Hrdinovia Internetu

V novembri sa naša Čordáčikovská redakčná rada opäť stretla v online priestore. Tentoraz sme s pani učiteľkou Luciou Palkovou, ktorá vedie krúžok žurnalistiky, mali netradičné stretnutie. Pani učiteľka nám predstavila program Hrdinovia Internetu, ktorý poskytuje pedagógom nástroje a metódy pri ...

Čítaj viac

UNICEF – pomáhajte s nami

Milí priatelia, Každoročne sa počas adventu zapájame do charitatívnych zbierok. Tento rok sme sa zapojili do veľkej súťaže UNICEF. Zaslaním sms v sume 3 eurá, pomôžeme ľuďom v krajinách postihnutých katastrofami a môžeme pre našu školu vyhrať zážitkovú aktivitu. SMS na číslo 844, text ...

Čítaj viac

Triedenie odpadu v 1.A

V novembri 22.11 nás navštívila „Šmudla“ . Pripomenula nám ako správne triediť odpad a vymyslela pre nás zaujímavé hrové aktivity. Najviac sa nám páčila „baterková hra“ a krabičky na ich triedenie, ktoré máme doma a zbierame tam použité baterky pre ...

Čítaj viac

Voda pre život – život pre vodu

Voda pre život – život pre vodu Ministerstvo školstva aj tento rok vyhlásilo celoslovenskú literárnu súťaž  Voda pre život – život pre vodu. Cieľom súťaže bolo motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, pokúsiť sa vyjadriť vzťah a postoj ...

Čítaj viac

Adventná dielnička

V našej adventnej dielničke sme vyrábali aj mydlá a to nie obyčajne, ale metódou odvekou. Teda nešlo len o roztopenie už kúpenej mydlovej hmoty, lebo práve tú sme si pripravili hydrolýzou tukov, ináč zmydelňovaním. Použili sme príjemné tuky ako kokosový ...

Čítaj viac

Advent v symbolike

Obdobie adventu prežívame intenzívne na celej škole. Nie len tým, že v triedach svietia adventné sviece, nie iba tým, že sme spoločne zapojení v hre Anjelik a vzájomne si preukazujeme láskavosť a skutky milosrdenstva…. My prežívame advent na každej hodine…aj ...

Čítaj viac

Výhra v súťaži GalaxyCodr

Milí rodičia, učitelia a žiaci našej školy, ako koordinátorka súťaže GalaxyCodr na našej škole sa Vám chcem, v mene nás všetkých, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní v našej škole poďakovať, že ste venovali svoj čas tejto súťaži. Naša škola sa ...

Čítaj viac

Vianočná pošta pre seniorov.

Siedmaci i piataci so záujmom jednotlivo i v skupinách tvorili vianočné pozdravy pre neznámych ľudí, no so známou adresou prijímateľa. Domovy sociálnych služieb, zapojené v projekte POHODOVO – Vianočná pošta, nám poskytli konkrétne mená seniorov, ktorých by mohli naše vianočné pozdravy potešiť, či ...

Čítaj viac

Beseda s Dankou Moderdovskou

Na hodine Biológie sme diskutovali s pani Dankou Moderdovskou o ochrane prírody. Pani Danka je „zerowasterka“ a autorka kníh Planéta Zem sa usmieva. Poskytla nám veľa užitočných rád ako ona sama v každodennom živote  pomáha chrániť prírodu. Používa napríklad voskové servítky, ...

Čítaj viac

Mladí literáti

Výsledky 29. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sú známe už dlhšie, ale v týchto dňoch prišli aj ocenenia. Dve z nich patria žiakom našej školy. Osobitnú cenu poroty v 2. kategórii získal Tomáš ...

Čítaj viac

ŠKOLSKÝ ZBER PAPIERA 23.11. – 26.11.2021

Vážení rodičia  a milí žiaci! V dňoch 23. 11. až 26. 11. 2021 prebehne zber papiera. Papier doneste  prosím priamo do kontajnera, ktorý bude umiestnený vzadu za školou, nie na vrátnicu! So zberom a zapisovaním váhy bude pomáhať pán školník ...

Čítaj viac

Úspešná riešiteľka

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručností žiakov základných a stredných škôl ...

Čítaj viac

Medzinárodné online hodiny ANJ

Minuloročný lockdown nepriniesol iba zavretie škôl, ale aj nové možnosti výučby cudzích jazykov. Jednou z nich je zapojenie sa do online medzinárodných hodín v rôznych jazykoch. Po dohode s učiteľkami z Turecka, Poľska a Ukrajiny sa niektorí naši piataci každé dva týždne stretávajú so žiakmi ...

Čítaj viac

Naša Martuška je ZLATÁ

V  dňoch 15. a 16. októbra 2021 sa v Bratislave konal prezenčne 11.ročník Celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovej hre na cimbale – CIMBALOVÝ PREŠPOROK 2021. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR, spoluorganizátormi sú Slovenská cimbalová asociácia a EMCY Slovakia ( Európska únia hudobných súťaží pre mládež ...

Čítaj viac

Záujem o adventný veniec

Vážení rodičia, priatelia, milí študenti. Pomaly sa blíži adventné obdobie, ktoré je spojené s tradíciou adventných vencov. Naša škola už tradične ponúka možnosť výroby adventných vencov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa však museli prispôsobiť podmienkam a preto ponúkame pre ...

Čítaj viac

Ctíme ťa, jeseň života- – link na koncert

Milí rodičia! Srdečne Vás všetkých pozývame dňa 27. 10. 2021 o 14.30 na online koncert „CTÍME ŤA, JESEŇ ŽIVOTA“. Koncert je možné vidieť ak kliknete na tento odkaz:  Koncert: „Ctíme ťa, jeseň života“ Tešíme sa na Vás. Prajeme krásne prežitie ...

Čítaj viac

Dravci v našej škole

Počas krásneho piatkového jesenného dňa, žiaci prvého stupňa obdivovali dravcov, ktorých prišiel predstaviť ujo sokoliar. Nad našimi hlavami plachtil kondor, orol, sokol chytal mäso v lete, zazerala na nás čierna vrana a sova plamienka na nás žmurkala. Bolo to veľmi ...

Čítaj viac

Sviečka pre nenarodené deti

Vážení rodičia  a milí žiaci, pozývame Vás  zapojiť sa do kampane „Sviečka pre nenarodené deti“. Je to každoročná zbierka, ktorou podporíme centrá pre rodinu ako aj činnosť  Fóra života.  Viac na sviecka.forumzivota.sk Sviečky si môžete zakúpiť nasledovne: žiaci cez triednych ...

Čítaj viac

Medzinárodný deň umývania rúk

Dňa 15.10.2021 žiacka školská rada pri našom gymnáziu organizovala pre tých najmenších „Medzinárodný deň umývania rúk“. Študenti navštívili prváčikov a druháčikov na základnej škole, aby im ukázali, ako si správne umývať ruky. Predstavili prevenciu proti baktériám, vírusom a infekčným chorobám, ...

Čítaj viac

Milión detí sa modlí ruženec

Čítaj viac

Deň mlieka

Dňa 29.09.2021 bol Svetový deň mlieka v školách. Žiaci na prvom stupni si tento deň užili naplno. V triedach sme sa rozprávali, aké výhody pre naše zdravie prináša mlieko a mliečne výrobky, aké je veľmi dôležité pre náš rast a ...

Čítaj viac

Európsky deň jazykov

„Hranice jazyka sú hranicami môjho sveta.“ (L. Wittgenstein) Európsky deň jazykov sa oslavuje 26. septembra už 20 rokov. Jeho cieľom je dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a šírenie kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. Medzi množstvo škôl, ktoré sa každoročne do osláv tohto dňa ...

Čítaj viac

Októbrová výzva

Výzva prijatá. Viac vo videu.

