuce sa k prečítanej knihe. ...

Čítaj viac

Súťaž MILK-AGRO

Vážení rodičia a milí žiaci! Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do 18. ročníka súťaže pre základné a stredné školy s firmou MILK – AGRO, s. r. o. Súťažíme o finančné odmeny a poukážky na nákup ale predovšetkým ...

Čítaj viac

Požehnanie adventných vencov

Adventné obdobie na našej škole začalo tradične požehnaním adventných vencov cez veľkú prestávku. Naši žiaci prvého stupňa priniesli krásne vence, ktoré náš pán kaplán požehnal a povzbudil nás slovami z listu Rimanom 13: “Veď teraz je nám spása bližšie, ako ...

Čítaj viac

Vianočná pohľadnica

Žiaci 1. stupňa našej základnej školy prijali výzvu ministra školstva Branislava  Gröhlinga a zapojili sa do súťažnej tvorby návrhov vianočných pohľadníc. Minister školstva plánoval tohto roku netradične potešiť originálnymi pohľadnicami a do ich tvorby zapojil žiakov z celého Slovenska. Uvidíme, ...

Čítaj viac

Vyhodnotenie dotazníka

Milí rodičia, tak ako počas jarného mimoriadneho prerušenia vyučovania, tak aj teraz sme Vás požiadali o krátke zhodnotenie on-line vzdelávania. Ako nástroj zisťovania spätnej väzby nám opäť poslúžil anonymný dotazník. Ďakujeme Vám za dôveru, povzbudzujúce slová i konštruktívne podnety. Cieľovou ...

Čítaj viac

Vyhodnotenie Blog / Vlog / Comics súťaže v anglickom jazyku

Takmer všetci žiaci 2.stupňa sa zapojili do novej súťaže v angličtine, prijali výzvu a vyskúšali si, aké je to byť youtuber, bloger alebo tvorca komiksov. Veľa sa pritom naučili, prekonali sami seba, zistili, koľko práce natočenie videa, napísanie komiksu a blogu vyžaduje a ...

Čítaj viac

Manuál – Ako nastaviť “bezinfekčnosť” v EduPage

Doklad o BEZINFEKČNOSTI je možné zasielať aj elektronicky. V súvislosti s nariadením, že rodič je povinný doložiť potvrdenie o bezinfekčnosti domáceho prostredia vždy po vymeškaní dieťaťa viac ako tri dni, Vám prinášame manuál ako na to. Uvedený dokument je možné ...

Čítaj viac

Manuál Teams – ako nahrávať priradené úlohy

Prinášame ďalší manuál z dielne našich kolegov IKT, ako nahrávať priradené úlohy do Teamsu cez mobil aj cez počítač. Uvedená aplikácia má slúžiť ako pomôcka pri on-line vzdelávaní. PriradenéÚlohyCezMobil PriradenéÚlohyCezPočítač

Čítaj viac

Riaditeľské voľno pre žiakov 1. až 9. ročníka základnej školy

Vážení rodičia, dňa 16. novembra 2020 je žiakom 1. až 9. ročníka základnej školy udelené riaditeľské voľno. Vyučovanie pokračuje 18. novembra 2020. Žiaci 1. až 4. ročníka dňa 18. novembra 2020 donesú do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo ...

Čítaj viac

Ponuka adventného venca

Milí priatelia, v tomto špecifickom čase prichádzame s ponukou objednať si u nás adventný veniec. Adventný veniec je symbolom adventu aj ako forma duchovnej prípravy na Vianoce. Adventný veniec si môžete objednať u nás emailom alebo telefonicky za cenu 15 ...

Čítaj viac

Nezaháľame ani počas korony

Ani korona nezastavila usilovnosť a tvorivosť šikovných rúk pani učiteliek na I. stupni ZŠ. Neočakávané jesenné prázdniny naplno využili na skrášlenie spoločných priestorov školy. Presvedčte sa sami vo fotogalérii 🙂 pani učiteľky I. stupňa ZŠ

Čítaj viac

Ako nám chutilo mliečko aj tento rok

V 1. ročníkoch sme okrem rozhovoru o tom, aké výhody pre naše zdravie prináša mlieko a mliečne výrobky si aj vypočuli skúsenosti a zážitky nášho spolužiaka Peťka, ktorý raz bol pri dojení kravičky. Taktiež sme riešili úlohy v pracovnom liste a ...