Čítaj viac

BE ACTIVE – Spoznaj okolie svojej školy

V rámci „Týždňa športu“, ktorý prebiehal od 23.9.2021 – 30.9.2021 si  žiaci prvého stupňa vychutnávali hodiny telesnej výchovy na kolobežkách. Na svojich kolobežkách spoznávali okolie svojej školy. Žiaci si užívali pekné počasie a utužovali svoje telesné a duševné zdravie. Prechádzky ...

Čítaj viac

Výberové konanie – 26.októbra 2021

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. ...

Čítaj viac

Kačky rapotačky

Vyučovanie v triedach 5.A a 5.B dňa 28.9. spestrilo divadlo Crocus muzikálovým predstavením Kačky rapotačky. Interaktívnym a zábavným spôsobom herci poukázali na problémy životného prostredia, separovania odpadu, ale aj závislosti od mobilných telefónov. Spracovala: Mgr. Ľudmila Šoltisová

Čítaj viac

Projekt eTwinning

Naša škola sa úspešne zapojila do online partnerstva európskych škôl prostredníctvom platformy eTwinning, ktorej predchádzalo školenie v Poděbradoch, na ktorom sa počas prázdnin zúčastnili dve pani učiteľky. Do projektu ku Európskemu dňu jazykov sa zapojili žiaci 5.A triedy, ktorí si do ...

Čítaj viac

Sviatok sv. Hieronyma

Záver septembra v cirkevnom kalendári patrí svätému Hieronymovi. Aj na našej škole sme si pripomenuli tohto cirkevného otca a najznámejšieho prekladateľa Svätého Písma. Deň so svätým Hieronymom začal svätou omšou v našej školskej kaplnke a pokračoval nepretržitým čítaním novozákonných spisov. ...

Čítaj viac

Didaktické hry v prírode

Dňa 13.9.2021 sa na prvom stupni konali didaktické hry v prírode. Prváci sa vybrali na lúku za kláštorom Bosých Karmelitánok na sídlisku KVP. Po peknom pikniku v tráve si zahrali didaktické hry, zahrali sa s loptou a lietajúcim tanierom. Pozorovali a ...

Čítaj viac

Slávnostné pasovanie prvákov

Dňa 7.9.2021 na sviatok sv. Košických mučeníkov, boli naši prváci pasovaní do žiackeho cechu. Najskôr si ich znalosti a spev overila krásna a milá kráľovná Adriana. Po nej ich mečom pasoval odvážny rytier Jaroslav. Potom im pani učiteľky rozdali darčeky. Oslava pokračovala ...

Čítaj viac

Otvorenie školského roka

Školský rok sme začali svätou omšou v kostole Božieho milosrdenstva, ktorej predsedal školský kaplán Ján Kocúrko. Pri svätej omši sme prosili do nasledujúceho obdobia  o dary Ducha Svätého. Prváci sa tešili s požehnaných školských tašiek. Našim prváčikom prajeme, aby v ...

Čítaj viac

Rodičovské spoločenstvá 6. 9. 2021

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské spoločenstvo a triedne rodičovské spoločenstvá. Dátum: 6. september 2021 (pondelok) Čas: 16:30 – plenárne rodičovské spoločenstvo 17:00 – triedne rodičovské spoločenstvá Miesto: veľká telocvičňa Program:  – informácie ku nastávajúcemu školskému roku 2021/2022 – ...

Čítaj viac

Kloktacie PCR testy

Harmonogram prevzatia, vykonania a odovzdania PCR kloktacích testov PREVZATIE TESTOV RODIČMI: 02.09.2021 štvrtok v čase od 13:00 do 17:00   alebo 03.09.2021 piatok v čase od 7:00 do 16:00 – si zákonný zástupca príde prevziať  na vrátnicu školy – hlavný vchod ...

Čítaj viac

Organizácia nástupu žiakov v prvý deň školského dňa 2. 9. 2021

Vážení rodičia, prvý deň nástupu do školy sa výrazne priblížil. Boli by sme radi, keby tento deň bol pre nás všetkých vzácny.  Preto Vám v nasledujúcom článku prinášame prehľad organizácie 2.septembra 2021. 1. Nástup žiakov 1. až 4. ročníka Školský ...

Čítaj viac

Prihlasovanie na krúžky

Milí žiaci, vážení rodičia! V školskom roku bude rovnako ako doteraz pokračovať krúžková (záujmová činnosť). Prihlasovanie na krúžky prebieha výlučne elektronickou formou prostredníctvom online formulára. Formulár je potrebné vyplniť najneskôr do 08.09.2021. Postup je nasledujúci: Ponuka krúžkov je rozdelená na ...

Čítaj viac

Zoznam školských pomôcok v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia a milí žiaci, zoznam školských pomôcok nájdete v nasledujúcich odkazoch. Zoznam pomôcok pre 1. ročník Zoznam pomôcok pre 2. až 4. ročník Zoznam pomôcok 5. až 9. ročník    

Čítaj viac

Farma SABAČIK privítala prváčikov

V jeden horúci pondelkový deň, 28.júna sme sa vybrali na kontaktnú farmu Sabačik do obce Kokšov-Bakša. Pre prváčikov to bol prvý väčší výlet, nakoľko ho nám pandémia zatiaľ neumožnila. Cestou autobusom sme si zaspievali anglickú pieseň o farme a zopakovali ...

Čítaj viac

Letné číslo časopisu Čordáčik

Vážení rodičia, milí žiaci! Ponúkame Vám letné číslo časopisu Čordáčik. Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si originálnu zmes článkov našich redaktorov.

Čítaj viac

Výlet v parku

Vo štvrtok 24.6. si naše triedy 4.A a 2.C aj napriek horúcemu počasiu príjemne užili výlet do Parku Anička. V tieni stromov si žiaci zahrali loptové hry, bedminton a hlavne využili outdoorové ihrisko, kde si  prevetrali svoje svaly a koordináciu pohybov.  Oddych si vychutnávali ...

Čítaj viac

Úspech v celoslovenskej súťaži

Mimoriadny úspech dosiahli naši žiaci Tomáš Talárovič (8. A) a Sára Bariová (8. A) v 29. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo kultúry SR. Tomáš ...

Čítaj viac

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. V tomto školskom roku sa uskutočnil 67. ročník. A našim reprezentantom sa darilo. V 2. kategórii v prednese poézie si Jakub Kardoš (6. A) vybojoval 2. miesto a návrh ...

Čítaj viac

Literárne Košice

Súťaž Literárne Košice Jána Štiavnického má svojich víťazov. Do XXVI. ročníka sa podľa slov organizátorov zapojil rekordný počet účastníkov. Porota hodnotila 486 literárnych prác v poézii a v próze, čo je presne o 100 viac ako minulý rok. Súťažiaci si ...

Čítaj viac

Herecké talenty v 5. ročníku

Naši piataci si vyskúšali svoje herecké schopnosti v dramatizácii príbehu Rusalka, opery hudobného skladateľa Antonína Dvořáka. Zážitkovým spôsobom tak postupne spoznávali toto hudobné dielo v rámci vyučovacích hodín predmetu hudobná výchova. Najskôr sa oboznámili s filmovým stvárnením pôvodnej opery. Pomenovali postavy a začali si ...

Čítaj viac

Dnes si dáme operu

Malá scéna Štátneho divadla v Košiciach privítala 9. júna žiakov 4. , 8. a 9. ročníka z našej školy. Pod dirigentským vedením pána učiteľa Igora Dohoviča sme sa započúvali do niekoľkých ukážok známych opier, ako napríklad: Rigoletto, Čarovná flauta, Rusalka, ...

Čítaj viac

Pomoc labkám

V sobotu ráno 5. 6. 2021 sa členovia krúžku „Pomoc labkám“ stretli na parkovisku pri Kostole Božieho milosrdenstva. Odtiaľ sme sa mestskou hromadnou dopravou premiestnili do útulku pre zvieratá v Haniske. Pre psíkov sme priniesli rôzne maškrty, deky a hračky. Venčili sme ich ...

Čítaj viac

Nová voliéra

Vo štvrtok 20. mája 2021 sme s pani učiteľkou Šarlotou Škorvánkovou vypúšťali vtáčiky z vnútornej voliéry do novučičkej novej, ktorá pribudla v našom átriu. Mysleli sme si, že vtáčiky vyletia ako divé, ale bolo to naopak. Vtáčiky vôbec nevedeli, ako sa tam ...

Čítaj viac

Úprava vyučovania od 31.mája 2021

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od pondelka 31.05.2021 sa Košice nachádzajú v oranžovej farbe COVID automatu a preto prechádzame na nový režim: Testovanie 9 Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka, známe aj pod starším ...

Čítaj viac

Literárna čajovňa

Hodiny literatúry nemusia byť nudné,  fixované na prostredie triedy. Vďaka iniciatíve p. riaditeľky a hŕstky učiteliek vznikol v priestore pred knižnicou čitateľský kútik. Využívame ho na hodinách literatúry či na krúžku Knihomoľovanie. Dnes sme sa v tomto priestore i v ...

Čítaj viac

Svetový deň vyučovania vonku

Svetový deň vyučovania vonku je globálne hnutie, vďaka ktorému je čas vonku súčasťou dňa každého žiaka. Každý rok vedú učitelia deti von, aby sa hrali a učili. Komunitná kampaň „Outdoor Classroom Day“ propaguje po celý rok každý deň viac času vonku. ...

Čítaj viac

Jabĺčko už dozrelo :)

Milí čitatelia školského časopisu Jabĺčko, práve teraz sa už môžete tešiť na jarno-letné vydanie Jabĺčka, ktoré práve prichádza v plnosti a zrelosti na 44 stranách v nezmenenej cene 1, 50€.  A tu na web dávame jesenno-zimnú verziu Jabĺčka pre tých, ...

Čítaj viac

Úspech v biologickej olympiáde

Eliška Mária Miliczká zo 6.B s projektom „Pozorovanie vtákov na kŕmidle“ vyhrala 1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády kategórie D.  Srdečne blahoželáme.

Čítaj viac

Hrdinovia FAST aj u nás

Školskú kampaň Hrdinovia FAST pripravilo ministerstvo školstva a sociálnej politiky na Macedónskej univerzite a umožnila ju podpora iniciatívy Angels. Kampaň schvaľuje Svetová organizácia pre cievne mozgové príhody. Do tohto projektu pod názvom FAST heroes sa zapojila aj naša škola. Vďaka ...

Čítaj viac

Zmena pravidiel dokladovania čestného vyhlásenia od 10.mája 2021

Vážení rodičia, od 10.mája 2021 prichádza k úprave podmienok dokladovania čestného vyhlásenia nasledovne: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti /príloha č.8/ je potrebné predkladať škole písomne alebo elektronicky LEN v prípade, ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 ...

Čítaj viac

Nástup žiakov na prezenčné vzdelávanie

Po dlhom období online vzdelávania sa 26. 4. 2021 žiaci prvého a druhého stupňa vrátili do školských lavíc.  Fotografie tvári žiakov na  obrazovkách nahradili tváre prítomných žiakov na vyučovacích hodinách. Na začiatku sa rozvrh hodín prispôsobil tak, aby bol nástup ...

Čítaj viac

Výberové konanie

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Školník Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: stredoškolské vzdelanie bezúhonnosť zdravotná spôsobilosť ovládanie štátneho ...

Čítaj viac

Výberové konanie

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Kategória voľného pracovného miesta: Učiteľ prvého stupňa ZŠ Učiteľ druhého stupňa ZŠ – matematika ...

Čítaj viac

Aj naša ZEM slávila narodeniny

Už tradične 22. apríla si pripomíname „Deň Zeme“. Sú to vlastne narodeniny našej krásnej modrej planéty. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a je preto potrebné venovať sa otázkam životného prostredia ...

Čítaj viac

Hviezdoslavov Kubín 2021

Kto rád číta, múdrosť nachádza… Slovom pohladí, srdce poteší, krásu rozdáva, pokoj rozsieva… Veľmi sme sa potešili, keď po dlhom čase nastala možnosť verejne predviesť svoje talenty. Koncom apríla sme realizovali recitačnú súťaž v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín, kategória 1. ...

Čítaj viac

Zmena pravidiel dokladovania testov na COVID od 3.mája 2021

Vážení rodičia, na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR v uznesení č. 215/2021 z 26. apríla 2021 je od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej ...

Čítaj viac

IQ olympiáda na našej škole

Žiaci 2. stupňa našej ZŠ sa v tomto školskom roku pod vedením učiteľov informatiky opäť zapojili do IQ olympiády. 10. ročníka IQ olympiády sa na Slovensku zúčastnilo celkovo 9222 detí zo 405 základných škôl a osemročných gymnázií. Školské kolo je za ...

Čítaj viac

Letná akadémia – 2.turnus – Krásy Slovenska – posledné miesta

Vážení rodičia, po skúsenostiach z predošlých rokov, aj tento rok pre Vaše deti pripravujeme Letnú akadémiu. Bude sa konať v dvoch termínoch. 2. turnus: Termín: 12. – 16. júla 2021  Názov: Krásy Slovenska  Personálne obsadenie: vychovávateľky ŠKD + učitelia ZŠ + školský kaplán  Cieľová skupina:   pre všetkých ...

Čítaj viac

Letná akadémia – 1.turnus – Krásne umenie – posledné voľné miesta

Vážení rodičia, po skúsenostiach z predošlých rokov, aj tento rok pre Vaše deti pripravujeme Letnú akadémiu. Bude sa konať v dvoch termínoch. 1. turnus: Termín: 1. – 9. júla 2021  Názov: Krásne umenie  Personálne obsadenie:  ZUŠ  + inkluzívny tím  Cieľová skupina:  ...

Čítaj viac

Chémia u nás doma (7. ročník)

Krásy chémie objavujú žiaci základnej školy už od 7. ročníka. Skúmajú látky a vlastnosti látok, chémiu vo svojom okolí a roztoky. Podrobne sa zaoberajú témami Voda a Vzduch, nielen z chemického, ale aj z ekologického hľadiska. Pri príležitosti Dňa Zeme ...

Čítaj viac

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,   dňa 26.apríla 2021 (pondelok), udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno triedam prvého stupňa ZŠ: 2.B, 2.C, 3.B a 4.B z dôvodu účasti triednych učiteľov 1.stupňa a odborných zamestnancov na očkovaní druhou vakcínou na ochorenie COVID. V dňoch 27.-28.apríla ...

Čítaj viac

Prevádzka ZŠ od 26.4.2021

PRAVIDLÁ KTORÉ PLATIA PRE ŠKOLY OD PONDELKA Od 26. apríla 2021 obnovujeme prevádzku všetkých ročníkov základnej školy. Uznesenie vlády SR číslo 203/2021 upravuje podmienky, ktorými sa majú riadiť školy od pondelka, 26. apríla 2021.

Čítaj viac

Golfský prúd, lávová lampa a šiestacká fyzika

Obsah vzdelávania získava význam, ak sa včleňuje do ľudských skúseností. Aj preto my učitelia radi dávame žiakom rôzne projektové úlohy (hoci často len na dobrovoľnej báze), v ktorých obsah nie je cieľom, ale prostriedkom rozvoja schopností, záujmu i tvorivosti v postupoch, metódach ...