Čítaj viac

Napíš list – Poteš srdce :)

Mesiac úcty k starším sme si pripomenuli aj v škole. Program pre starých rodičov teraz nemôžeme pripraviť a tak sme napísali listy. Všetci žiaci našej triedy sa zapojili a dúfame, že každý z listov poteší svojho čitateľa. Pani učiteľky listy ...

Čítaj viac

Jesenné prázdniny

Vážení rodičia, milí žiaci! Jesenné prázdniny sú v dňoch: 30. 10. 2020  –  02. 11. 2020 a 06. 11. 2020  – 09. 11. 2020

Čítaj viac

Dve dôležité usmernenia k dochádzke žiakov na 1.stupni ZŠ – platné od 2.11.2020

Usmernenia k postupu ZŠ vydané Ministerstvom školstva SR, zo dňa 27.10.2020 A) Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu (1.11,2020). Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády ...

Čítaj viac

Zatmenie Slnka a Mesiaca

Aj v tomto školskom roku sa naša škola v rámci projektu IT Akadémia zapája do overovania inovatívnych metodík v oblasti prírodovedného vzdelávania. Vo štvrtok 22. októbra 2020 si naši ôsmaci na hodine fyziky mohli vyskúšať prácu v programe Stellarium (https://stellarium.org/), ...

Čítaj viac

Blog Vlog Competition

Milí žiaci 2. stupňa, vyhlásená súťaž v anglickom jazyku s názvom Blog Vlog Competition prebieha s malou zmenou. Do 2.11.2020 pošlite Vašu oskenovanú prácu, jej detailnú fotografiu alebo prezentáciu na adresu: ivanahriblanova(zavináč)gkmke.sk alebo ludmilasoltisova(zavináč)gkmke.sk

Čítaj viac

Manuál Team na prihlásenie pre žiakov

V nasledujúcom manuáli, ktorý vypracovala naša kolegyňa RNDr. Mária Vavrová, prinášame jednoduchý návod pre rodičov a žiakov, ako sa prihlásiť do aplikácie TEAMS. Uvedená aplikácia bude slúžiť na on-line vzdelávanie. TeamsKrátkyManuál

Čítaj viac

Osmijanko číta škôlkarom

OSMIJANKO ČÍTA Škôlkarom Ako sme Vám avizovali, budeme Vám prinášať Osmijankové príbehy a úlohy pre deti našej materskej školy. Jednou z nich bolo nakresliť obľúbenú slovenskú rozprávku a vložiť ju do prázdnej Osmijankovej kapsy. Kapsa sa postupne plnila krásnymi obrázkovými ...

Čítaj viac

Zoznámte sa s Osmijankom

Naši predškoláci sa s Osmijankom spoznali už začiatkom tohto školského roka aj vďaka školskému programu zameranému na podporu a rozvoj predčitateľskej gramotnosti. Teraz by sme radi Osmijanka predstavili aj Vám. Každý týždeň Osmijanko spolu s pani učiteľkou Maťkou Martinou Rímskou číta rozprávky ...

Čítaj viac

Oznamy

Vážení rodičia! Oznamujeme vám, že aktuálne prebieha úprava a prerábanie spoločných priestorov ranného a zberného ŠKD. Prosíme vás o trpezlivosť. Ďakujeme.                                        ...

Čítaj viac

Tvorivá slovenčina 1.A

Keď sa na hodinách slovenčiny nie len učí, ale aj tvorí. Spracovala: Mgr. Martina Lojová Fotogalériu tvorenia nájdete TU.

Čítaj viac

Duchovná služba

Milí študenti, vážení rodičia, v kontexte aktuálnej situácie v súlade s plánom pastoračnej starostlivosti ponúkame našim žiakom a študentom, rovnako aj rodičom (pri zachovaní všetkých hygienických opatrení) možnosť: pristúpiť ku sviatosti zmierenia požiadať o prijatie eucharistie požiadať o duchovný rozhovor, ...

Čítaj viac

Sväté omše v kaplnke sv. košických mučeníkov

Vážení rodičia, milí žiaci! Sväté omše pre žiakov, ktoré sa pravidelne každý piatok slúžili  v kaplnke sv. košických mučeníkov o 7.15 hod., sú do odvolania zrušené.