Čítaj viac

Veľký súboj najbystrejších

Žiaci prvého stupňa sa v zime zapojili do súťaže Všetkovedko, v ktorej si zmerali svoju bystrosť a vedomosti s ostatnými slovenskými deťmi s úlohami zo všetkých vyučovacích predmetov. Na jar prišlo vyhodnotenie súťaže. Všetci naši súťažiaci získali diplomy a malé darčeky, ktoré im budú pripomínať ako ...

Čítaj viac

Návod ako priložiť negatívny výsledok testu Covid-19 v EduPage

Vážení rodičia, ponúkame Vám návod ako priložiť k vyhláseniu o bezinfekčnosti v EduPage negatívny výsledok  testu Covid-19. 1. stupeň 1. Rodičia žiakov 1. stupňa si pripravia fotografiu, zosnímanú obrazovku SMS alebo potvrdenie o svojom negatívnom výsledku testu Covid-19 2. Obrázok ...

Čítaj viac

Biblická olympiáda

Tomáš Talárovič z 8. A, Mikuláš Slezák  zo 7. A, Agnesa Saitz zo 6. B sa 10. marca 2021 zúčastnili dekanátneho kola biblickej olympiády. Olympiáda prebiehala elektronicky cez portál onlineolympiady.sk. V celkovom hodnotení sa umiestnili na 2. mieste. K úspech ...

Čítaj viac

Obnova vyučovania od 12.4.2021

Vážení rodičia, na základe Rozhodnutia Ministra školstva zo dňa 8.apríla 2021, obnovujeme školské vyučovanie na prvom stupni základnej školy  od 12.4.2021. V činnosti je ŠKD aj školská jedáleň. Celé Rozhodnutie si môžete prečítať TU. Testovanie: S frekvenciou 7 dní budeme ...

Čítaj viac

Fyzika a slovenčina ruka v ruke

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že fyzika a slovenčina sú dva tak odlišné predmety, že len veľmi ťažko by sme hľadali spoločný prienik, my vás dnes vyvedieme z omylu. Máme pre vás ukážku, ako tvorivo sa dá vypracovať aj ...

Čítaj viac

Meteorologické prístroje zo siedmackej fyzikálnej dielne

Pomaly je za nami už aj tretí štvrťrok. A hoci sme takmer každý týždeň začínali hodiny fyziky v nádeji, že snáď o týždeň sa už stretneme reálne v škole, nestalo sa. No aj domáce prostredie ponúka veľa možností na realizáciu rôznych zaujímavých fyzikálnych ...

Čítaj viac

Prváci – výskumníci

Náš svet je najlepšie skúmať všetkými zmyslami, o tom niet veru žiadnych pochýb. Napriek rôznym úskaliam online vyučovania sa naši prváci podujali aj takto na diaľku skúmať svet a prírodné javy pomocou objavovania a projektového vyučovania. Skúmali priehľadnosť a nepriehľadnosť rôznych ...

Čítaj viac

Krížová cesta očami detí

,,Navzájom si slúžte v láske“ …                                                       Galaťanom  5, 13 Posledné dni pôstneho obdobia ...

Čítaj viac

Formulár – zápis do prvého ročníka

Oznam o priebehu zápisu do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/22 Tento rok sa zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2021/22 koná elektronicky, teda bez fyzickej prítomnosti rodiča/zákonného zástupcu žiaka a dieťaťa. Zápis môžete vykonať  vyplnením ...

Čítaj viac

Veľkonočné prázdniny

Vážení rodičia a milí žiaci! Veľkonočné prázdniny sa uskutočnia  v termíne od 1. apríla 2021 do 6. apríla 2021. Školské vyučovanie pokračuje 7. apríla 2021. Organizácia a forma vyučovania od 7.  apríla 2021  bude aktualizovaná.

Čítaj viac

Úspechy s fyzikou

Tomáš Talárovič žiak 8. A sa pod vedením pani učiteľky RNDr. Beáty Gutekovej umiestnil na 1. mieste v okresnom kole Fyzikálnej olympiády. K úspechu blahoželáme.

Čítaj viac

Knihomoľka s č. n. (s čítaním neobmedzeným)

Aktivita Knihomoľka s č. n. (s čítaním neobmedzeným) začína už 25. 3. 2021 o 19.00. Pridajte sa k nám!

Čítaj viac

Office 365 A3 pre žiakov, študentov a zamestnacov zadarmo!

Vážení rodičia, milí žiaci a študenti! Spojená škola sv. Košických mučeníkov poskytuje od 22.3.2021 všetkým žiakom, študentom a zamestnancom bezplatne Office 365 A3. Tento produkt Microsoftu obsahuje najnovšiu verziu Office 365, t. j.  aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, ...

Čítaj viac

Zvestovanie Pána

Vážení rodičia a milí žiaci! Pozývame vás na spoločné slávenie sviatku Zvestovania Pána.

Čítaj viac

Slávnosť sv. Jozefa

Pozvánka na on-line slávenie sviatku sv. Jozefa. Srdečne pozývame do našej školskej kaplnky!  

Čítaj viac

Ako sa druháci stali súčasťou spoločenstva včiel a mravcov

Po úspešnom online zvládnutí témy o včelstve a kolónii sme začali ešte hlbšie bádať a skúmať, tvoriť a vyrábať projekty na tému SPOLOČENSTVO VČIEL a SPOLOČENSTVO MRAVCOV. Mohli sme si vybrať, ktoré spoločenstvo projektovo spracujeme. Bolo už len na nás ako to vymyslíme a fantázii sa ...

Čítaj viac

2 % dane

Milí rodičia, priatelia, tak ako po minulé roky, tak aj tento rok sa Rodičovská rada pri Základnej škole sv. Košických mučeníkov uchádza o 2 % Vašich daní. Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole skvalitnenie vybavenia školy ...

Čítaj viac

Týždeň v škole

1. 3. 2021 sa na veľkú radosť všetkých, veľkých i malých, otvorili brány našej školy pre žiakov 1. stupňa. Po dlhej dobe sa po chodbách ozýval smiech a vrava. V našej triede sme sa počas tohto týždňa učili, hrali, zabávali, ...

Čítaj viac

Tvorivé hodiny slovenského jazyka a literatúry

Aj online vyučovanie môže byť zaujímavé… Online hodiny slovenčiny a literatúry nám pani učiteľka Molnárová často spestruje rôznymi zaujímavými aktivitami. Na chvíľu sa z nás stanú básnici, spisovatelia či novinári, ktorí sa hrajú so slovami, vytvárajú verše, rýmy, ale aj ...

Čítaj viac

Úprava vyučovania od 3.3.2021

POZOR ZMENA – ŠKÔLKARI A ŠKOLÁCI MÔŽU CHODIŤ DO ŠKOLY DO KONCA TÝŽDŇA Na základe aktuálnych informácií z Ministerstva školstva SR oznamujeme všetkým deťom a ich rodičom, že až do piatka 5. marca 2021 budú môcť všetky deti v materskej ...

Čítaj viac

Návrat do školy 1. marca 2021

Vážení rodičia, na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 5.2.2021, ABÚ Košice ako zriaďovateľa našej školy – plánujeme OBNOVIŤ školské vyučovanie na ...

Čítaj viac

Chemické prvky a naši ôsmaci

V čase online výučby je trošku náročnejšie realizovať niektoré experimenty na hodinách chémie. Aby bola výučba zaujímavejšia a žiaci si zlepšovali svoju vnútornú motiváciu, riešia v rámci predmetu okrem iných zadaní aj projektové úlohy. V tomto školskom roku sú naši ôsmaci zapojení do projektu ...

Čítaj viac

Karteziánsky potápač

Vo fyzikálnom poznávaní sveta a v bádaní pomaly napredujú už aj naši šiestaci, ktorým v septembri pribudla fyzika ako nový predmet. A hoci sme v súčasnej dobe pandémie odkázaní iba na online priestor, táto doba nám priniesla aj veľa osožných skúseností – vedieť sa vynájsť, ...

Čítaj viac

Prezenčné vzdelávanie žiakov prvého stupňa

Od 11. januára 2021 sme na našej škole spustili prezenčné vzdelávanie žiakov prvého stupňa pre rodičov pracujúcich v prvej línii. Škola bola otvorená denne od 7.  hodiny do 16. hodiny popoludní. V dopoludňajších hodinách žiaci pracovali s členkami inkluzívneho tímu ...

Čítaj viac

Prevádzka školy od 8. 2. 2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach i primátora mesta Košice, Bezpečnostnej rady okresu Košice, Krízového štábu mesta Košice  a po komunikácii so zriaďovateľom sme prijali záver, že prevádzku 1.stupňa základnej školy od pondelka 8.2.2021 NEOBNOVÍME. Naďalej ...

Čítaj viac

Z fyzikálnej kuchyne

Aj dnes vám dovolíme nazrieť do našej fyzikálnej kuchyne a ochutnať ďalšie menu… Tento raz sa varilo u našich šikovných ôsmakov na tému ŤAŽISKO. Fyzika nás obklopuje denne. Veď každý jeden náš krok je koordinovaný pád, pri ktorom presúvame polohu svojho ťažiska. ...

Čítaj viac

Projekt JEDNOTKY A MERADLÁ

Ani na fyzike nezaháľame počas obdobia online-vzdelávania a snažíme sa svoje zručnosti rozvíjať s pomôckami, ktoré sú dostupné doma. Pred začiatkom vianočných prázdnin dostali naši šiestaci priestor zúročiť prvé nadobudnuté poznatky a vytvoriť projekt na jednu z nasledujúcich tém: Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo ...

Čítaj viac

Naše Knihomoľovanie online

Knihomoľovanie predstavuje krúžok, ktorý v škole realizujeme niekoľko rokov. Navštevujú ho žiaci, ktorí čítajú radi, ale postupne sa prihlásili aj takí, ktorým čítanie robí problémy – rozvíjajú tak svoje čitateľské zručnosti, učia sa systematickejšie pracovať s textom. Zameriavame sa na hlasné/tiché ...

Čítaj viac

Keď Čítame radi

Jedným z pilierov našej školy je aktívna snaha motivovať žiakov i študentov k čítaniu kníh. Nielen beletrie, ale aj odbornej literatúry. Čítať znamená pochopiť, vybrať podstatné, naučiť sa, vedieť aplikovať, ale i obohatiť, rozvíjať kreativitu, slovnú zásobu, emočnú inteligenciu… Pred ...

Čítaj viac

Informácie k vyučovaniu od 11.01.2021

Aktualizované dňa 14.1.2021; Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Pre II. stupeň platia podmienky ako doteraz. Teda vyučovanie prebieha online od 11.01.2021 cez platformu MS Teams v štandardnom rozvrhu. Do 22.01.2021 je na domácom vzdelávaní aj ...

Čítaj viac

Nové číslo časopisu Čordáčik

Vážení rodičia a milí žiaci! V mene redakčnej rady školského časopisu Čordáčik Vám chceme zaželať milostiplné a požehnané Vianoce, veľa zdravia, lásky a pokoja do Vašich rodín. Prijmite od nás darček – online vydanie nášho 1. čísla v školskom roku ...

Čítaj viac

Krajina Čítankovo

Motivovaní našimi aktivitami zameranými k skvalitneniu a zvýšeniu efektivity práce na vyučovaní, sme sa rozhodli skrášliť a zútulniť spoločný priestor chodby pred triedami      3. A, 3. B, 4. B. Triedne pani učiteľky urobili koncept a pustili sa do ...

Čítaj viac

Vianoce

Advent je časom prípravy na príchod malého Ježiška. Každý rok sa snažíme upratať si nielen doma , ale i v našom vnútri. Upečieme veľa chutných koláčov, výborných jedál a samozrejme sa tešíme na darčeky a tiež  na chvíle s našimi ...

Čítaj viac

Vianočné prázdniny

Vážení rodičia a milí žiaci, vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia  v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Forma vyučovania po 11. januári 2021  bude aktualizovaná.

Čítaj viac

Modlitbová reťaz na nás

Drahí kolegovia, rodičia, žiaci a študenti! V poslednom období sa situácia spojená so šírením pandémie aj v našom regióne zhoršuje. Pre nás všetkých je táto situácia ťažšia o to, že prichádza v období keď sme očakávali čosi iné. A toto prekvapenie mám ...

Čítaj viac

Predvianočné Jabĺčko

Milí naši žiaci, rodičia aj učitelia. Na známosť sa dáva, že od zajtra 15. 12. 2020 sa začne predávať školský časopis JABĹČKO. Tešte sa  na 40 strán farebného prvého vydania v tomto školskom roku. Cena je 1,50 €. Zakúpiť si ...

Čítaj viac

Všetkovedko

Ani v čase korony sa u nás nezaháľa a tak ako každý rok aj tento sa žiaci 2. – 4. ročníka pustili do overenia svojich vedomostí – školských i všeobecných poznatkov. Všetci sa veľmi snažili a veríme, že budú so ...

Čítaj viac

Knižné kamarátstva 3.B

Trieda 3. B sa v uplynulých mesiacoch zapojila do súťaže Panta Rhei – Knižné kamarátstva. Spojili sme sily, vyhrnuli si rukávy a s nadšením sme sa do toho pustili. Každý mesiac plníme rôzne úlohy, popritom čítame knihy, ktoré sa nám ...

Čítaj viac

Hravá matematika v 2.B

  Druháci sú žiaci, ktorí sa radi učia ale ešte radšej sa v škole „hrajoučia“. Ako to prebieha? Musí to prísť v nečakanej chvíli, musí to mať „grády“ a hlavne to musí byť stále niečo nové… Hráme sa, súťažíme, povzbudzujeme, bádame, hodnotíme a hlavne ...

Čítaj viac

Osmijanko medzi nami

Minulý školský rok sme sa zapojili do celoslovenskej čitateľskej súťaže Osmijanko. Hlavné motto súťaže Čítajúca rodina sa nenudí sa naplnilo doslova a do písmena. Podľa pravidiel súťaže bolo potrebné čítať vybrané knihy a plniť úlohy viažuce sa k prečítanej knihe. ...

Čítaj viac

Súťaž MILK-AGRO

Vážení rodičia a milí žiaci! Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do 18. ročníka súťaže pre základné a stredné školy s firmou MILK – AGRO, s. r. o. Súťažíme o finančné odmeny a poukážky na nákup ale predovšetkým ...

Čítaj viac

Požehnanie adventných vencov

Adventné obdobie na našej škole začalo tradične požehnaním adventných vencov cez veľkú prestávku. Naši žiaci prvého stupňa priniesli krásne vence, ktoré náš pán kaplán požehnal a povzbudil nás slovami z listu Rimanom 13: „Veď teraz je nám spása bližšie, ako ...

Čítaj viac

Vianočná pohľadnica

Žiaci 1. stupňa našej základnej školy prijali výzvu ministra školstva Branislava  Gröhlinga a zapojili sa do súťažnej tvorby návrhov vianočných pohľadníc. Minister školstva plánoval tohto roku netradične potešiť originálnymi pohľadnicami a do ich tvorby zapojil žiakov z celého Slovenska. Uvidíme, ...

Čítaj viac

Vyhodnotenie dotazníka

Milí rodičia, tak ako počas jarného mimoriadneho prerušenia vyučovania, tak aj teraz sme Vás požiadali o krátke zhodnotenie on-line vzdelávania. Ako nástroj zisťovania spätnej väzby nám opäť poslúžil anonymný dotazník. Ďakujeme Vám za dôveru, povzbudzujúce slová i konštruktívne podnety. Cieľovou ...