Čítaj viac

BE ACTIVE 2020

V dňoch 23. 9 – 30. 9 prebiehal Európsky týždeň športu. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci prvého stupňa. Keďže telocvične boli zavreté, celý tento týždeň prebiehal na vonkajších ihriskách. V rámci hesla: “V zdravom tele, zdravý duch”, si deti ...

Čítaj viac

Druháci opäť v knižnici

Kniha je náš dobrý priateľ, poteší nás, pobaví. Hoc je malá, hoc je tenká, radosť veľkú nám spraví. Preto deti pozor dajte, listy z knihy netrhajte. Lebo čo sa naučíte, celý život nestratíte. Dňa 3. októbra žiaci 2. ročníka navštívili ...

Čítaj viac

Deň ovocia a zeleniny

„Do sadu si, do sadu si košík ber, už je mesiac, už je mesiac september.“ Touto známou pesničkou sme začali na I. stupni Deň ovocia a zeleniny. Žiaci si týmito plodmi zeme spestrili deň rôznymi vzdelávacími aktivitami a činnosťami. V 2.A sme ...

Čítaj viac

Didaktické hry v prírode, 2. ročník

Pani učiteľky sa so svojimi žiakmi vybrali do okolia školy v rámci jesenných didaktických hier. Druháci absolvovali športové dobrodružstvo v Borovicovom háji. Cestou tam, spoznávali rôznorodé rastliny, živočíchov, priblížili si, ako prírodu máme chrániť a charakterizovali znaky ročného obdobia. Pravidlá ...

Čítaj viac

Biela pastelka

Vážení rodičia! V piatok 18.09.2020 sa naša škola zapojí do verejnej zbierky BIELA PASTELKA, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenka. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne  použitý na poskytovanie sociálneho ...

Čítaj viac

DIDAKTICKÉ HRY V PRÍRODE

“Svet je kniha a tí, ktorí necestujú, čítajú iba jednu stranu” svätý Augustín Dňa 4.9.2020 sa žiaci 3.A, 3.B a 4.B rozhodli zaplniť ďalšiu stránku svojho života cestovaním. Obuli sme si dobrú náladu, veľa síl a samozrejme pevné turistické topánky. Naším cieľom bolo ...

Čítaj viac

Výberové konanie-ukončené

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. ...

Čítaj viac

Aj počas prázdnin si plníme sľuby a sny, ktoré nám korona prekazila…

Každoročne je u nás zvykom, že siedmaci na hodinách Techniky vyrábajú darčeky, ktoré následne predávajú na školských vianočných trhoch. Za takto zarobené peniaze si môžu niečo „vysnívať”. Žiaci 7.A triedy si ako odmenu za úspešný predaj ich vlastnoručných výrobkov na ...

Čítaj viac

Letná akadémia – 3.týždeň – “Týždeň plný dobrodružstiev”

Tretí, a zároveň posledný týždeň Letnej školy 2020 sa niesol v duchu športových aktivít a kreativity. Hneď v prvý deň sme sa vrátili aj do dávnej minulosti v ZOO v ,,Dinoparku” a inšpirovaní tým, čo sme tam videli, sme vytvorili ...

Čítaj viac

Letná akadémia – 2.týždeň – “Týždeň malého bádateľa”

Týždeň malého bádateľa sa niesol v znamení “bádania”  z oblasti botaniky a zoológie. V pondelok  po zoznamovacích hrách, dokument  “Vlčie hory”, vniesol deti do sveta prírody. Utorok patril zoológii. Navštívili sme jazdiareň, kde si deti  vyskúšali jazdu na koni a ...

Čítaj viac

Letná akadémia – 1.týždeň – “Spoznaj Košice”

Po netradičnom polroku, kedy si naši žiaci i učitelia vyskúšali dištančné vzdelávanie, rozhodla sa naša škola dobehnúť deficit sociálneho kontaktu usporiadaním Letnej akadémie 2020. Hneď ako žiaci našej školy dostali vysvedčenie, otvorili sa brány školy znova, aby sa deti mohli ...