Čítaj viac

Vyhodnotenie Blog / Vlog / Comics súťaže v anglickom jazyku

Takmer všetci žiaci 2.stupňa sa zapojili do novej súťaže v angličtine, prijali výzvu a vyskúšali si, aké je to byť youtuber, bloger alebo tvorca komiksov. Veľa sa pritom naučili, prekonali sami seba, zistili, koľko práce natočenie videa, napísanie komiksu a blogu vyžaduje a ...

Čítaj viac

Manuál – Ako nastaviť „bezinfekčnosť“ v EduPage

Doklad o BEZINFEKČNOSTI je možné zasielať aj elektronicky. V súvislosti s nariadením, že rodič je povinný doložiť potvrdenie o bezinfekčnosti domáceho prostredia vždy po vymeškaní dieťaťa viac ako tri dni, Vám prinášame manuál ako na to. Uvedený dokument je možné ...

Čítaj viac

Manuál Teams – ako nahrávať priradené úlohy

Prinášame ďalší manuál z dielne našich kolegov IKT, ako nahrávať priradené úlohy do Teamsu cez mobil aj cez počítač. Uvedená aplikácia má slúžiť ako pomôcka pri on-line vzdelávaní. PriradenéÚlohyCezMobil PriradenéÚlohyCezPočítač

Čítaj viac

Riaditeľské voľno pre žiakov 1. až 9. ročníka základnej školy

Vážení rodičia, dňa 16. novembra 2020 je žiakom 1. až 9. ročníka základnej školy udelené riaditeľské voľno. Vyučovanie pokračuje 18. novembra 2020. Žiaci 1. až 4. ročníka dňa 18. novembra 2020 donesú do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo ...

Čítaj viac

Ponuka adventného venca

Milí priatelia, v tomto špecifickom čase prichádzame s ponukou objednať si u nás adventný veniec. Adventný veniec je symbolom adventu aj ako forma duchovnej prípravy na Vianoce. Adventný veniec si môžete objednať u nás emailom alebo telefonicky za cenu 15 ...

Čítaj viac

Nezaháľame ani počas korony

Ani korona nezastavila usilovnosť a tvorivosť šikovných rúk pani učiteliek na I. stupni ZŠ. Neočakávané jesenné prázdniny naplno využili na skrášlenie spoločných priestorov školy. Presvedčte sa sami vo fotogalérii 🙂 pani učiteľky I. stupňa ZŠ

Čítaj viac

Ako nám chutilo mliečko aj tento rok

V 1. ročníkoch sme okrem rozhovoru o tom, aké výhody pre naše zdravie prináša mlieko a mliečne výrobky si aj vypočuli skúsenosti a zážitky nášho spolužiaka Peťka, ktorý raz bol pri dojení kravičky. Taktiež sme riešili úlohy v pracovnom liste a ...

Čítaj viac

Napíš list – Poteš srdce :)

Mesiac úcty k starším sme si pripomenuli aj v škole. Program pre starých rodičov teraz nemôžeme pripraviť a tak sme napísali listy. Všetci žiaci našej triedy sa zapojili a dúfame, že každý z listov poteší svojho čitateľa. Pani učiteľky listy ...

Čítaj viac

Jesenné prázdniny

Vážení rodičia, milí žiaci! Jesenné prázdniny sú v dňoch: 30. 10. 2020  –  02. 11. 2020 a 06. 11. 2020  – 09. 11. 2020

Čítaj viac

Dve dôležité usmernenia k dochádzke žiakov na 1.stupni ZŠ – platné od 2.11.2020

Usmernenia k postupu ZŠ vydané Ministerstvom školstva SR, zo dňa 27.10.2020 A) Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu (1.11,2020). Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády ...

Čítaj viac

Zatmenie Slnka a Mesiaca

Aj v tomto školskom roku sa naša škola v rámci projektu IT Akadémia zapája do overovania inovatívnych metodík v oblasti prírodovedného vzdelávania. Vo štvrtok 22. októbra 2020 si naši ôsmaci na hodine fyziky mohli vyskúšať prácu v programe Stellarium (https://stellarium.org/), ...

Čítaj viac

Blog Vlog Competition

Milí žiaci 2. stupňa, vyhlásená súťaž v anglickom jazyku s názvom Blog Vlog Competition prebieha s malou zmenou. Do 2.11.2020 pošlite Vašu oskenovanú prácu, jej detailnú fotografiu alebo prezentáciu na adresu: ivanahriblanova(zavináč)gkmke.sk alebo ludmilasoltisova(zavináč)gkmke.sk

Čítaj viac

Manuál Team na prihlásenie pre žiakov

V nasledujúcom manuáli, ktorý vypracovala naša kolegyňa RNDr. Mária Vavrová, prinášame jednoduchý návod pre rodičov a žiakov, ako sa prihlásiť do aplikácie TEAMS. Uvedená aplikácia bude slúžiť na on-line vzdelávanie. TeamsKrátkyManuál

Čítaj viac

Osmijanko číta škôlkarom

OSMIJANKO ČÍTA Škôlkarom Ako sme Vám avizovali, budeme Vám prinášať Osmijankové príbehy a úlohy pre deti našej materskej školy. Jednou z nich bolo nakresliť obľúbenú slovenskú rozprávku a vložiť ju do prázdnej Osmijankovej kapsy. Kapsa sa postupne plnila krásnymi obrázkovými ...

Čítaj viac

Zoznámte sa s Osmijankom

Naši predškoláci sa s Osmijankom spoznali už začiatkom tohto školského roka aj vďaka školskému programu zameranému na podporu a rozvoj predčitateľskej gramotnosti. Teraz by sme radi Osmijanka predstavili aj Vám. Každý týždeň Osmijanko spolu s pani učiteľkou Maťkou Martinou Rímskou číta rozprávky ...

Čítaj viac

Oznamy

Vážení rodičia! Prosíme o dodržiavanie výberu detí z ŠKD. Výber detí z ŠKD je v čase do 13.30hod a následne po 14.30hod. Platí aj v prípade nepriaznivého počasia. Ďakujeme.

Čítaj viac

Tvorivá slovenčina 1.A

Keď sa na hodinách slovenčiny nie len učí, ale aj tvorí. Spracovala: Mgr. Martina Lojová Fotogalériu tvorenia nájdete TU.

Čítaj viac

Duchovná služba

Milí študenti, vážení rodičia, v kontexte aktuálnej situácie v súlade s plánom pastoračnej starostlivosti ponúkame našim žiakom a študentom, rovnako aj rodičom (pri zachovaní všetkých hygienických opatrení) možnosť: pristúpiť ku sviatosti zmierenia požiadať o prijatie eucharistie požiadať o duchovný rozhovor, ...

Čítaj viac

Sväté omše v kaplnke sv. košických mučeníkov

Vážení rodičia, milí žiaci! Sväté omše pre žiakov, ktoré sa pravidelne každý piatok slúžili  v kaplnke sv. košických mučeníkov o 7.15 hod., sú do odvolania zrušené.

Čítaj viac

BE ACTIVE 2020

V dňoch 23. 9 – 30. 9 prebiehal Európsky týždeň športu. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci prvého stupňa. Keďže telocvične boli zavreté, celý tento týždeň prebiehal na vonkajších ihriskách. V rámci hesla: „V zdravom tele, zdravý duch“, si deti ...

Čítaj viac

Druháci opäť v knižnici

Kniha je náš dobrý priateľ, poteší nás, pobaví. Hoc je malá, hoc je tenká, radosť veľkú nám spraví. Preto deti pozor dajte, listy z knihy netrhajte. Lebo čo sa naučíte, celý život nestratíte. Dňa 3. októbra žiaci 2. ročníka navštívili ...

Čítaj viac

Deň ovocia a zeleniny

„Do sadu si, do sadu si košík ber, už je mesiac, už je mesiac september.“ Touto známou pesničkou sme začali na I. stupni Deň ovocia a zeleniny. Žiaci si týmito plodmi zeme spestrili deň rôznymi vzdelávacími aktivitami a činnosťami. V 2.A sme ...