Čítaj viac

Ako sme sa lúčili so štvrtákmi i so školským rokom

Celý jún trávila časť z nás priamo v škole a musíme uznať, že nám bolo spolu veľmi fajn. Hravou formou sme sa učili, chodili sme von a rozvíjali naše vzťahy. Každý mal zo školy veľkú radosť, neznámkovalo sa ani nezvonilo ...

Čítaj viac

Dobrodružná expedícia DofE

Aj tento rok sa naši Dofáci po intenzívnej online príprave v dňoch 24.-25.6. zúčastnili dobrodružnej expedície vo Volovských vrchoch. Prvý deň zvládli náročnú 8 hodinovú túru s ťažkými ruksakmi z Vyšného Klátova smerom na Kojšovskú hoľu a šťastne dorazili do cieľa – Tri studne. ...

Čítaj viac

Letná akadémia

Milí rodičia, priatelia školy, po dobrých skúsenostiach s organizovaním prázdninových prímestských táborov, sme sa tento rok pustili do prípravy Letnej akadémie. Na základe zistenia záujmu sme stanovili termín od 1.júla 2020 do 17. júla 2020, v čase od 7:00 – 16:00 ...

Čítaj viac

Organizácia vyučovania na záver školského roka

Ukončenie školského roka pre žiakov 5.- 9. ročníka dňa 26. 6. 2020 Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu bude ukončenie školského roka pre žiakov 5.- 9. ročníka dňa 26. 6. 2020 Program dňa Príchod do školy – 8.00 Sv. omša – 8.30 ...

Čítaj viac

Vyučovanie online

Každý týždeň sa so žiakmi a študentami stretávame na online hodinách cez aplikáciu Webex. Pracujeme s učebnicou a pracovným zošitom, ale aj s online časopisom a videami.  Je to iné štúdium a vyučovanie, ale má svoje čaro a zažívame pri ...

Čítaj viac

Otvorenie školy 1. júna 2020

Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa školy o obnovení školského vyučovania od 1.6.2020, prinášame niekoľko organizačných pokynov: Prevádzka školy bude v čase od 7:00 – 16:00 hod. Príchod žiakov 1.-4. ročníka je od 7:00 – 8:15 hod a žiakov 5. ročníka od ...

Čítaj viac

Ako prváci produkovali nápady počas koronakrízy

Kreativitu, zručnosti, nápady žiaci prváci nebrzdili ani počas dištančného vzdelávania. Rôznorodé nápady vyprodukovali s chuťou a s jedinečným podaním odprezentovali spolužiakom a ich pani učiteľkám. Tieto práce boli dobrým zdrojom nápadov, vzájomne nás potešili, a preto sa s nimi chceme ...

Čítaj viac

Siedmaci online

Napriek neľahkým podmienkam sa pravidlá kvalitného vzdelávania nemenia. Učiteľ má v domácej výučbe svoje možnosti a spôsoby, ako takýto druh vzdelávania riadiť. Všetkým nám ide o tú istú vec, nestratiť u žiakov školské a životné návyky, udržať sa v pokojnom ...

Čítaj viac

Aktuálne info pre deviatakov, piatakov a ôsmakov, prihlášky sa na SŠ

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, prijímacie konanie na SŠ sa tento školský rok koná administratívne, bez osobnej účasti. Dôležité termíny: do 7.5.2020    SŠ zverejnia kritéria prijatia; do 15.5.2020  ZŠ  odošle prihlášky; do 29.5.2020 SŠ rozhodne o prijatí uchádzača; ...

Čítaj viac

Školské správy – KM News

Napriek mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania (až do odvolania) sa za dverami našej školy aktívne pracuje. Rozhodli sme sa, že Vám budeme prinášať aktuálne správy KM News, spoza zatvorených brán, aby ste sa mali na čo tešiť, keď ich znova otvoríme ...

Čítaj viac

Doma je doma ….

…ale nám na druhom stupni je doma už príliš dlho. Veľmi sa tešíme na stretnutia s našimi spolužiakmi a to nie len na ulici, cez sociálne siete, ale tiež v škole. Pre mnohých z nás prináša táto situácia nové skúsenosti. ...