Čítaj viac

Didaktické hry v prírode, 2. ročník

Pani učiteľky sa so svojimi žiakmi vybrali do okolia školy v rámci jesenných didaktických hier. Druháci absolvovali športové dobrodružstvo v Borovicovom háji. Cestou tam, spoznávali rôznorodé rastliny, živočíchov, priblížili si, ako prírodu máme chrániť a charakterizovali znaky ročného obdobia. Pravidlá ...

Čítaj viac

Biela pastelka

Vážení rodičia! V piatok 18.09.2020 sa naša škola zapojí do verejnej zbierky BIELA PASTELKA, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenka. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne  použitý na poskytovanie sociálneho ...

Čítaj viac

DIDAKTICKÉ HRY V PRÍRODE

“Svet je kniha a tí, ktorí necestujú, čítajú iba jednu stranu” svätý Augustín Dňa 4.9.2020 sa žiaci 3.A, 3.B a 4.B rozhodli zaplniť ďalšiu stránku svojho života cestovaním. Obuli sme si dobrú náladu, veľa síl a samozrejme pevné turistické topánky. Naším cieľom bolo ...

Čítaj viac

Výberové konanie-ukončené

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. ...

Čítaj viac

Aj počas prázdnin si plníme sľuby a sny, ktoré nám korona prekazila…

Každoročne je u nás zvykom, že siedmaci na hodinách Techniky vyrábajú darčeky, ktoré následne predávajú na školských vianočných trhoch. Za takto zarobené peniaze si môžu niečo „vysnívať“. Žiaci 7.A triedy si ako odmenu za úspešný predaj ich vlastnoručných výrobkov na ...

Čítaj viac

Letná akadémia – 3.týždeň – „Týždeň plný dobrodružstiev“

Tretí, a zároveň posledný týždeň Letnej školy 2020 sa niesol v duchu športových aktivít a kreativity. Hneď v prvý deň sme sa vrátili aj do dávnej minulosti v ZOO v ,,Dinoparku” a inšpirovaní tým, čo sme tam videli, sme vytvorili ...

Čítaj viac

Letná akadémia – 2.týždeň – „Týždeň malého bádateľa“

Týždeň malého bádateľa sa niesol v znamení „bádania“  z oblasti botaniky a zoológie. V pondelok  po zoznamovacích hrách, dokument  „Vlčie hory“, vniesol deti do sveta prírody. Utorok patril zoológii. Navštívili sme jazdiareň, kde si deti  vyskúšali jazdu na koni a ...

Čítaj viac

Letná akadémia – 1.týždeň – „Spoznaj Košice“

Po netradičnom polroku, kedy si naši žiaci i učitelia vyskúšali dištančné vzdelávanie, rozhodla sa naša škola dobehnúť deficit sociálneho kontaktu usporiadaním Letnej akadémie 2020. Hneď ako žiaci našej školy dostali vysvedčenie, otvorili sa brány školy znova, aby sa deti mohli ...

Čítaj viac

Ako sme sa lúčili so štvrtákmi i so školským rokom

Celý jún trávila časť z nás priamo v škole a musíme uznať, že nám bolo spolu veľmi fajn. Hravou formou sme sa učili, chodili sme von a rozvíjali naše vzťahy. Každý mal zo školy veľkú radosť, neznámkovalo sa ani nezvonilo ...

Čítaj viac

Dobrodružná expedícia DofE

Aj tento rok sa naši Dofáci po intenzívnej online príprave v dňoch 24.-25.6. zúčastnili dobrodružnej expedície vo Volovských vrchoch. Prvý deň zvládli náročnú 8 hodinovú túru s ťažkými ruksakmi z Vyšného Klátova smerom na Kojšovskú hoľu a šťastne dorazili do cieľa – Tri studne. ...

Čítaj viac

Letná akadémia

Milí rodičia, priatelia školy, po dobrých skúsenostiach s organizovaním prázdninových prímestských táborov, sme sa tento rok pustili do prípravy Letnej akadémie. Na základe zistenia záujmu sme stanovili termín od 1.júla 2020 do 17. júla 2020, v čase od 7:00 – 16:00 ...

Čítaj viac

Organizácia vyučovania na záver školského roka

Ukončenie školského roka pre žiakov 5.- 9. ročníka dňa 26. 6. 2020 Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu bude ukončenie školského roka pre žiakov 5.- 9. ročníka dňa 26. 6. 2020 Program dňa Príchod do školy – 8.00 Sv. omša – 8.30 ...

Čítaj viac

Vyučovanie online

Každý týždeň sa so žiakmi a študentami stretávame na online hodinách cez aplikáciu Webex. Pracujeme s učebnicou a pracovným zošitom, ale aj s online časopisom a videami.  Je to iné štúdium a vyučovanie, ale má svoje čaro a zažívame pri ...

Čítaj viac

Otvorenie školy 1. júna 2020

Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa školy o obnovení školského vyučovania od 1.6.2020, prinášame niekoľko organizačných pokynov: Prevádzka školy bude v čase od 7:00 – 16:00 hod. Príchod žiakov 1.-4. ročníka je od 7:00 – 8:15 hod a žiakov 5. ročníka od ...

Čítaj viac

Ako prváci produkovali nápady počas koronakrízy

Kreativitu, zručnosti, nápady žiaci prváci nebrzdili ani počas dištančného vzdelávania. Rôznorodé nápady vyprodukovali s chuťou a s jedinečným podaním odprezentovali spolužiakom a ich pani učiteľkám. Tieto práce boli dobrým zdrojom nápadov, vzájomne nás potešili, a preto sa s nimi chceme ...

Čítaj viac

Siedmaci online

Napriek neľahkým podmienkam sa pravidlá kvalitného vzdelávania nemenia. Učiteľ má v domácej výučbe svoje možnosti a spôsoby, ako takýto druh vzdelávania riadiť. Všetkým nám ide o tú istú vec, nestratiť u žiakov školské a životné návyky, udržať sa v pokojnom ...

Čítaj viac

Aktuálne info pre deviatakov, piatakov a ôsmakov, prihlášky sa na SŠ

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, prijímacie konanie na SŠ sa tento školský rok koná administratívne, bez osobnej účasti. Dôležité termíny: do 7.5.2020    SŠ zverejnia kritéria prijatia; do 15.5.2020  ZŠ  odošle prihlášky; do 29.5.2020 SŠ rozhodne o prijatí uchádzača; ...

Čítaj viac

Školské správy – KM News

Napriek mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania (až do odvolania) sa za dverami našej školy aktívne pracuje. Rozhodli sme sa, že Vám budeme prinášať aktuálne správy KM News, spoza zatvorených brán, aby ste sa mali na čo tešiť, keď ich znova otvoríme ...

Čítaj viac

Doma je doma ….

…ale nám na druhom stupni je doma už príliš dlho. Veľmi sa tešíme na stretnutia s našimi spolužiakmi a to nie len na ulici, cez sociálne siete, ale tiež v škole. Pre mnohých z nás prináša táto situácia nové skúsenosti. ...

Čítaj viac

Jabĺčko 2 – online

  Milí čitatelia! Prihovárame sa Vám aj v tomto krásnom jarnom období. Keď sme pripravovali toto číslo Jabĺčka, mali sme veľké plány. Tešili sme sa, že sa s Vami , hlavne najmladšími predškolákmi, stretneme na zápise, porozprávame a osobne Vám ...

Čítaj viac

Formulár na zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia našich budúcich prvákov! Zaiste evidujete, že tento rok sa zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2020/2021 koná elektronicky bez fyzickej prítomnosti dieťaťa. Ponúkame Vám inštrukciu, ako môžete dieťa zapísať do našej Základnej školy sv. Košických ...