Čítaj viac

Jabĺčko 2 – online

  Milí čitatelia! Prihovárame sa Vám aj v tomto krásnom jarnom období. Keď sme pripravovali toto číslo Jabĺčka, mali sme veľké plány. Tešili sme sa, že sa s Vami , hlavne najmladšími predškolákmi, stretneme na zápise, porozprávame a osobne Vám ...

Čítaj viac

Formulár na zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia našich budúcich prvákov! Zaiste evidujete, že tento rok sa zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2020/2021 koná elektronicky bez fyzickej prítomnosti dieťaťa. Ponúkame Vám inštrukciu, ako môžete dieťa zapísať do našej Základnej školy sv. Košických ...

Čítaj viac

#Smedoma – štvrtáci

#smedoma – štvrtáci ..že učiť sa doma je nuda, si môže myslieť hocikto, ale opak je pravdou. Ani my štvrtáci doma nezaháľame, práve naopak, využívame náš čas tvorivo, oddychovo a najmä ho trávime spolu s našimi rodičmi a súrodencami. Učíme sa, ...

Čítaj viac

Ako sa učíme doma – skvelí prváci

Ako sa učia doma naši prváci? Veľkí bojovníci sa tejto úlohy zhostili veľmi dobre a veľká pochvala patrí  nielen im, ale aj ich rodičom, za čo sa chceme veľmi poďakovať. Domáce vyučovanie prináša mnohé výzvy aj odriekania no podľa fotiek majú ...

Čítaj viac

Homeschooling – 2. ročník

Ako prežívame domáce vzdelávanie my, žiaci 2. ročníka, s našimi pani učiteľkami   Doposiaľ nepoznaná celosvetová udalosť nás vyviedla zo škôl a otvorila nám nové možnosti vzdelávania, domáce vzdelávanie – homeschooling. Tí žiaci, ktorí premýšľali nad tým, aké by to bolo učiť ...

Čítaj viac

Škola inak – tretí ročník

ŠKOLA INAK Nie je škola a nie sú ani prázdniny. Žiaci, rodičia a učitelia sa ocitli v netradičnej situácii. Hovoríme tomu homeschooling alebo domáce vzdelávanie. Síce to nevyzeralo na prvý pohľad radostne, ale chopili sme sa tejto situácie výborne a pustili ...

Čítaj viac

Zmena termínu a forma zápisu!

Vážení rodičia, na základe opatrení vydaných Ministerstvom školstva zo dňa 24.03.2020 sa zápis predškolákov do 1. ročníka uskutoční v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Na základe týchto skutočností pripravujeme pre Vás online dotazník ...

Čítaj viac

Dajte nám spätnú väzbu ;)

Vážení rodičia, milí žiaci, napíšte nám 🙂 Dajte nám spätnú väzbu. Radi by sme vedeli ako sa máte. Pevne veríme, že ste zdraví, že okrem slobodného pohybu Vám nič nechýba a upevňujete vzťahy vo svojich rodinách. Máme za sebou viac ...

Čítaj viac

Korčuliarsky výcvik štvrtákov

V týždni od 20. 1. 2020 do 24. 1. 2020 sa štvrtáci našej školy zúčastnili korčuliarskeho kurzu v Aréne sršňov v Košiciach. Na ľade boli žiaci rozdelení do skupín. Pod vedením skúsených výcvikových trénerov sa učili rôzne korčuliarske kreácie – pohybovať sa po ľade ...

Čítaj viac

Prerušená prevádzka Spojenej školy

OZNAM o prerušení výchovno – vzdelávacieho procesu na Spojenej škole sv. Košických mučeníkov Na základe nariadenia Ministerstva školstva SR z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu PRERUŠUJEME prevádzku všetkých zložiek Spojenej školy (MŠ, ZŠ, Gymnázium a ZUŠ )  do 27.03.2020 Prevádzka školy ...

Čítaj viac

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých ...

Čítaj viac

Medzinárodný deň materinského jazyka na 2. stupni ZŠ

V spolupráci s p. knihovníčkou Knižnice pre mládež mesta Košice si ho pripomenuli aj žiaci 8. a 9. ročníka, a to témou Jazyky sveta a ich ohrozenie. Nerozvíjali len svoje čitateľské zručnosti, ale vo voľnej debate verbalizovali svoje postrehy či ...