Čítaj viac

#Smedoma – štvrtáci

#smedoma – štvrtáci ..že učiť sa doma je nuda, si môže myslieť hocikto, ale opak je pravdou. Ani my štvrtáci doma nezaháľame, práve naopak, využívame náš čas tvorivo, oddychovo a najmä ho trávime spolu s našimi rodičmi a súrodencami. Učíme sa, ...

Čítaj viac

Ako sa učíme doma – skvelí prváci

Ako sa učia doma naši prváci? Veľkí bojovníci sa tejto úlohy zhostili veľmi dobre a veľká pochvala patrí  nielen im, ale aj ich rodičom, za čo sa chceme veľmi poďakovať. Domáce vyučovanie prináša mnohé výzvy aj odriekania no podľa fotiek majú ...

Čítaj viac

Homeschooling – 2. ročník

Ako prežívame domáce vzdelávanie my, žiaci 2. ročníka, s našimi pani učiteľkami   Doposiaľ nepoznaná celosvetová udalosť nás vyviedla zo škôl a otvorila nám nové možnosti vzdelávania, domáce vzdelávanie – homeschooling. Tí žiaci, ktorí premýšľali nad tým, aké by to bolo učiť ...

Čítaj viac

Škola inak – tretí ročník

ŠKOLA INAK Nie je škola a nie sú ani prázdniny. Žiaci, rodičia a učitelia sa ocitli v netradičnej situácii. Hovoríme tomu homeschooling alebo domáce vzdelávanie. Síce to nevyzeralo na prvý pohľad radostne, ale chopili sme sa tejto situácie výborne a pustili ...

Čítaj viac

Zmena termínu a forma zápisu!

Vážení rodičia, na základe opatrení vydaných Ministerstvom školstva zo dňa 24.03.2020 sa zápis predškolákov do 1. ročníka uskutoční v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Na základe týchto skutočností pripravujeme pre Vás online dotazník ...

Čítaj viac

Dajte nám spätnú väzbu ;)

Vážení rodičia, milí žiaci, napíšte nám 🙂 Dajte nám spätnú väzbu. Radi by sme vedeli ako sa máte. Pevne veríme, že ste zdraví, že okrem slobodného pohybu Vám nič nechýba a upevňujete vzťahy vo svojich rodinách. Máme za sebou viac ...

Čítaj viac

Korčuliarsky výcvik štvrtákov

V týždni od 20. 1. 2020 do 24. 1. 2020 sa štvrtáci našej školy zúčastnili korčuliarskeho kurzu v Aréne sršňov v Košiciach. Na ľade boli žiaci rozdelení do skupín. Pod vedením skúsených výcvikových trénerov sa učili rôzne korčuliarske kreácie – pohybovať sa po ľade ...

Čítaj viac

Prerušená prevádzka Spojenej školy

OZNAM o prerušení výchovno – vzdelávacieho procesu na Spojenej škole sv. Košických mučeníkov Na základe nariadenia Ministerstva školstva SR z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu PRERUŠUJEME prevádzku všetkých zložiek Spojenej školy (MŠ, ZŠ, Gymnázium a ZUŠ )  do 27.03.2020 Prevádzka školy ...

Čítaj viac

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých ...

Čítaj viac

Medzinárodný deň materinského jazyka na 2. stupni ZŠ

V spolupráci s p. knihovníčkou Knižnice pre mládež mesta Košice si ho pripomenuli aj žiaci 8. a 9. ročníka, a to témou Jazyky sveta a ich ohrozenie. Nerozvíjali len svoje čitateľské zručnosti, ale vo voľnej debate verbalizovali svoje postrehy či ...

Čítaj viac

Usmernenia pre našu školu v súvislosti s vírusom COVID-19

Vážení zamestnanci, rodičia a milí žiaci! V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 je úlohou školy zamedziť možnému šíreniu vírusu a preto prijala Spojená škola sv. Košických mučeníkov nasledujúce preventívne opatrenia: V prípade, že sa žiak našej školy vrátil v predošlom ...

Čítaj viac

Deň otvorených dverí na 1. stupni našej základnej školy – 27.2.2020

Budúci prváci  prišli v sprievode svojich rodičov, starých rodičov, starších aj mladších súrodencov. Navštívili priestory a niektoré triedy našej školy,  mohli si vyskúšať aktivity, ktoré im pani učiteľky pripravili. Cez zaujímavé úlohy – tangramy, naše zmysly, rozprávky a matematické všeličo ...

Čítaj viac

Medzinárodný deň materinského jazyka na 1.stupni ZŠ

V týchto posledných zimných dňoch sme sa s Osmijankom a žiakmi 1.B vybrali na besedu do knižnice. Ako kolektív sme sa zapojili do Osmijankovej literárnej záhrady, tak sme mu boli ukázať našu školskú knižnicu. Pani knihovníčka Zuzka nám pri tejto ...

Čítaj viac

Zavítali k nám predškoláci

Dňa 24. februára 2020, zavítali do našich prváckych tried na otvorenú hodinu budúci prváci z materskej školy. Na hodine sme kamarátom zo škôlky  hravou formou ukázali, čo sa učíme v škole, ako sme sa zoznamovali s písmenkami, až sme sa ...

Čítaj viac

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 11. februára 2020 sa na 1. stupni našej ZŠ uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Tak ako každý rok súťažili  víťazi triednych kôl, žiaci  2. – 4. ročníka. Obecenstvo  bolo ...

Čítaj viac

ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA

Dotazník k zápisu  

Čítaj viac

2 % daní

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša Rodičovská rada pri ZŠ sv. Košických mučeníkov. ...

Čítaj viac

Lyžiarsky výcvik druhákov

Lyžiarsky výcvik druhákov Jahodná, Február 2020 Počasie nás nechávalo dlho v napätí a skúšalo našu trpezlivosť. Nakoniec sme sa predsa postavili na lyže. Nebol to štandardný týždeň, ale intenzívny rýchlokurz, počas ktorého sa najlepší inštruktori lyžovania snažili postaviť na lyže úplných začiatočníkov. ...

Čítaj viac

Deň v maskách

Fašiangy aj nás tretiakov a štvrtákov vytiahli z bežných školských dní, a tak sme sa ráno pred vyučovaním premenili na rozprávkové postavy, rôzne zvieratká, vysnívané povolania, akčných hrdinov, športovcov a iné zaujímavé a kreatívne masky. Aj naše pani učiteľky boli ...

Čítaj viac

Viem, čo zjem!

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Viem, čo zjem! Cieľom projektu je hravou formou motivovať a viesť žiakov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Žiaci tretieho, štvrtého a ...

Čítaj viac

KARNEVAL prváci a druháci

Dnes bol úžasný karneval! Prvý polrok školského roka sme oslávili v 1. a 2. ročníku fašiangovým spôsobom. Keďže naši žiaci dostali na 1. hodine veľmi úspešné vysvedčenia za ich prácu, tak sme to oslávili karnevalom. Nebol to obyčajný karneval, pretože ...

Čítaj viac

Deň otvorených dverí – pozvánka

Čítaj viac

Prváci na ľade

V týždni od 20.01.2020 do 24.01.2020 sa naši prváci zúčastnili korčuliarskeho kurzu v aréne Sršňov v Košiciach. Na ľade boli rozdelení do viacerých skupín. So žiakmi – trénovali výcvikoví tréneri, ktorí ich učili rôzne korčuliarske kreácie. Žiaci sa naučili pohybovať po ľade kĺzavým spôsobom, ...

Čítaj viac

Šaliansky Maťko

V utorok 14.1.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko. Šaliansky Maťko je súťaž v prednese slovenských povestí. Do tejto súťaže sa zapojili žiaci druhého ročníka a trieda 3.B. Vybraní žiaci z triednych kôl nabrali odvahu a ...

Čítaj viac