Čítaj viac

Usmernenia pre našu školu v súvislosti s vírusom COVID-19

Vážení zamestnanci, rodičia a milí žiaci! V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 je úlohou školy zamedziť možnému šíreniu vírusu a preto prijala Spojená škola sv. Košických mučeníkov nasledujúce preventívne opatrenia: V prípade, že sa žiak našej školy vrátil v predošlom ...

Čítaj viac

Deň otvorených dverí na 1. stupni našej základnej školy – 27.2.2020

Budúci prváci  prišli v sprievode svojich rodičov, starých rodičov, starších aj mladších súrodencov. Navštívili priestory a niektoré triedy našej školy,  mohli si vyskúšať aktivity, ktoré im pani učiteľky pripravili. Cez zaujímavé úlohy – tangramy, naše zmysly, rozprávky a matematické všeličo ...

Čítaj viac

Medzinárodný deň materinského jazyka na 1.stupni ZŠ

V týchto posledných zimných dňoch sme sa s Osmijankom a žiakmi 1.B vybrali na besedu do knižnice. Ako kolektív sme sa zapojili do Osmijankovej literárnej záhrady, tak sme mu boli ukázať našu školskú knižnicu. Pani knihovníčka Zuzka nám pri tejto ...

Čítaj viac

Zavítali k nám predškoláci

Dňa 24. februára 2020, zavítali do našich prváckych tried na otvorenú hodinu budúci prváci z materskej školy. Na hodine sme kamarátom zo škôlky  hravou formou ukázali, čo sa učíme v škole, ako sme sa zoznamovali s písmenkami, až sme sa ...

Čítaj viac

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 11. februára 2020 sa na 1. stupni našej ZŠ uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Tak ako každý rok súťažili  víťazi triednych kôl, žiaci  2. – 4. ročníka. Obecenstvo  bolo ...

Čítaj viac

ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA

Dotazník k zápisu  

Čítaj viac

2 % daní

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša Rodičovská rada pri ZŠ sv. Košických mučeníkov. ...

Čítaj viac

Lyžiarsky výcvik druhákov

Lyžiarsky výcvik druhákov Jahodná, Február 2020 Počasie nás nechávalo dlho v napätí a skúšalo našu trpezlivosť. Nakoniec sme sa predsa postavili na lyže. Nebol to štandardný týždeň, ale intenzívny rýchlokurz, počas ktorého sa najlepší inštruktori lyžovania snažili postaviť na lyže úplných začiatočníkov. ...

Čítaj viac

Deň v maskách

Fašiangy aj nás tretiakov a štvrtákov vytiahli z bežných školských dní, a tak sme sa ráno pred vyučovaním premenili na rozprávkové postavy, rôzne zvieratká, vysnívané povolania, akčných hrdinov, športovcov a iné zaujímavé a kreatívne masky. Aj naše pani učiteľky boli ...

Čítaj viac

Viem, čo zjem!

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Viem, čo zjem! Cieľom projektu je hravou formou motivovať a viesť žiakov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Žiaci tretieho, štvrtého a ...

Čítaj viac

KARNEVAL prváci a druháci

Dnes bol úžasný karneval! Prvý polrok školského roka sme oslávili v 1. a 2. ročníku fašiangovým spôsobom. Keďže naši žiaci dostali na 1. hodine veľmi úspešné vysvedčenia za ich prácu, tak sme to oslávili karnevalom. Nebol to obyčajný karneval, pretože ...

Čítaj viac

Deň otvorených dverí – pozvánka

Čítaj viac

Prváci na ľade

V týždni od 20.01.2020 do 24.01.2020 sa naši prváci zúčastnili korčuliarskeho kurzu v aréne Sršňov v Košiciach. Na ľade boli rozdelení do viacerých skupín. So žiakmi – trénovali výcvikoví tréneri, ktorí ich učili rôzne korčuliarske kreácie. Žiaci sa naučili pohybovať po ľade kĺzavým spôsobom, ...

Čítaj viac

Šaliansky Maťko

V utorok 14.1.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko. Šaliansky Maťko je súťaž v prednese slovenských povestí. Do tejto súťaže sa zapojili žiaci druhého ročníka a trieda 3.B. Vybraní žiaci z triednych kôl nabrali odvahu a ...

Čítaj viac